bliain na gaeilge 2018

Seó Bóthair

Bileog Eolais Seo Bothair 2017 le PDFTá clú agus cáil bainte amach ag an Seó mar chuid thábhachtach den fhéilire scoile.  Beimid ar an mbóthar gach lá ag spreagadh daltaí i scoileanna fud fad na tíre.

Céard é an Seó Bóthair? 
Is ceardlann idirghníomhach é an Seó Bóthair a úsáideann cluichí, plé, agus díospóireacht chun an Ghaeilge a chur chun cinn i mbealach taitneamhach. Beimid ag labhairt leis na daltaí faoi na háiteanna ar féidir leo an Ghaeilge a úsáid, agus faoina gcearta teanga. Beidh neart dlúthdhioscaí, bandaí láimhe, greamán & duaiseanna eile le dáileadh freisin! D’fhreastail an Seó Bóthair ar bhreis is 170 scoil anuraidh. Tá sé á fhorbairt an t-am ar fad le breis scoileanna ag glacadh páirte gach bliain

Téama 2017/18: Fostaíocht & Cúrsaí 3ú leibhéal le Gaeilge

Scoil Phobail Sliabh Luachra Ciarraí 11 Nollaig

Tá go leor postanna ar fáil leis an nGaeilge in Éirinn agus san Eoraip le blianta beaga anuas. Ba mhaith linn eolas a roinnt faoi na postanna seo agus faoi na cúrsaí tríú leibhéal a chabhróidh leo ceann de na postanna seo a bhaint amach.

Tá súil againn go spreagfaidh sé seo na daltaí le smaoineamh ar an mbuntáiste breise a thugann an Ghaeilge dóibh sula roghnaíonn siad a dtreo féin.

Céard í an sprioc?
Daltaí na tíre a chumasú agus a spreagadh leis an nGaeilge a úsáid níos minicí ina saol scoile agus lasmuigh den scoil. Eolas ar na buntáistí agus ar na deiseanna atá ann leis an nGaeilge, le gluaiseacht na Gaeilge, agus le feachtais Ghaeilge a chur os a gcomhair

Cathain?
Tá sceideal sealadach curtha le chéile againn thíos don chéad cúpla mí eile, ach is féidir linn socruithe eile a dhéanamh mura n-oireann na dátaí seo daoibh.

Cén t-am?
Maireann an Seó Bóthair thart ar 80 nóiméad. Bíonn sé níos éasca orainne, dar ndóigh, 2 nó 3 scoil a dhéanamh ar aon lá amháin. Dá bharr sin, bíonn ceardlann á reáchtáil againn idir 09:00 -10:30, 11:00 -12:30 agus 14:00 -15:30 de ghnáth, ag brath ar am lóin agus ar uaireanta scoile

Cé mhéad dalta?
Is fearr go mbeadh níos lú ná 50 dalta i láthair le go mbeadh an cheardlann éifeachtach. Tá an Seó Bóthair dírithe ar dhaltaí 15 -16 bliana d’aois (an Idirbhliain nó Bliain 5 ó dheas, Bliain 11 ó thuaidh)

Cén teanga?
Is féidir an Seó a dhéanamh as Gaeilge amháin nó go dátheangach ag brath ar leibhéal Gaeilge na scoláirí

Cén costas atá ar an Seó Bóthair?
Tá síntiús €100 / £90  i gceist leis an Seó Bóthair a chur ar siúl i do scoil féin. Tá an costas seo ann le cabhrú linn costais taistil an tSeó Bhóthair a chlúdach don bhliain.

Leagan Amach an tSeó Bhóthair  

5 nóiméad   Réamhrá
5 nóiméad   Staitisticí agus fíricí faoin nGaeilge agus spotduaiseanna le buachan
40 nóiméad 

Ceardlann idirghníomhach a chuireann na daltaí ag smaoineamh agus ag plé ceisteanna faoin nGaeilge. Is gá le daltaí seasamh i gcúinní difriúla den seomra le taispeáint an aontaíonn siad nó an easaonatíonn siad le gach ráiteas. Leanann plé ar na topaicí ar feadh 10-15 nóiméad ar gach ceist

5 nóiméad  Raidió Rí-Rá agus dlúthdhioscaí CEOL 2017 le buachan. Gaelchárta (cárta lascaine do shiopaí agus bialanna áirithe atá ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun cinn)  a dháileadh ar gach duine & duaiseanna le buachan. 
10 nóiméad

 Eolas faoi obair Chonradh na Gaeilge agus faoi fheachtais Ghaeilge, .i. Gaeilge 24, #Dúshlán, Comhrá '17, Bliain na Gaeilge 2018, BEO, Seachtain na Gaeilge le Energia, An Dream Dearg agus An Ghaeilge san Eoraip.

10 nóiméad  Cur i láthair: Fostaíocht agus cúrsaí tríú leibhéal le Gaeilge
 5 nóiméad  Conclúid, bileog eolais le scaipeadh ar gach dalta & ceisteanna  

Leagan amach an tSeomra

Céard atá de dhíth ar an lá?
Ní bheidh mórán de dhíth ar an lá ach seomra mór leagtha amach ar stíl amharclainne (clár bán le cathaoireacha chun tosaigh & spás le cluichí a imirt ar chúl).

  

 

Aiseolas:
Tugadh suirbhéanna digiteacha amach do shampla de mhúinteoirí agus daltaí a bhí páirteach le linn na bliana. Tá roghnúchán de cheisteanna agus freagraí anseo a léiríonn aiseolas na múinteoirí go cothrom:

Aiseolas ó Mhúinteoirí:

3aiseolas

 C.jpg

D.jpg

 

Aiseolas ó dhaltaí:

A.jpg

B.jpg

 

Conas is féidir leat clárú don Seó Bóthair?
Má tá spéis agat an Seó Bóthair a chur ar siúl i do scoil féin, ná bíodh moill ort ceardlann a chur in áirithe linn. Is féidir teagmháil a dhéanamh le Pól ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.nó +353 (0)1 4757401 

Sceideal an tSeó Bhóthair
*Is sceideal solúbtha é seo. Déanfaimid iarracht socrú eile a dhéanamh mura n-oireann na dátaí thíos. Fíú má bhíomar i do chontae cheana féin i mbliana, ná bíodh drogall ort teacht i dteagmháil linn. 

 2 - 6 Deireadh Fómhair 2017  Cill Dara / Baile Átha Cliath
 9 – 13 Deireadh Fómhair 2017  An Lú / Baile Átha Cliath
 16 – 20 Deireadh Fómhair 2017           Cill Mhantáin / Baile Átha Cliath
 6 – 10 Samhain 2017  Corcaigh
 13 - 18 Samhain 2017  Laois / Ceatharlach / Cill Chainnigh
 20 – 24 Samhain 2017  Maigh Eo / Sligeach
 27 Samhain – 1 Nollaig 2017  Uíbh Fhailí / Iarmhí
 4 - 8 Nollaig 2017  Ard Mhaca / An Dún / Aontroim
 11 – 15 Nollaig 2017  Gaillimh
 18 – 20 Nollaig 2017  An Mhí / Baile Átha Cliath
 8 – 12 Eanáir 2018  Baile Átha Cliath
 15 – 19 Eanáir 2018  Liatroim / An Cabhán / Fear Manach
 22 - 26 Eanáir 2018  Dún na nGall
 29 Eanáir – 2 Feabhra 2018  An Clár / Luimneach
 5 – 9 Feabhra 2018  Ciarraí
 19 - 23 Feabhra 2018  Doire / Tír Eoghain / Fear Manach
 26 Feabhra – 2 Márta 2018  Loch Garman 
 5 – 9 Márta 2018  Longfort / An Cabhán / Muineachán
 12 – 16 Márta 2018  Ros Comáin / Gaillimh / An Clár
 19 – 23 Márta 2018  Corcaigh / Ciarraí
 9 – 13 Aibreán 2018  Cill Mhantáin / Cill Dara / Baile Átha Cliath
 16 – 20 Aibreán 2018  An Lú / An Mhí / Baile Átha Cliath
 23 – 27 Aibreán 2018  Port Láirge / Tiobraid Árann
 30 Aibreán - 4 Bealtaine 2018  Laois / Ceatharlach / Cill Chainnigh
 7 – 11 Bealtaine 2018    Luimneach / Corcaigh
 14 – 18 Bealtaine 2018  Scoileanna Eile
 21 - 25 Bealtaine 2018  Scoileanna Eile

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 Bileog Eolais Seo Bothair 2017 le PDF

 

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge