#Dúshlán

Banner_dushlansuíomh2020.jpg

Céard é #Dúshlán?
Is í aidhm an chomórtais ná mic léinn agus daltaí iarbhunscoile a chur i mbun feachtais ar son na Gaeilge ar bhealach spraíúil. Tugann sé an deis dóibh tabhairt faoi tascanna taithneamhacha lasmuigh den seomra ranga, an Ghaeilge a úsáid i mbealach nádúrtha lena cairde. Beidh 30 dúshlán (tascanna) le baint amach taobh istigh de 50 uair chloig. Táimid ag iarraidh daltaí a spreagadh ó thaobh na Gaeilge de!
Dúirt 99% de na daltaí a ghlac páirt anuraidh go raibh siad sásta nó an-sásta leis an gcomórtas.

Conas a n-oibríonn sé?
Cláraíonn foireann de triúr ag www.cnag.ie/dushlan.
I ndiaidh sin, seolfar ríomhphost amach chucu lena n-uimhir foirne agus treoracha cuí don chomórtas.
Tosóidh an comórtas ag a 12:00, am in a sheolfar na dúshláin ar shuíomh idirlíon Chonradh na Gaeilge. Beidh pointí i gceist le gach dúshlán mar shampla:

“Scríobh seanfhocal le hemojis" - 2 phointe

“Dear t-léine nua as Gaeilge" - 4 phointe

"Scríobh pun / meme nua as Gaeilge" - 2 phointe

"Déan rang corpoideachais i nGaeilge le 10 duine. Mairfidh sé 2 nóim" - 4 phointe

"Seol tvuít go dtí an ambasadóir Sheachtain na Gaeilge is fearr leat, abair leo cén fáth gur maith leat iad" - 2 phointe

Caithfidh na hiomaitheoirí pictiúr, físeán nó taifead a sheoladh chugainn, de gach dúshlán a dhéanann siad, mar fhianaise gur chríochnaigh siad an dúshlán.
Tá teacht ar WhatsApp RIACHTANACH do gach foireann. Seo an bealach ina glacfaidh siad páirt sa chomórtas agus seo an bealach go ndéanfaimid moltóireacht air. 

Buaiteoirí:
Is iad na buaiteoirí ná an fhoireann a críochnaíonn na tascanna ar fad sa 50 uair. Má éiríonn le níos mó ná foireann amháin na tascanna ar fad a chríochnú, déanfaidh an coiste striúrtha an cinneadh deireanach maidir lena buaiteoirí a roghnú, bunaithe ar chaighdeán agus cruthaitheacht.

Seolfar teastas amach chuig gach foireann a ghlacann páirt sa chomórtas.

Tá súil againn go mbainfidh sibh sult as páirt a ghlacadh in #Dúshlán.
Má tá aon cheist agaibh is féidir á sheoladh chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Seo iad buaiteoirí #Dúshlán 2020:

1cd Áit
F72 An Dream Sin 
Coláise Ailigh, Co. Dhún na nGall

2ra hÁit
F3 Málaí Buí
Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal, Co.na Gaillimhe

3ú hÁit
F177 Is fearr cara sa chúirt ná punt sa sparán 
Gaelcholáiste Cheatharlach, Ceatharlach

Comhghairdeas mór do gach éinne a ghlac páirt! 

 

IMG 3444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba bhreá linn bhur gcuid tuairimí a chloisteáil más rud é gur ghlac tú páirt.

Foirm Aiseolais na nDaltaí: Foirm na nDaltaí

Foirm Aiseolais na Múinteoirí: Foirm na Múinteoirí

Bhí #Dúshlán ar siúl ón 28 - 30 Eanáir 2020.

 

 

Bileog Dúshlán final Taobh2

 

 

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge