Plean don Scoilbhliain 2016/2017

A mhúinteoir, a chara,

Fáilte romhat thar n-ais ar scoil. Tá súil agam go raibh samhradh iontach agat! Ba mhaith liom tú a chur ar an eolas maidir leis na himeachtaí Gaeilge a bheidh á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge chun cuidiú le múinteoirí feasacht ghníomhach ar an nGaeilge a chur chun cinn le linn na scoilbhliana.

Idir imeachtaí agus fheachtais nua, bhí bliain stairiúil ag Conradh na Gaeilge agus ag Seachtain na Gaeilge go dtí seo i 2016. Tá súil againn tógáil orthu seo sa bhliain amach romhainn. Tá cur síos ar na himeachtaí ar fad a bheadh ar siúl le linn 2016/17 ar an amlíne iniata; d’fhéadfaí an póstaer seo a chrochadh sa seomra foirne nó sa seomra ranga. Tá breis cóipeanna ar fáil ó Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air..

Tá ríméad orainn go mbeimid ag tógáil ar fheachtais cosúil le Gaeilge24, feachtas a bheidh ar siúl don chúigiú uair ar 15 Samhain 2016. D’fhás Gaeilge24 thar na blianta agus tá sé anois ar cheann de na himeachtaí scoile is spreagúla a bhíonn á reáchtáil ar bhonn uile-Éireann sa chéad téarma scoile. Bhí breis is 25,000 páirteach i 2015 agus tá súil againn go mbeidh níos mó daoine ag glacadh páirte sa bhliain seo den chomóradh.

Tá ár bhfeachtas nua BÚA – Bainim Úsáid As á sheoladh againn i mí Mheán Fómhair freisin; tá níos mó eolais air seo faoi iamh.

Ní bheadh na himeachtaí seo indéanta gan obair dhílis na múinteoirí ar fad ar fud na tíre. Táimid an-bhuíoch den aiseolas ó na céadta múinteoirí le linn na bliana, aiseolas a chabhraigh linn gach feachtais a fheabhsú.

Bíonn eolas breise, acmhainní ranga agus eile ar fáil ar na suímh idirlín www.snag.ie agus www.cnag.ie agus má tá aon tuairim agat maidir le míreanna agus acmhainní eile a bheadh úsáideach duitse, ba bhreá linn cloisteáil uait ar Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air..

Le gach dea-ghuí,

Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí

Sonraí teagmhála agus Achoimre 

11-18/10/2016  Comhrá 16 Orlaith Nic Ghearailt (ó dheas) 
Seán Ó Murchadha (ó thuaidh) 
Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. 
+353 (0)1 4757401 
+44 (0)75 48393601 
www.snag.ie/comhra 
15/11/2016       Gaeilge24  Aodhán Ó Deá  Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. +353 (0)1 4757401  www.cnag.ie/Gaeilge24
01-02/02/2017  Dúshlán Maria Schäler  Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. +353 (0)1 4757401  www.cnag.ie/dushlan
01-17/03/2017 Seachtain na   
Gaeilge 
Orlaith Nic Ghearailt (ó dheas) 
Seán Ó Murchadha (ó thuaidh)
Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
+353 (0)1 4757401 
+44 (0)75 48393601 
www.snag.ie
Bliain ar fad  Gaelbhratach Síomha (bunscoileanna) 
Andrea (meánscoileanna) 
Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. 
+353 (0)1 675 1200 
+353 (0)1 675 1200 
www.gael-linn.ie
Bliain ar fad  An Seó Bóthair Niamh Ní Ghoill  Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. +353 (0)1 4757401  www.cnag.ie/seobothair
Bliain ar fad  Ceardlanna
Raidió Rí-Rá
Niamh Ní Chróinín  Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.  +353 (0)1 4757401  www.bit.ly/ceardlann
Bliain ar fad  An Claidheamh
Soluis
Cuan Ó Seireadáin  Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. +353 (0)1 4757401  www.cnag.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

Plean don Scoilbhliain

Scoilbhliain le PDF

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge