Branch Locator

A list of branches is below along with public contact details for branches that have them.
Due to GDPR we have not published personal contact details however if you would like to reach
any branch get in touch with This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and you will be
put in touch with that branch

 

AONTROIM | ARD MHACA | BAILE ÁTHA CLIATH | AN CABHÁN | CEATHARLACH | CIARRAÍ 
CILL CHAINNIGH | CILL DARA | CILL MHANTÁIN | AN CLÁR | CORCAIGH
DOIRE | AN DÚN | DÚN NA NGALL | FEAR MANACH | GAILLIMH | AN IARMHÍ
LAOIS | LIATROIM | LOCH GARMAN | AN LONGFORT | | LUIMNEACH
MAIGH EO | AN MHÍ | MUINEACHÁN | PORT LÁIRGE | ROS COMÁIN | SLIGEACH
TIOBRAID ÁRANN | TÍR EOGHAIN | UÍBH FHÁILÍ | THAR SÁILE

 

 

Aontroimback to map

Comhaltas Uladh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
 

Craobh Bhun Abhann Dalla

An Bhaile Meánach, Aontroim.

 

Craobh Bhaile an Chaistil

Baile an Chaistil, Aontroim.

 

Craobh Bhaile Raghnaill

Baile Raghnaill, Aontroim.

 

Craobh Aindrias Mhic Dubhthaigh, Dún Lathaí

Dún Lathaí Aontroim.

 

Craobh Ghlór na Maoile

Baile an Chaistil, Aontroim.

 

Craobh Ghlór na Móna

Béal Feirste, Aontroim.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Craobh Aodha Dhuibh

Béal Feirste, Aontroim.

 

Craobh na Cúirte

Béal Feirste, Aontroim.

 

Craobh Bhaile Raghnaill

Baile Raghnaill, Aontroim.

 

Craobh Glórtha Úra Uladh

An Bhaile Meánach, Aontroim.

 

Craobh Naomh Pádraig

Béal Feirste, Aontroim.

 

Cumann Gaelach Ros Earcáin

Ros Earcáin, Aontroim.

 

Cumann Gaelach Ollscoil na Banríona

Béal Feirste, Aontroim.

 

Craobh na Cultúrlainne

216 Bóthar na bhFál, Béal Feirste, Aontroim.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Cumann Mhic Ghiolla Bhuí (Sochaí Gaelach Feirste Thuaidh)

Béal Feirste, Aontroim.
 

Coiste Cheantair Bhéal Feirste

Béal Feirste, Aontroim.
 

Glór Dhal Riada

An Baile Meánach, Aontroim.
 

Craobh an Droichid

Béal Feirste, Aontroim.
 
 
 
 

Ard Mhacha back to map

 

Raonaithe na Croise

Crois Mhic Lionáinn, Ard Mhacha.

 

Craobh Sheosaimh Uí Bhrolcháin, Cloch Fhuaráin

An tIúr, Ard Mhacha.

 

An Creagán

Iúr Cinn Trá, Ard Mhacha.

 

Craobh na Lorgan

An Lorgain, Ard Mhacha.

 

 
 

Baile Átha Cliath back to map

Craobh Ghaelphobal Thamhlachta

Tamhlacht, Baile Átha Cliath.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Craobh Ghleann na Life

Baile Phámar, Baile Átha Cliath.

 

Craobh Inse Chór

Hall Chraobh Inse Chór, Corrán Grattan, Inse Chór, Baile Átha Cliath 8, Áth Cliath.

 

Craobh na Ridirí

Bóthar na hUaimhe, Áth Cliath.

 

Craobh Chairde an Chlub

Club Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Craobh Mháirtín Uí Chadhain, BÁC

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Craobh na gCeithre Cúirteanna

Na Ceithre Chúirt, Baile Átha Cliath 7.

 

Craobh nGO (Na Gaeil Óga)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Craobh Raidió RÍ rá

Raidió Rí-Rá, f/ch Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, Áth Cliath.

01 475 7401

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Craobh Rith

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

An Ardchraobh

f/ch Chonradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, Áth Cliath.

 

Cumann Gaelach Choláiste na Tríonóide

Coláiste na Tríonóide, Áth Cliath

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cumann Gaelach Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Ollscoil Chathair Átha Cliath, Áth Cliath

 

Cumann Gaelach Choláiste Phádraig

Áth Cliath

 

An Cumann Gaelach COBÁC

Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 4, Áth Cliath.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Aontas na Mac Léinn in Éirinn

Áth Cliath

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Coiste Contae Átha Cliath

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Craobh Dhream Conrach

Dream Conrach, Baile Átha Cliath 9.

 

Pobal Gaeilge 15

Baile Átha Cliath 15.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Craobh Bhréanainn

Ard Aighin, Baile Átha Cliath 5.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Craobh Thithe an Oireachtais

Seomra 2.21, Rannóg an Aistriúcháin, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.

 

 

 

An Cabhán back to map

Glór Bhréifne

An Cabhán, Chabháin.

 

 

Ceatharlach back to map

Craobh Ghlór Cheatharlach

Ceatharlach.

 
 

Ciarraí back to map

Craobh Chill Airne

Cill Airne , Ciarraí.

 

Dánscoil Shliabh Luachra

Ciarraí.

 

Craobh Corca Dhuibhne

Ciarraí.

 

Craobh Cois Leamhna Cill Orglan

Cill Orglan, Ciarraí.

 

Craobh Oileán Chiarraí

Oileán Ciarraí, Co. Chiarraí.

 

Craobh Lios Tuathail

Lios Tuathail, Ciarraí.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Craobh Thrá Lí

Ciarraí.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Craobh Uíbh Ráthaigh

Ciarraí.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cumann Gaelach ITT

ITT, Ciarraí.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Coiste Dúiche Chiarraí

Trá Lí, Ciarraí.

 

 

 

Cill Chainnigh back to map

Craobh Chill Chainnigh

Cill Chainnigh, Co. Chill Chainnigh.

 

 

 

Cill Dara back to map

 

Craobh Chrom Abú

Maigh Nuad, Cill Dara.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Craobh Ghlór na Ríogh

Nás na Ríogh, Cill Chainnigh.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

an Chuallacht, Má Nuad

Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, Co. Chill Dara.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Craobh Sult na Sollán

Na Solláin, Co. Chill Dara.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Cill Mhantáin back to map

 

 
 
 
 

An Clár back to map

An Clár as Gaeilge Teo / Craobh na hinse

Inis, An Clár.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Craobh Oirthear an Chláir, An Scairbh

An Scairbh, An Clár.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Cill Chaoi

Cill Chaoi, An Clár.


Club na Sionna

Inis, An Clár.


Craobh Dhún Beag 

Dún Beag, An Clár.


Coiste Chontae an Chláir

Inis, An Clár.

 
 
 

Corcaigh back to map

An Chuallacht, Corcaigh

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Ríomhphost


Coiste Contae Chorcaí

Cúil Aodha, Maigh Chromtha, Corcaigh.


Craobh an Chraoibhín Aoibhinn

Baile Mhúirne, Corcaigh.


Craobh Bhaile Mhúirne

Maigh Chromtha, Corcaigh.


 

Gaelachas Teo. / Traolach Mac Suibhne

Gaelachas Teo, Gleann Maighir, Corcaigh.

Ríomhphost


 

Craobh Chloch na Coillte

An Ceallán, Cloch na Coillte, Corcaigh.


 

Craobh Chúil Aodha

Cúil Aodha, Maigh Chromtha, Corcaigh.

Ríomhphost


 
 

Craobh Eochaill

An Trá Uachtar, Eochai, Corcaigh.


Craobh Mhainistir na Corann

Mainistir na Corann, Corcaigh.


Craobh Mhala

Mala, Corcaigh.


Craobh na Laoi

22 Cé Uí Shúilleabháin, Corcaigh, T12 PH6N.


Dáil na mumhan

Cúil Aodha, Corcaigh.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 

Doire back to map

Craobh Bhaile Uí Shírin

Baile Uí Shírin, Doire.


Craobh Bhaile na Scríne

Baile na Scríne, Doire.


Craobh Ghleann Iolair

Garbhachadh, Doire.


An Cumann Gaelach, Ollscoil Uladh Mhig Aoidh

Ollcsoil Mhig Aoidh, Doire.

 

 

 

An Dún back to map

Craobh an Iúir

f/ch. Gaeláras Mhic Ardghail, an tIúr, An Dún.

Ríomhphost


Craobh Ard Mhic Nasca

Ard Mhic Nasca, An Dún.


Craobh Bheannchair

Beannchair, An Dún.


Craobh Choilleach Eanach

Coilleach Eanach, An Dún.


Craobh Ghaeilge an Droichid

Droichead Mhaigh Eo, An Dún.


Cumann Gaelach Leath Chathail

Ceathrú Uí Chearbhalláin, An Dún.


Craobh Bhoirce Íochtar

Áth na Long, An tIúr, An Dún.


Rinn Mhic Giolla Rua

An Pointe, An Dún.

 

 

Dún na nGall back to map

Craobh Theilinn de Chomhaltas Uladh

Teileann, Dún na nGall.


Craobh Phádraig Uí Dhomhnaill

Dún na nGall.


Craobh choiste Forbartha Dhobhair Teoranta

Dún na nGall.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

 

Fear Manach back to map

Tús nua, fear manach thoir

Ros Liath, Fear Manach.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Gaillimh back to map

An Cumann Gaelach, OÉG

Ollcsoil na hÉireann, Gaillimh.


Craobh Bhaile Locha Riach

Baile Locha Riach, Gaillimh.


Craobh Bhearna

Bearna, Conamara, Gaillimh.


Craobh Chairde de hÍde, Óran Mór

Gaelscoil de hÍde, Bóthar an Phortaigh, Uarán Mór, Gaillimhe.


 

Craobh Mhaigh Cuilinn

Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe.


Craobh Anach Cuain

Anach Cuain, Gaillimh.


Craobh Thuama

Gaillimh.


Craobh Raidió na dTreabh

f/ch. Áras na nGael, 45 Sráid Dominic Íochtarach, Co. na Gaillimhe.


Coiste Co. na Gaillimhe

Gaillimh.


Craobh na Gaillimhe

f/ch. Áras na nGael, 45 Sráid Dominic Íochtarach, Co. na Gaillimhe.


Gaeil na Gaillimhe

f/ch. Áras na nGael, 45 Sráid Dominic Íochtarach, Co. na Gaillimhe.


Cumann na hAchréidh

Gaillimh.


Craobh Chois Fharraige

Na Forbacha, Co. na Gaillimhe.


Craobh Dúiche Raiftéirí

Gaillimh.


Craobh Bhaile Átha an Rí

Áth an Rí, Co. na Gaillimhe.


Craobh Ghreallain, Béal Átha na Slua

Béal Átha na Slua, Co na Gaillimhe.


Craobh Inis Meáin

Baile Seoigheach, Inis Meáin, Co. na Gaillimhe.

 

 

An Iarmhí back to map

 

 

 

Laois back to map

 
 
 

Liatroim back to map

Craobh Sheáin Mhic Diarmada

Cluainín Uí Ruairc, Liatroim.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Loch Garman back to map

Craobh Ghuaire

Guaire, Co. Loch Garman .

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Craobh Loch Garman

Loch Garman.

 

 

An Longfort back to map

 
 
 
 

back to map

Craobh na Bóinne, Droichead Átha

Droichead Átha, Dún Dealgan, Co. Lú.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Craobh Dhún Dealgan

Dealgan, Co. Lú.

 

 

 

Luimneach back to map

Craobh Ráth Caola

Ráth Caola, Luimneach.

 

 

Cumann Gaelach Ollscoil LuimnIGH

Ollscoil Luimnigh.

 

 

Craobh an Chaisleán Nua

Caisleán Nua Thiar, Co. Luimnigh.

 

 

Craobh Chontae Luimnigh

Conradh na Gaeilge, Halla Íde, 18 Sráid Thomáis, Co. Luimnigh.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Craobh Mhainistir na féile

Mainistir na Féile, Co. Luimnigh.

 

 

Craobh Chathair Luimnigh

Conradh na Gaeilge, Halla Íde, 18 Sráid Thomáis, Co. Luimnigh.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Maigh Eo back to map

Conradh na Gaeilge, Maigh Eo

Maigh Eo.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Craobh Bhall Álainn

Ball Álainn, Co. Mhaigh Eo.

 

 

Craobh Bhéal an Átha

Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo.

 

 

Craobh an Phiarsaigh, Chaisleán a' Bharraigh

Cuain Sionnach, Caisleán a' Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

 

 

Craobh Chlár Chlainne Mhuiris

Bóthar Chnoc Mhuire, Clár Chlainne Mhuiris, Co Mhaigh Eo.

 

 

Craobh Contae Mhaigh Eo

Co Mhaigh Eo.

Clár Chlainne Mhuiris, Maigh Eo .

 

 

Béal Átha an Fheadha, Maigh Eo

Béal Átha an Fheadha, Co. Mhaigh Eo.

 

 

Craobh Uileog de Búrca

Droimín, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Maigh Eo.

 

 

Craobh Chill Mhór Iorras

Co. Maigh Eo.

 

 

 

An Mhí back to map

Craobh Cholmcille

Ceanannas Mór, Co. na Mí.


Craobh na hUaimhe

Co. na Mí.

 

 

 

Muineachán back to map

An Cumann Gaelach Muineachán

Baile Muineachán, Co. Mhuineacháin.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 

Port Láirge back to map

Craobh Dhún Garbhán

Cuan Mhuire, Dún na Mainistreach, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.


Craobh na Déise

Port Láirge.

 

 
 

Ros Comáin back to map

Craobh Ros Comáin

Culladine, Bealach an Doirín, Co. Ros Comáin.

 

 

 

Sligeach back to map

 

Feis Shligigh

Co. Shligigh.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

Tiobraid Árann back to map

Craobh an Aonaigh

Dún Mhuire, 50 Sráid an Phiarsaigh, An tAonach, Co. Thiobraid Árann .

+353 (0) 67 41570

Ríomhphost


Craobh Chaiseal Mumhan

Deerpark, Caiseal Mumhan, Co. Thiobraid Árann.


Craobh Dhurlas Éile

Dúrlas, Co. Thiobraid Árann.


Craobh Ros Cré

Ros Cré, Tiobraid Árann.


Craobh Ó hIcí

Carraig na Siúire, Tiobraid Árann.


Cumann Gaelach Chluain Meala

Cluain Meala , Tiobraid Árann.


 

 

Tír Eoghain back to map

An Chraobh Rua

Dún Geanainn, Ard Mhacha.


Craobh an tSratha Báin

An Srath Bán, Tír Eoghain.


Craobh Ard Bó

Ard Bó, Dún Geanainn, Co. Thír Eoghain.


Craobh Chabhán an Chaorthainn

Dún Geanainn, Tír Eoghain.


Pobal ar a'n Iúl

An Ómaigh, Tír Eoghain.

Ríomhphost


Craobh Chluain Eo

Dún Geanainn, Tír Eoghain.


Craobh Loch Mhic Ruairí

An Ómaigh , Tír Eoghain.


Craobh na Carraige Móire

An Ómaigh, Tír Eoghain.


Feis Oileáin agus Cluaine

Oileán an Ghuail, Co. Thír Eoghain.


Craobh Ruairí Mhic Easmainn

Dún Geanainn, Tír Eoghain.


Port Mór

Dún Geanainn, Tír Eoghain.


Craobh na Carraige Móire (Glór an Tearmainn)

An Charraig Mhór, An Ómagh, Tír Eoghain.


Craobh Chaisléan na Deirge

Caisléan na Deirge, Tír Eoghain.

 

 

Uibh Fhailí back to map

 

Thar Sáile back to map

 

AN GHAELTACHT-SUR-SEINE  

Paris,  France
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website
Facebook

 

Craobh Phádraig Ó hEigeartaigh - Iarthar Massachusetts

Massachusetts, SAM

Craobh Barcelona

Barcelona, Spain

Craobh WashinGton DC

Washington DC, SAM

Craobh Hong Cong

Hong Cong

Conradh na Gaeilge i Londain

London, UK

Ríomhphost

Craobh Sheáin Uí Dhonnabháin, Learpholl

Liverpool, UK

Conradh na Gaeilge Bheirlín

Berlin, Germany

Craobh Hamburg

Hamburg, Germany

Craobh Chumar an Dá Uisce

New York, USA

Craobh na nAingeal

Los Angeles, USA

Craobh Curtin

Milwaukee, USA

Craobh na Fuiseoige

New York, USA

 

Associated Organisations of Conradh na Gaeilge