#Dúshlán

Beidh #Dúshlán2020 ag tarlú ón 28 go 30 Feabhra 2020

Is í aidhm an chomórtais ná daltaí iarbhunscoile a chur i mbun feachtais ar son na Gaeilge ar bhealach spraiúil. Tugann sé an deis dóibh tabhairt faoi thascanna taitneamhach lasmuigh den seomra ranga, an Ghaeilge a úsáid i mbealach nádúrtha lena gcairde. Beidh 30 dúshlán (tasc) le baint amach taobh istigh de 50 uair a'chloig agus duaiseanna le buachan.

Ghlac 240 foireann páirt anuraidh. Dúirt 95% de na daltaí agus 100% de na múinteoirí go raibh siad sásta nó an-sásta leis an gcomórtas.

 

Níos mó eolais maidir le #Dúshlán2020 ag teacht go luath...

 

 

 

Féach ar an méid a thit amach anuraidh i #Dúshlán2019

Ghlac 239 foireann páirt sa chomórtas (717 dalta) agus críochnaigh 90 foireann na dúshláin ar fad! Mar sin bhí sé an-deacair moltóireacht a dhéanamh agus buaiteoirí a roghnú ach sa deireadh bhí orainn an cinneadh deacair a dhéanamh! Gheobhaidh gach foireann teastas go luath le bhur gcuid oibre a aithint.

Seo iad buaiteoirí #Dúshlán 2019:

1cd Áit
F122 Na Mná Dearga
Meánscoil Naomh Iosaef
Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

2ra hÁit
F163 Na Dreoilíní
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co.na Gaillimhe

3ú hÁit
F191 Snáca Milis
Coláiste na Tríonóide

Comhghairdeas mór do gach éinne a ghlac páirt!

Beidh na buaiteoirí fógartha ag 17:00 ar an Luain 25 Feabhra ar Facebook BEO ó leathanach Chonradh na Gaeilge. 

Ba bhreá linn bhur gcuid tuairimí a chloisteáil más rud é gur ghlac tú páirt i mbliana. 

Foirm Aiseolais na nDaltaí: https://goo.gl/forms/XcxMYgGALBpLH9IA3

Foirm Aiseolais na Múinteoirí: https://goo.gl/forms/funoy2NRpCO7kbyg1

Tá an clárúchán dúnta anois- Tá an 30 dúshlán seolta chuig na hiomatheoirí ar fad, tá siad le feicáil ag an nasc seo anois

Bhí #Dúshlán ar siúl ón 5ú go dtí an 7ú Feabhra 2019.

 

 

Bileog Dúshlán final Taobh2

Céard é #Dúshlán?
Is í aidhm an chomórtais ná mic léinn agus daltaí iarbhunscoile a chur i mbun feachtais ar son na Gaeilge ar bhealach spraíúil. Tugann sé an deis dóibh tabhairt faoi tascanna taithneamhacha lasmuigh den seomra ranga, an Ghaeilge a úsáid i mbealach nádúrtha lena cairde. Beidh 30 dúshlán (tascanna) le baint amach taobh istigh de 50 uair chloig. Táimid ag iarraidh daltaí a spreagadh ó thaobh na Gaeilge de!
Dúirt 99% de na daltaí a ghlac páirt anuraidh go raibh siad sásta nó an-sásta leis an gcomórtas.

Conas a n-oibríonn sé?
Cláraíonn foireann de triúr ag www.cnag.ie/dushlan.
I ndiaidh sin, seolfar ríomhphost amach chucu lena n-uimhir foirne agus treoracha cuí don chomórtas.
Tosóidh an comórtas ag a 12.00 ar an 5 Feabhra, am in a sheolfar na dúshláin ar shuíomh idirlíon Chonradh na Gaeilge. Beidh pointí i gceist le gach dúshlán mar shampla:

“Scríobh seanfhocal le hemojis" - 2 phointe
“Dear t-léine nua as Gaeilge" - 4 phointe

Caithfidh na hiomaitheoirí pictiúr, físeán nó taifead a sheoladh chugainn, de gach dúshlán a dhéanann siad, mar fhianaise gur chríochnaigh siad an dúshlán.
Tá teacht ar WhatsApp RIACHTANACH do gach foireann. Seo an bealach ina glacfaidh siad páirt sa chomórtas agus seo an bealach go ndéanfaimid moltóireacht air. 

Buaiteoirí:
Is iad na buaiteoirí ná an fhoireann a críochnaíonn na tascanna ar fad sa 50 uair. Má éiríonn le níos mó ná foireann amháin na tascanna ar fad a chríochnú, déanfaidh an coiste striúrtha an cinneadh deireanach maidir lena buaiteoirí a roghnú, bunaithe ar chaighdeán agus cruthaitheacht.

Seolfar teastas amach chuig gach foireann a ghlacann páirt sa chomórtas.

Tá súil againn go mbainfidh sibh sult as páirt a ghlacadh in #Dúshlán.
Má tá aon cheist agaibh is féidir á sheoladh chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

#Dúshlán125 ó 2018

Torthaí #Dúshlán125, fógartha 21/02/2018

 

IMG 3444 

Céad Áit: €500 an duine, dearbhán One4All

F78 Coinnigh Beo Í Meánscoil Loreto Loch Garman 
Loch Garman

Sadhbh, Eve, Aisling

Dara hÁit: €200 an duine, dearbhán One4All

F144 Pats Gaeilgeoirí
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Sorcha, Ruairí, Alice

Tríú hÁit: €100 an duine, dearbhán One4All

F28 Na Mic Tíre
Coláiste Ailigh,FullSizeRenderIMG 3466

Leitir Ceanainn.

Seán, Iarlaith, Ross 

Comhghairdeas don 30 foireann a rinneadh na 30 dúshlán ar fad agus a bhain 125 pointe amach! 

F2 Tá sé lasta. Gaelcholáiste Cheatharlach
F3 Mol an Óige Coláiste Mhuire, Béal Átha Ghártha, Contae na Gaillimhe
F21 Iontas Niontas Colaiste Mhuire Baile Atha Ghartha
F22 Laochra Scoil Chumsitheach Cholmcille Na Gleanntaí
F25 Triúr gan Dabht Gaelcholáiste Cheatharlach
F38 Giseachaí na Rosann Pobalscoil Na Rosann
F39 MnT Dúshlán meánscoil na Toirbhirte
F46 cailíní órga Colaiste Baile Chlair
F47 Na trúir Muscaedóirí Presentation College Carlow
F52 Ninjas na Teicneolaíochta Coláiste na Trócaire
F53 Is feidir linn Loreto Loch Garman
F54 Leoin Luimnigh Coláiste na Trócaire
F61 An Foireann Níos Fearr Coláiste Bhaile Chláir
F65 Na cailiní deas Baile Nua
F67 Beanrí Kesha Gonzaga College
F71 Ní Neart go chuir le chéile Coláiste Aonaigh
F76 Na Cailíní Deasa Coláiste Bhaile Chláir
F77 Caillini baile chlair Colaiste Bhaile Chlair
F80 Na Ciontaigh Chiúine Loreto Wexford
F81 Leanfaimid nó go dtitfimid Meánscoil Loreto Loch Garman
F105 Áthas Coláiste Sailíseach
F107 An Gael Girlies Coláiste Sailíseach
F142 Na Bandéithe Coláiste Ailigh
F151 Réaltaí CNM Coláiste na Mí
F152 Coláiste na mBuaiteoirí Coláiste Na Mí
F170 Muin Na Muice Coláiste Mhuire, Ballygar
F174 Cailíní Deasa St Raphaels College, Baile Locha Riach
F181 Na Fianna Gaelcholáiste Cheatharlach
F214 SCRABÚ Scoil Chríost Rí 

 

 

 

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge