Skip to main content

Ballraíocht Aonair

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge, trí bhallraíocht a ghlacadh, beidh glór agat i dtodhchaí na heagraíochta agus todhchaí na teanga. 

Is í an bhallraíocht - idir bhaill chraoibhe agus bhaill aonair - croílár agus bunchloch na heagraíochta. Tá na céadta craobhracha agus baill aonair ag an gConradh ag saothrú ar son na teanga agus ag spreagadh úsáid na Gaeilge, ní hamháin in Éirinn, ach ar fud an domhain i láthair na huaire. Ó bhunaíodh an eagraíocht i 1893, tá baill an Chonartha gníomhach ag cur chun cinn na Gaeilge i ngach gné de shaol na tíre.

Bíodh Glór agat sa Ghluaiseacht

Tugann ballraíocht i gConradh na Gaeilge deis duit páirt a ghlacadh i mórcheisteanna teanga ár linne. 

Is féidir le haon bhall aonair rún a chuir os comhair na hArd-Fheise agus polasaithe fad-téarmach an eagraíocht ionadaíoch seo a fhorbairt. 

Tá 2,200,000 cainteoir Gaeilge in Éirinn. Tá do ghlór ag teastáil.

Todhchaí na hEagraíochta

Tá Conradh na Gaeilge ar an bhfód ó 1893 i leith.

Is faoi na baill aonair le cinntiú go leanann obair na heagraíochta ar aghaidh agus go bhfeidhmíonn Conradh na Gaeilge mar fhóram daonlathach inmharthanach do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta.

Ard-Fheis na hEagraíochta

Is féidir le gach ball freastal ar Ard-Fheis bhliaintiúil na heagraíochta. Tá deis ag gach ball aonair duine amháin a mholadh lena t(h)oghadh don uachtaránacht, don dá spás atá ar fáil do bhaill aonair ar Choiste Gnó an Chonartha agus don spás atá ar fáil do bhaill aonair ar Bhord Stiúrtha Sheachtain na Gaeilge; agus tá an deis ag gach ball aonair rún amháin, nach rún bunreachta é, a chuir os comhair na hArd-Fheise. 


Poiblíocht Idirnáisiúnta

Cuirtear fáilte roimh gach ball scéalta a chur isteach inár nuachtlitir mhíosúil ionas go mbíonn baill uile an Chonartha ar fud an domhain ar an eolas faoi imeachtaí ar son na Gaeilge. Is féidir scéalta a scaipeadh trí leathanach Facebook agus Twitter an Chonartha chomh maith. Seol na sonraí chuig: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air..

Pointe Teagmhála

Is pointe teagmhála le saol na Gaeilge é Conradh na Gaeilge dá mbaill aonair.

Is tríd an eagraíocht gur féidir le ball aithne a chur ar ghníomhairí teanga eile san earnáil, eolas a fháil ar na feachtais is tábhachtaí atá idir lámha i dtaca leis an teanga, páirt a ghlacadh in imeachtaí sóisialta trí mheán na Gaeilge, agus smaointe maidir le spreagadh na teanga a phlé agus a chur chun cinn san fhóram daonlathach seo.

Nuacht

Faigheann gach ball aonair cóip bog den nuachtlitir gach mí, agus scaipfear eolas maidir le feachtais agus maidir le mórimeachtaí na heagraíochta tríd an ngréasán seo de na baill i dtosach báire. Glac páirt sa ghréasán!


Glac Páirt sa Ghluaiseacht

Ceisteanna Coitianta

Conas Clárú?

Is féidir clárú ar-líne anseo.

Glacfar an táille ballraíochta bliantiúil amach go huathoibríoch.

Más mian leat stop a chuir le do bhallraíocht de bharr cúis ar bith, is féidir teagmháil a dhéanamh le Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. .

Nóta: Ní foláir do gach iarratas dul roimh an gCoiste Gnó lena ghlacadh. Ní ionann íocaíocht an táille agus ballraíocht glactha láithreach.

Cad é an Táille Ballraíochta?

Is é an táille ballraíochta reatha ná €20 in aghaidh na bliana.

Téann 100% den táille i dtreo tacú lenár n-obair ar son na Gaeilge ar bhonn uile-oileánda. 

An Bhfuil Spriocdháta do Bhallraíocht?

Ní mór go mbeadh an fhoirm agus an táille ballraíochta faighte 10 seachtain roimh an Ard-Fheis ar a dhéanaí le bheith i dteideal vótaí a chaitheamh.

Nóta: Ní foláir do gach iarratas dul roimh an gCoiste Gnó lena ghlacadh. Ní ionann íocaíocht an táille agus ballraíocht glactha láithreach.

Ceisteanna Coitianta

Teagmháil

Má tá ceist agat faoi do bhallraíocht le do thoil déan teagmháil le Caoimhe Ní Mhaolaí, ár bhFeidhmeannach Ballraíochta agus Oideachais. 

Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. 

Guthán: (+353)85 883 8113

Conradh na Gaeilge

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
Fón: +353 (0) 1 475 7401, Facs: +353 (0) 1 475 7844, Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.