Skip to main content

Céard é an Seó Bóthair?

Is ceardlann idirghníomhach í an Seó Bóthair a spreagann daltaí chun smaointeoireacht chriticiúil a dhéanamh maidir lena dtuairimí i leith na teanga.

Déanfar plé leis na daltaí faoi na háiteanna ar féidir leo an Ghaeilge a úsáid, faoina gcearta teanga, faoi na deiseanna fostaíochta agus cúrsaí tríú leibhéal atá ar fáil agus bíonn neart duaiseanna le dáileadh freisin.

Eagraíodh breis is 240 ceardlann Seó Bóthair anuraidh agus bíonn forbairt á déanamh againn ar an gceardlann an t-am ar fad le heispéireas níos fearr a chur ar fáil do na daltaí.
Tá tuilleadh eolais faoin Seó Bóthair sa físeán thíos ó chomhordaitheoirí Seó Bóthair!

Cé dóibh atá sé?

Tá an cheardlann seo dírithe ar dhaltaí Idirbhliana. Tá an cheardlann oiriúnach do ghach cineál scoile - scoileanna lán-Béarla nó Gaelcholáistí, lasmuigh de nó laistigh den Ghaeltacht. Ní gá a bheith buartha faoi chaighdeán Gaeilge na ndaltaí, is féidir an cheardlann a dhéanamh go dátheangach nó as Gaeilge amháin.

Is féidir ceardlann Seó Bóthair a reáchtáil le suas go 50 dalta ag aon am amháin. Dá bharr sin, uaireanta bíonn níos mó ná ceardlann amháin ag teastáil - bíonn ceardlanna á reachtáil againn idir 09:00-10:30, 11:00-12:30 agus 14:00-15:30 de ghnáth, ag brath ar am lóin agus uaireanta scoile.

Cén buntáistí atá ann don rang?

Tá liosta buntáistí curtha le chéile againn. Cabhróidh seo libh agus sibh ag plé an Seó Bóthair le múinteoirí eile, comhordaitheoirí idirbhliana nó an príomhoide sa scoil.

Eolas

Bíonn eolas agus físeán sa cheardlann faoi phoist agus cúrsaí tríú leibhéal gur féidir leis an nGaeilge a bheith cabhrach leo in Éirinn agus thar lear.

Gairmeacha

Tabharfar leabhrán “Gairmeacha le Gaeilge” amach d’aon duine a léiríonn suim i ngairmeacha leis an teanga faoi 6 chatagóir

Smaointeoireacht Chriticiúil

Spreagann an cheardlann na daltaí chun smaointeoireacht chriticiúil a úsáid chun a dtuairimí faoin nGaeilge a iniúchadh trí ráitis “Aontaigh/Easaontaigh” agus díospóireacht oscailte faoi thuairimí agus míthuiscintí

Stádas

Bíonn eolas faoi stádas oifigiúil na teanga sa cheardlann i gcomparáid le teangacha eile agus cá háit gur féidir le daltaí í a úsáid taobh amuigh den scoil.

Teicneolaíocht

Léirítear sa cheardlann cén teicneolaíocht agus aipeanna gur féidir leis na daltaí úsáid a bhaint astu trí Ghaeilge agus cá háit le heolas a aimsiú faoi phodchraoltaí / clubanna óige / cearta teanga / na meáin shóisialta trí Ghaeilge.

Feachtais

Déantar plé sa cheardlann faoi fheachtais faoin teanga, cosúil le stáisiúin raidió nua do dhaoine óga, agus conas gur féidir le daltaí a bheith páirteach

Spotduaiseanna

Tabharfar amach 5 spotduais le linn gach ceardlainne

  Céard í an sprioc?

  Is í sprioc na ceardlanna ná daltaí na tíre a chumasú agus a spreagadh leis an nGaeilge a úsáid níos minicí. Eolas mar gheall ar na buntáistí agus na deiseanna atá ann leis an nGaeilge, le gluaiseacht na Gaeilge, agus le feachtais na Gaeilge a chur os a gcomhair.

  Céard atá pléite mar chuid den cheardlann?

  • Firicí agus staitisticí faoin nGaeilge

  • Deiseanna fostaíochta & cúrsaí 3ú leibhéal le Gaeilge

  • Deiseanna úsáide: cén áit le tosú, seirbhísí & cearta teanga

  • An Ghaeilge ar líne: na meáin shóisialta & céard atá ar fáil as Gaeilge

  • An Ghaeilge sa bhaile: an Ghaeilge i do cheantar & sa todhchaí

  • An Ghaeilge ar scoil: tábhacht na Gaeilge mar ábhar scoile

  • Obair Chonradh na Gaeilge agus na feachtais Ghaeilge éagsúla ar féidir páirt a ghlacadh iontu: SnaG / Gaeilge24 / An Fáinne / #Dúshlán srl.

  • Mythbusting: 10 miotas faoin nGaeilge (fágfar pacáiste 10 gceacht leis na múinteoirí)

  • Raidió Rí-Rá agus CEOL

  Téama na ceardlainne: An Ghaeilge i do thodhchaí

  Tá go leor post ar fáil leis an nGaeilge in Éirinn agus san Eoraip le blianta beaga anuas. Ba mhaith linn eolas a roinnt faoi na poist seo agus faoi na cúrsaí tríú leibhéal a bheidh go mór ina gcabhair dóibh siúd atá ag iarraidh post leis an nGaeilge a bhaint amach.

  Táimid ag súil leis na buntáistí eile a bhaineann leis an nGaeilge a chur faoi bhráid na ndaltaí chomh maith sula leanann siad ar aghaidh chuig an chéad chéim eile sa saol.

  An Scoilbhliain 2023/4

  Beidh triúr Chomhordaitheoirí ar an mbóthar i mbliana leis an Seó Bóthair a reáchtáil ar fud na tíre - Comhordaitheoir don Iarthar agus Gaeltacht, Deisceart agus Gaeltacht agus Oirthear.

  DÓNALL BREATHNACH

  DEISCEART AGUS GAELTACHT

  Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

  +353 87 4848713

  Cill Mhantáin

  Ceatharlach                   

  Ciarraí

  Cill Chainnigh

  Clár

  Corcaigh

  Loch Garman

  Luimneach

  Port Láirge

  Tiobráid Árainn

  SIBÉAL NÍ DHUIBHIR

  IARTHAR AGUS GAELTACHT

  Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

  +353 83 0133069

  Cabhán

  Dún na nGall           

  Gaillimh     

  Iarmhí

  Laois

  Liatroim

  Longfort

  Maigh Eo

  Ros Comáin

  Sligeach 

  Uíbh Fháilí

  AOIFE CURTIS

  OIRTHEAR

  Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

  +353 1 4757401

  Aontroim 

  Ard Mhacha                            

  Baile Átha Cliath     

  Cill Dara

  Doire

  Fear Manach

  Muineacháin

  Tír Eoghain

  Dún

  Sceideal na Bliana

   

   

   

  Bain úsáid as an gcnaipe ar do cheantar

  • Deisceart

   Contae Dátaí
   Corcaigh 4 - 8 Meán Fómhair
   Trá Lí 11 - 15 Meán Fómhair
   Cathair Phort Láirge / Cathair Chill Chainnigh 18 - 22 Meán Fómhair
   Luimneach 25 - 29 Meán Fómhair
   Meala 2 - 7 Deireadh Fómhair
   Dúrlas / Aonach 9-13 Deireadh Fómhair
   Cill Airne 16 - 20 Deireadh Fómhair
   Corcaigh 23 - 27 Deireadh Fómhair
   Briseadh Lár Téarma 30 Deireadh Fómhair - 4 Samhain
   Luimneach 6 -11 Samhain
   Ceatharlach / Cill Chainnigh  13 - 17 Samhain
   Ciarraí

   20 - 24 Samhain

   Clár 27 Samhain - 1 Nollaig
   Loch Garman 4 - 8 Nollaig
   Cill Mhantáin 11 - 15 Nollaig
  • Iarthar

   Contae Dátaí
   Gaillimh 4 - 8 Meán Fómhair
   Liatroim / Sligeach 11-15 Meán Fómhair
   Ros Comáin / Iarmhí 18 - 22 Meán Fómhair
   Dún na nGall 25 - 29 Meán Fómhair
   Cabhán / Liatroim 2 - 7 Deireadh Fómhair
   Laois / Uíbh Fháilí  9-13 Deireadh Fómhair
   Maigh Eo /  Sligeach 16 - 20 Deireadh Fómhair
   Gaillimh / Maigh Eo 23 - 27 Deireadh Fómhair
   Briseadh Lár Téarma 30 Deireadh Fómhair - 4 Samhain
   Dún na nGall 6 - 11 Samhain
   Longfort / Ros Comáin 13 - 17 Samhain
   Iarmhí 20 - 24 Samhain
   Uibh Fháilí / Laois 27 Samhain - 1 Nollaig
   Cabhán / Longfort 4 - 8 Nollaig
   Gaillimh 11 - 15 Nollaig
  • Oirthear

   Contae Dátaí
   Baile Átha Cliath 11-15 Meán Fómhair
   Baile Átha Cliath 18 - 22 Meán Fómhair
   Doire / Fear Manach 25 - 29 Meán Fómhair
   Aontroim / Muineacháin 2 - 7 Deireadh Fómhair
   Baile Átha Cliath 9-13 Deireadh Fómhair
   Cill Dara 16 - 20 Deireadh Fómhair
   Ard Mhaca / Tír Eoghain 23 - 27 Deireadh Fómhair
   Briseadh Lár Téarma 30 Deireadh Fómhair - 3 Samhain
   Mí / Baile Átha Cliath 6 - 11 Samhain
   Cill Dara 13 - 17 Samhain
   Baile Átha Cliath 20 - 24 Samhain
   Doire / Tír Eoghain 27 Samhain - 1 Nollaig
   Muineacháin /Fear Manach 4 - 8 Nollaig
   Dún / Lú 11 - 15 Nollaig

  Aiseolas ar an Seó Bóthair

  Tugadh suirbhéanna digiteacha amach do mhúinteoirí agus daltaí a bhí páirteach le linn na bliana. Tá rogha de cheisteanna agus freagraí anseo a léiríonn aiseolas na múinteoirí go cothrom:

   What is Gluaiseacht?

   The Seó Bóthair is part of the Gluaiseacht campaign. The aim of the campaign is to encourage young people to use their Irish after they leave school. We illustrate to them the different ways that Irish can be used outside of the classroom, be that in their future career, in their locality, within their family or simply in their daily life.

   For more information about Gluaiseacht, contact Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. 

   Gluaiseacht is sponsored by the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media

   Conradh na Gaeilge

   6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
   Fón: +353 (0) 1 475 7401, Facs: +353 (0) 1 475 7844, Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.