#Dúshlán

Beidh #Dúshlán 2022 ar siúl ar 1 - 3 Feabhra 2022.

Tá clárúcháin críochnaithe anois!

Beimid i dteagmháil leo siúd a chláraigh

dushlan2022rp

Céard é #Dúshlán?
Is í aidhm an chomórtais #Dúshlán ná deis a thabhairt do mhic léinn agus daltaí iarbhunscoile úsáid a bhaint as an nGaeilge i slí taitneamhach, nádúrtha, lasmuigh den tseomra ranga.

Bíonn triúr ar gach foireann. Beidh 30 dúshlán (tascanna) le baint amach laistigh de 50 uair chloig. Beidh #Dúshlán 2022 lán le gach saghas dúshláin - cuid acu le déanamh ar scoil agus sa bhaile. 

I mbliana, den chéad uair riamh, beidh duais éagsúil ann don fhoireann mheánscoile agus don fhoireann ollscoile is fearr.

Conas a oibríonn sé?
Cláraíonn foireann de thriúr roimh 23:59 25 Eanáir 2022.

Seolfar ríomhphost chuig gach foireann lena n-uimhir foirne agus treoracha an chomórtais.

Tosnóidh an comórtas ag 12:00 ar an 1 Feabhra 2022, am a sheolfar na dúshláin ar shuíomh Chonradh na Gaeilge. Cuirfear ríomhphost chuig na foirne leis na dúshláin chomh maith.

Caithfidh na hiomaitheoirí pictiúr, físeán nó taifead a sheoladh chugainn de gach dúshlán atá curtha i gcrích acu, mar fhianaise go bhfuil an dúshlán déanta. Tá teacht ar WhatsApp RIACHTANACH do gach foireann. Caithfear grúpa WhatsApp a chruthú leis na baill foirne agus lenár n-uimhir, +353 85 2416716 chun an fhianaise a sheoladh chugainn.

Beidh teacht ar cuntais TikTok, Instagram agus WhatsApp ag teastáil ó na daltaí a ghlacann páirt sa chomórtas, dá bhrí sin níl an comórtas oscailte ach do dhaltaí i mBliain a Trí nó níos sine. 

Cén chuma a bheidh ar #Dúshlán 2022?                                                                                                            

I mbliana, tá daltaí ar ais ar scoil, rud a chiallaíonn go mbeidh meascán de dhúshláin a  dhéantar ar scoil agus sa bhaile. Tá gach ceann de na 30 dúshlán ag cloí le treoir COVID-19 de chuid an rialtais, le cinntiú go mbeidh eispéireas spraíúil agus sabháilte ag gach rannpháirtí. Beidh cuid de na dúshláin nach mbeidh ach ar duine amháin sa ghrúpa é a dhéanamh. Is féidir leis an bhfoireann na dúshláin aonaracha seo a roinnt eatarthu féin go cothrom. Tá roinnt dúshlán ann gur gá leis an bhfoireann ar fad a dhéanamh chomh maith. Mar sin, is gá go mbeadh WhatsApp ag gach ball foirne.

Buaiteoirí:
Is iad na buaiteoirí ná an fhoireann a críochnaíonn na tascanna ar fad sa 50 uair. Má éiríonn le níos mó ná foireann amháin na tascanna ar fad a chríochnú, déanfaidh na moltóirí an cinneadh deireanach maidir leis na buaiteoirí a roghnú bunaithe ar chruthaitheacht agus ar chaighdeán. I mbliana, den chéad uair, beidh duais ann don fhoireann iarbhunscoile is fearr agus don fhoireann ollscoile is fearr.

Seolfar teastas amach chuig gach foireann a ghlacann páirt sa chomórtas.

Tá súil againn go mbainfidh sibh sult as páirt a ghlacadh in #Dúshlán22.

Fáilte roimh ceist ar bith a sheoladh chugainn ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. 

 

 

 

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge