Seó Bóthair

Tá clú agus cáil bainte amach ag an Seó mar chuid thábhachtach den fhéilire scoile.  Beimid ar an mbóthar gach lá ag spreagadh daltaí i scoileanna fud fad na tíre.

Céard é an Seó Bóthair? 
Is ceardlann idirghníomhach é an Seó Bóthair a úsáideann cluichí, plé, agus díospóireacht chun an Ghaeilge a chur chun cinn i mbealach taitneamhach Beimid ag labhairt leis na daltaí faoi na háiteanna ar féidir leo an Ghaeilge a úsáid, agus faoina gcearta teanga Beidh neart dlúthdhioscaí, bandaí láimhe, greamán & duaiseanna eile le dáileadh freisin! D’fhreastail an Seó Bóthair ar bhreis is 170 scoil anuraidh. Tá sé á fhorbairt an t-am ar fad le breis scoileanna ag glacadh páirte gach bliain

Téama 2016/17: An Ghaeilge sa Ré Dhigiteach
Tá an Ghaeilge níos lárnaí agus níos láidre sa Ré Dhigiteach ná riamh le tuilleadh meán sóisialta, feidhmchlár agus suíomhanna idirlín ar fáil as Gaeilge gach bliain. Beimid ag díriú ar an dul chun cinn atá déanta, conas teacht ar na huirlísí seo as Gaeilge, 10 suíomh agus aip is fearr, agus conas Facebook / Twitter / Google / Snapchat / SMS a úsáid as Gaeilge mar chuid den Seó

Céard í an sprioc?
Daltaí na tíre a chumasú agus a spreagadh leis an nGaeilge a úsáid níos minicí ina saol scoile agus lasmuigh den scoil. Eolas ar na buntáistí & ar na deiseanna atá ann leis an nGaeilge, le gluaiseacht na Gaeilge, agus le feachtais Ghaeilge a chur os a gcomhair

Cathain?
Tá sceideal sealadach curtha le chéile againn thíos don chéad cúpla mí eile, ach is féidir linn socruithe eile a dhéanamh mura n-oireann na dátaí seo daoibh.

Cén t-am?Scoil Phobail Sliabh Luachra Ciarraí 11 Nollaig
Maireann an Seó Bóthair thart ar 80 nóiméad. Bíonn sé níos éasca orainne, dar ndóigh, 2 nó 3 scoil a dhéanamh ar aon lá amháin. Dá bharr sin, bíonn ceardlann á reáchtáil againn idir 09:00 -10:30, 11:00 -12:30 agus 14:00 -15:30 de ghnáth, ag brath ar am lóin agus ar uaireanta scoile

Cé mhéad dalta?
Is fearr go mbeadh níos lú ná 50 dalta i láthair le go mbeadh an cheardlann éifeachtach. Tá an Seó Bóthair dírithe ar dhaltaí 15 -16 bliana d’aois (an Idirbhliain nó Bliain 5 ó dheas, Bliain 11 ó thuaidh)

Cén teanga?
Is féidir an Seó a dhéanamh as Gaeilge amháin nó go dátheangach ag brath ar leibhéal Gaeilge na scoláirí

Cén costas atá ar an Seó Bóthair?
Tá síntiús €100 / £80  i gceist leis an Seó Bóthair a chur ar siúl i do scoil féin. Tá an costas seo ann le cabhrú linn costais taistil an tSeó Bhóthair a chlúdach don bhliain

Leagan Amach an tSeó Bhóthair  

5 nóiméad   Réamhrá
5 nóiméad   Staitisticí agus fíricí faoin nGaeilge agus spotduaiseanna le buachan
40 nóiméad 

 Ceardlann idirghníomhach a chuireann na daltaí ag smaoineamh agus ag plé ceisteanna Gaeilge.  Seasann na daltaí i gciorcal agus bíonn cluichí á n-imirt againn leo chun ábhair thábhachtacha a phlé ar  bhealach taitneamhach, spraíúil.

5 nóiméad  Gaelchárta (cárta lascaine do shiopaí agus bialanna áirithe atá ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn)  a dháileadh ar gach duine & duaiseanna le buachan. 
5 nóiméad  Raidió Rí-Rá agus dlúthdhioscaí CEOL 2016/17 le buachan
10 nóiméad

 Eolas faoi obair Chonradh na Gaeilge agus faoi fheachtais Ghaeilge, .i. Gaeilge 24, #Dúshlán, Comhrá '16 & Seachtain na Gaeilge 

5 nóiméad  An Ghaeilge sa Ré Dhigiteach
 5 nóiméad  Conclúid & ceisteanna  

Leagan amach an tSeomra

Céard atá de dhíth ar an lá?
Ní bheidh mórán de dhíth ar an lá ach seomra mór leagtha amach ar stíl amharclainne (clár bán le cathaoireacha chun tosaigh & spás le cluichí a imirt ar chúl).

  

 

Aiseolas:
Tugadh suirbhéanna digiteacha amach do shampla de mhúinteoirí agus daltaí a bhí páirteach le linn na bliana. Tá roghnúchán de cheisteanna agus freagraí anseo a léiríonn aiseolas na múinteoirí go cothrom:

Aiseolas ó Mhúinteoirí:

3aiseolas

 C.jpg

D.jpg

 

Aiseolas ó dhaltaí:

A.jpg

B.jpg

 

Conas is féidir leat clárú don Seó Bóthair?
Má tá spéis agat an Seó Bóthair a chur ar siúl i do scoil féin, ná bíodh moill ort ceardlann a chur in áirithe linn. Is féidir teagmháil a dhéanamh le Niamh Ní Ghoill ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.nó +353 (0)1 4757401 (tar éis 6 Meán Fómhair 2016) 

Sceideal an tSeó Bhóthair
*Is sceideal solúbtha é seo. Déanfaimid iarracht socrú eile a dhéanamh mura n-oireann na dátaí thíos. Fíú má bhíomar i do chontae cheana féin i mbliana, ná bíodh drogall ort teacht i dteagmháil linn. 

 12 – 16 Meán Fómhair 2016  Baile Átha Cliath / Cill Dara
 19 – 23 Meán Fómhair 2016  An Mhí
 26 – 30 Meán Fómhair 2016            An Lú
 3 – 7 Deireadh Fómhair 2016    Luimneach / An Clár
 10 - 14 Deireadh Fómhair 2016  Cill Mhantáin / Baile Átha Cliath
 17 – 21 Deireadh Fómhair 2016  Corcaigh
 7 – 11 Samhain 2016  Uíbh Fháilí / An Iarmhí
 14 – 18 Samhain 2016  Cill Chainnigh / Ceatharlach
 21 – 25 Samhain 2016  Maigh Eo
 28 Samhain – 2 Nollaig 2016  Baile Átha Cliath
 5 - 9 Nollaig 2016  Sligeach
 12 – 16 Nollaig 2016  Gaillimh
 4 – 6 Eanáir 2017  Ard Mhaca / An Dún / Aontroim
 9 – 13 Eanáir 2017  Liatroim / An Cabhán
 16 – 20 Eanáir 2017  Baile Átha Cliath
 23 - 27 Eanáir 2017  Dún na nGall
 30 Eanáir – 3 Feabhra 2017  Ciarraí
 6 – 10 Feabhra 2017  Ros Comáin / Gaillimh
 20 - 24 Feabhra 2017  An Longfort / An Cabhán
 27 Feabhra – 3 Márta 2017  Loch Garman / Baile Átha Cliath
 6 – 10 Márta 2017  Tiobraid Árann
 13 – 17 Márta 2017  Cill Mhantáin / Cill Dara
 20 – 24 Márta 2017  Muineachán / Baile Átha Cliath
 27 – 31 Márta 2017  Laois / Ceatharlach
 3 – 7 Aibreán 2017  Port Láirge
 10 – 14 Aibreán 2017  Doire / Tír Eoghain / Fear Manach
 24 - 28 Aibreán 2017  Corcaigh / Ciarraí
 1 – 5 Bealtaine 2017    An Clár / Luimneach
 8 – 12 Bealtaine 2017  An Lú / An Mhí
 15 - 19 Bealtaine 2017  Scoileanna Eile
 22 - 26 Bealtaine 2017  Scoileanna Eile

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

Seo Bothair le PDF logo

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge