Aimsitheoir Craobhacha

Liosta na gcraobhacha thíos, aon chraobh atá sonraí teagmhála poiblí acu, tá a gcuid sonraí iniata thíos.

Mar gheall ar Rialacha Ginearálta um Chosaint Sonraí níl sonraí teagmhála pearsanta iniata ach má tá aon shonra uait tar i dteagmháil leis an bhFeidhmeannach Ballraíochta ar Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. agus déanfar tú a cheangail leis an gcraobh

Aontroim

Comhaltas Uladh

Craobh Bhun Abhann Dalla

An Bhaile Meánach, Aontroim.

Craobh an Droichid

Béal Feirste, Aontroim.

Laochra Loch Lao

Béal Feirste, Aontroim

Craobh Ghlór na Móna

Béal Feirste, Aontroim.

Craobh Aindrias Mhic Dubhthaigh, Dún Lathaí

Dún Lathaí Aontroim

Craobh Ard Eoghain

Béal Feirste, Aontroim.

Craobh Ghlór na Maoile

Baile an Chaistil, Aontroim.

Coiste Cheantair Bhéal Feirste

Béal Feirste, Aontroim.

Craobh Aodha Dhuibh

Béal Feirste, Aontroim.

Craobh Bhaile an Chaistil

Baile an Chaistil, Aontroim.

Craobh Bhaile Raghnaill

Baile Raghnaill, Aontroim.

Craobh Glórtha Úra Uladh

An Bhaile Meánach, Aontroim.

Craobh na Cúirte

Béal Feirste, Aontroim.

Craobh na Cultúrlainne

216 Bóthar na bhFál, Béal Feirste, Aontroim.

Craobh Naomh Pádraig

Béal Feirste, Aontroim.

Cumann Gaelach Naomh Mhuire

Coláiste Ollscoile Naomh Muire. Béal Feirste, Aontroim.

Cumann Gaelach Ros Earcáin

Ros Earcáin, Aontroim.

Cumann Gaelach UUJ

Ollscoil Uladh, Baile na Mainstreach, Aontroim.

Cumann Gaelach Ollscoil na Banríona

Béal Feirste, Aontroim.

Cumann Mhic Ghiolla Bhuí (Sochaí Gaelach Feirste Thuaidh)

Béal Feirste, Aontroim.

Glór Dhal Riada

An Baile Meánach, Aontroim.

Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain

Béal Feirste, Aontroim.

Ard Mhacha

Raonaithe na Croise

Crois Mhic Lionáinn, Ard Mhacha.

Craobh Sheosaimh Uí Bhrolcháin, Cloch Fhuaráin

An tIúr, Ard Mhacha.

An Creagán

Iúr Cinn Trá, Ard Mhacha.

Craobh na Lorgan

An Lorgain, Ard Mhacha.

Gaelpohobal Ard Mhacha Theas

An tIúr, Ard Mhaca.

Cairde Teo

English St Uachtarach, Ard Mhaca.

Baile Átha Cliath

Craobh Chairde an Chlub

Club Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.

Craobh Chumann Barra na Gaeilge

Craobh Ghaelphobal Thamhlachta

Tamhlacht, Baile Átha Cliath.

Craobh Bhréanainn

Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5.

Craobh Raidió RÍ rá

Raidió Rí-Rá, f/ch Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, Áth Cliath.

Cumann Gaelach IADT

Dún Laoghaire, Baile Átha Cliath.

An Líonra Alumni

Baile Átha Cliath.

Cumann Gaelach an Dlí Chumann

Plás Blackhall, Baile Átha Cliath.

An Ardchraobh

f/ch Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, Áth Cliath.

Craobh Inse Chór

Hall Chraobh Inse Chór, Corrán Grattan, Inse Chór, Baile Átha Cliath 8, Áth Cliath.

Craobh Mháirtín Uí Chadhain, BÁC

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.

Aontas na Mac Léinn in Éirinn

Áth Cliath

An Cumann Gaelach COBÁC

Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 4, Áth Cliath.

Cumann Gaelach Choláiste na Tríonóide

Coláiste na Tríonóide, Áth Cliath

Craobh nGO (Na Gaeil Óga)

Pobal Gaeilge 15

Baile Átha Cliath 15.

Coiste Ceanatr Átha Cliath

Craobh Dhream Conrach

Dream Conrach, Baile Átha Cliath 9.

RCSI Irish Society

Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath.

An Cabhán

Gaeil Mhuinchille

Ceatharlach

Craobh Ghlór Cheatharlach

Ceatharlach.

Glór Bhréifne

Ciarraí

Craobh Chill Airne

Cill Airne , Ciarraí.

Craobh Thrá Lí

Ciarraí.

Craobh Lios Tuathail

Lios Tuathail, Ciarraí.

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne

Baile an Fheirtéaraigh, Ciarraí.

Coiste Dúiche Chiarraí

Trá Lí, Ciarraí.

Dánscoil Shliabh Luachra

Ciarraí

Cumann Gaelach ITT

ITT, Ciarraí.

Craobh Cois Leamhna Cill Orglan

Cill Orglan, Ciarraí.

Craobh Oileán Chiarraí

Oileán Ciarraí, Co. Chiarraí.

Craobh Bhaile an Bhuinneánaigh

Baile an Bhuinneánaigh, Ciarraí.

Cill Chainnigh

Craobh Chill Chainnigh

Cill Chainnigh, Co. Chill Chainnigh.

Cill Dara

Craobh Chrom Abú

Maigh Nuad, Cill Dara.

Craobh Sult na Sollán

Na Solláin, Co. Chill Dara.

Craobh Chuallacht Colmcille

Cill Mhantáin

An Clár

An Clár as Gaeilge Teo / Craobh na hinse

Inis, An Clár.

Craobh Oirthear an Chláir, An Scairbh

An Scairbh, An Clár.

Craobh Dhún Beag

Dún Beag, An Clár.

Club na Sionna

Inis, An Clár.

Coiste Chontae an Chláir

Inis, An Clár.

Cill Chaoi

Cill Chaoi, An Clár.

Corcaigh

Craobh an Chumann Drámaíochta, UCC

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

Coiste Contae Chorcaí

Cúil Aodha, Maigh Chromtha, Corcaigh.

Dáil na mumhan

Cúil Aodha, Corcaigh.

Craobh an Oileán Mhóir, Cóbh

Cóbh, Corcaigh

Craobh Chúil Aodha

Cúil Aodha, Maigh Chromtha, Corcaigh.

Craobh Mhainistir na Corann

Mainistir na Corann, Corcaigh.

An Chuallacht, Corcaigh

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Craobh Eochaill

An Trá Uachtar, Eochai, Corcaigh.

Craobh Bhaile Mhúirne

Maigh Chromtha, Corcaigh.

Doire

An Cumann Gaelach, Ollscoil Uladh Mhig Aoidh

Ollcsoil Mhig Aoidh, Doire.

Craobh Bhaile na Scríne

Baile na Scríne, Doire.

Craobh Bhaile Uí Shírin

Baile Uí Shírin, Doire.

Craobh Ghleann Iolair

Garbhachadh, Doire.

Craobh Dhoire/Craobh Uí Channáin

Coiste Forbartha Charn Tóchair

An Dún

Cumann Gaelach Leath Chathail

Ceathrú Uí Chearbhalláin, An Dún.

Craobh Bhoirce Íochtar

Áth na Long, An tIúr, An Dún.

Craobh an Iúir

f/ch. Gaeláras Mhic Ardghail, an tIúr, An Dún.

Craobh Bheannchair

Beannchair, An Dún.

Craobh Ard Mhic Nasca

Ard Mhic Nasca, An Dún.

Craobh Choilleach Eanach

Coilleach Eanach, An Dún.

Craobh Ghaeilge an Droichid

Droichead Mhaigh Eo, An Dún.

Rinn Mhic Giolla Rua

An Pointe, An Dún.

Craobh Bhoirce Íochtar

Dún na nGall

Craobh Theilinn de Chomhaltas Uladh

Teileann, Dún na nGall.

Fear Manach

Tús Nua, Fear Manach Thoir

Ros Liath, Fear Manach

Gaillimh

Craobh Inis Meáin

Baile Seoigheach, Inis Meáin, Co. na Gaillimhe.

An Cumann Gaelach, OÉG

Ollcsoil na hÉireann, Gaillimh.

Gaeil na Gaillimhe

f/ch. Áras na nGael, 45 Sráid Dominic Íochtarach, Co. na Gaillimhe.

Craobh Bhaile Locha Riach

Baile Locha Riach, Gaillimh.

Craobh Bhearna

Bearna, Conamara, Gaillimh.

Craobh Chairde de hÍde, Óran Mór

Gaelscoil de hÍde, Bóthar an Phortaigh, Uarán Mór, Gaillimhe.

Craobh Mhaigh Cuilinn

Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe.

Craobh Anach Cuain

Anach Cuain, Gaillimh.

Craobh Thuama

Gaillimh.

Craobh Raidió na dTreabh

f/ch. Áras na nGael, 45 Sráid Dominic Íochtarach, Co. na Gaillimhe.

Coiste Co. na Gaillimhe

Gaillimh.

Craobh na Gaillimhe

f/ch. Áras na nGael, 45 Sráid Dominic Íochtarach, Co. na Gaillimhe.

Cumann na hAchréidh

Gaillimh.

Craobh Chois Fharraige

Na Forbacha, Co. na Gaillimhe.

Craobh Dúiche Raiftéirí

Gaillimh.

Craobh Bhaile Átha an Rí

Áth an Rí, Co. na Gaillimhe.

Craobh Ghreallain, Béal Átha na Slua

Béal Átha na Slua, Co na Gaillimhe.

Comhaltas na Mac Léinn, OÉG

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Cairde de hÍde

An Iarmhí

Craobh Átha Luain

Laois

Liatroim

Béal an Átha Móir

Cluainín Uí Ruairc, Liatroim.

Loch Garman

Craobh Ghuaire

Guaire, Co. Loch Garman.

Craobh Loch Garman

Loch Garman.

An Longfort

Craobh na Bóinne, Droichead Átha

Droichead Átha, Dún Dealgan, Co. Lú.

Craobh Dhún Dealgan

Dealgan, Co. Lú.

Luimneach

Craobh Ráth Caola

Ráth Caola, Luimneach.

Cumann Gaelach Ollscoil Luimnigh

Ollscoil Luimnigh.

Craobh an Chaisleán Nua

Caisleán Nua Thiar, Co. Luimnigh.

Craobh Chontae Luimnigh

Conradh na Gaeilge, Halla Íde, 18 Sráid Thomáis, Co. Luimnigh.

Craobh Mhainistir na Féile

Mainistir na Féile, Co. Luimnigh.

Craobh Chathair Luimnigh

Conradh na Gaeilge, Halla Íde, 18 Sráid Thomáis, Co. Luimnigh.

Coiste Chontae Luimnigh

Maigh Eo

Craobh Bhéal an Átha

Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo.

Craobh an Phiarsaigh, Chaisleán a' Bharraigh

Cuain Sionnach, Caisleán a' Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Craobh Contae Mhaigh Eo

Co Mhaigh Eo. Clár Chlainne Mhuiris, Maigh Eo .

Béal Átha an Fheadha, Maigh Eo

Béal Átha an Fheadha, Co. Mhaigh Eo.

Craobh Uileog de Búrca

Droimín, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Maigh Eo.

Craobh Dhún Chaocháin

Craobh An Sean Clochar / C Mulranny Arts

Craobh Mhuintir Chathair na Mart

An Mhí

Craobh Cholmcille

Ceanannas Mór, Co. na Mí.

Craobh na hUaimhe

Co. na Mí.

Comharchumann Rath Chairn

Muineachán

An Cumann Gaelach Muineachán

Baile Muineachán, Co. Mhuineacháin.

Port Láirge

Craobh Dhún Garbhán

Cuan Mhuire, Dún na Mainistreach, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

Craobh na Déise

Port Láirge.

Ros Comáin

Craobh Ros Comáin

Culladine, Bealach an Doirín, Co. Ros Comáin.

Sligeach

Feis Shligigh

Co. Shligigh.

Tiobraid Árann

Craobh an Aonaigh

Dún Mhuire, 50 Sráid an Phiarsaigh, An tAonach, Co. Thiobraid Árann .

Craobh Chaiseal Mumhan

Deerpark, Caiseal Mumhan, Co. Thiobraid Árann.

Craobh Dhurlas Éile

Dúrlas, Co. Thiobraid Árann

Craobh Ros Cré

Ros Cré, Tiobraid Árann.

Craobh Ó hIcí

Carraig na Siúire, Tiobraid Árann.

Cumann Gaelach Chluain Meala

Cluain Meala , Tiobraid Árann.

Coiste Chontae Thiobraid Árann

Tír Eoghain

An Chraobh Rua

Dún Geanainn, Ard Mhacha.

Craobh Ghearóid Mhic an Chrosáin

Craobh an tSratha Báin

An Srath Bán, Tír Eoghain.

Craobh Chabhán an Chaorthainn

Dún Geanainn, Tír Eoghain.

Pobal ar a'n Iúl

An Ómaigh, Tír Eoghain.

Craobh Loch Mhic Ruairí

An Ómaigh , Tír Eoghain.

Craobh na Carraige Móire

An Ómaigh, Tír Eoghain.

Feis Oileáin agus Cluaine

Oileán an Ghuail, Co. Thír Eoghain.

Craobh Ruairí Mhic Easmainn

Dún Geanainn, Tír Eoghain.

Port Mór

Dún Geanainn, Tír Eoghain.

Craobh na Carraige Móire (Glór an Tearmainn)

An Charraig Mhór, An Ómagh, Tír Eoghain.

Craobh Chaisléan na Deirge

Caisléan na Deirge, Tír Eoghain.

Dún Geanainn

Craobh Shruth na nÉirne

Uíbh Fhailí

Thar Sáile

AN GHAELTACHT-SUR-SEINE

Paris, France

Craobh Phádraig Ó hEigeartaigh - Iarthar Massachusetts

Massachusetts, SAM

Craobh Barcelona

Barcelona, Spain

Craobh WashinGton DC

Washington DC, SAM

Craobh Hong Cong

Hong Cong

Conradh na Gaeilge i Londain

London, UK

Craobh Sheáin Uí Dhonnabháin, Learpholl

Liverpool, UK

Conradh na Gaeilge Bheirlín

Berlin, Germany

Craobh Hamburg

Hamburg, Germany

Craobh Chumar an Dá Uisce

New York, USA

Craobh na nAingeal

Los Angeles, USA

Craobh Curtin

Milwaukee, USA

Craobh na Fuiseoige

New York, USA

Teach Tae

USA

Craobh Phádraig Mhic Phiarais, Glaschú

Alban

Craobh Nua Eabhrac

Craobh Aotearoa

An Nua Shéalainn

Coiste Ceantair na Breataine

Conradh na Gaeilge

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
Fón: +353 (0) 1 475 7401, Facs: +353 (0) 1 475 7844, Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.