Skip to main content

Céard é an Seó Bóthair?

Is ceardlann idirghníomhach í an Seó Bóthair a spreagann daltaí chun smaointeoireacht chriticiúil a dhéanamh maidir lena dtuairimí i leith na teanga.

Déanfar plé leis na daltaí faoi na háiteanna ar féidir leo an Ghaeilge a úsáid, faoina gcearta teanga, faoi na deiseanna fostaíochta agus cúrsaí tríú leibhéal atá ar fáil agus bíonn neart duaiseanna le dáileadh freisin.

Eagraíodh breis is 240 ceardlann Seó Bóthair anuraidh agus bíonn forbairt á déanamh againn ar an gceardlann an t-am ar fad le heispéireas níos fearr a chur ar fáil do na daltaí.
Tá tuilleadh eolais faoin Seó Bóthair sa físeán thíos ó chomhordaitheoirí Seó Bóthair!

Cé dóibh atá sé?

Tá an cheardlann seo dírithe ar dhaltaí Idirbhliana. Tá an cheardlann oiriúnach do ghach cineál scoile - scoileanna lán-Béarla nó Gaelcholáistí, lasmuigh de nó laistigh den Ghaeltacht. Ní gá a bheith buartha faoi chaighdeán Gaeilge na ndaltaí, is féidir an cheardlann a dhéanamh go dátheangach nó as Gaeilge amháin.

Is féidir ceardlann Seó Bóthair a reáchtáil le suas go 50 dalta ag aon am amháin. Dá bharr sin, uaireanta bíonn níos mó ná ceardlann amháin ag teastáil - bíonn ceardlanna á reachtáil againn idir 09:00-10:30, 11:00-12:30 agus 14:00-15:30 de ghnáth, ag brath ar am lóin agus uaireanta scoile.

Cén buntáistí atá ann don rang?

Tá liosta buntáistí curtha le chéile againn. Cabhróidh seo libh agus sibh ag plé an Seó Bóthair le múinteoirí eile, comhordaitheoirí idirbhliana nó an príomhoide sa scoil.

Eolas

Bíonn eolas agus físeán sa cheardlann faoi phoist agus cúrsaí tríú leibhéal gur féidir leis an nGaeilge a bheith cabhrach leo in Éirinn agus thar lear.

Gairmeacha

Tabharfar leabhrán “Gairmeacha le Gaeilge” amach d’aon duine a léiríonn suim i ngairmeacha leis an teanga faoi 6 chatagóir

Smaointeoireacht Chriticiúil

Spreagann an cheardlann na daltaí chun smaointeoireacht chriticiúil a úsáid chun a dtuairimí faoin nGaeilge a iniúchadh trí ráitis “Aontaigh/Easaontaigh” agus díospóireacht oscailte faoi thuairimí agus míthuiscintí

Stádas

Bíonn eolas faoi stádas oifigiúil na teanga sa cheardlann i gcomparáid le teangacha eile agus cá háit gur féidir le daltaí í a úsáid taobh amuigh den scoil.

Teicneolaíocht

Léirítear sa cheardlann cén teicneolaíocht agus aipeanna gur féidir leis na daltaí úsáid a bhaint astu trí Ghaeilge agus cá háit le heolas a aimsiú faoi phodchraoltaí / clubanna óige / cearta teanga / na meáin shóisialta trí Ghaeilge.

Feachtais

Déantar plé sa cheardlann faoi fheachtais faoin teanga, cosúil le stáisiúin raidió nua do dhaoine óga, agus conas gur féidir le daltaí a bheith páirteach

Spotduaiseanna

Tabharfar amach 5 spotduais le linn gach ceardlainne

  Céard í an sprioc?

  Is í sprioc na ceardlanna ná daltaí na tíre a chumasú agus a spreagadh leis an nGaeilge a úsáid níos minicí. Eolas mar gheall ar na buntáistí agus na deiseanna atá ann leis an nGaeilge, le gluaiseacht na Gaeilge, agus le feachtais na Gaeilge a chur os a gcomhair.

  Céard atá pléite mar chuid den cheardlann?

  • Firicí agus staitisticí faoin nGaeilge

  • Deiseanna fostaíochta & cúrsaí 3ú leibhéal le Gaeilge

  • Deiseanna úsáide: cén áit le tosú, seirbhísí & cearta teanga

  • An Ghaeilge ar líne: na meáin shóisialta & céard atá ar fáil as Gaeilge

  • An Ghaeilge sa bhaile: an Ghaeilge i do cheantar & sa todhchaí

  • An Ghaeilge ar scoil: tábhacht na Gaeilge mar ábhar scoile

  • Obair Chonradh na Gaeilge agus na feachtais Ghaeilge éagsúla ar féidir páirt a ghlacadh iontu: SnaG / Gaeilge24 / An Fáinne / #Dúshlán srl.

  • Mythbusting: 10 miotas faoin nGaeilge (fágfar pacáiste 10 gceacht leis na múinteoirí)

  • Raidió Rí-Rá agus CEOL

  Téama na ceardlainne: An Ghaeilge i do thodhchaí

  Tá go leor post ar fáil leis an nGaeilge in Éirinn agus san Eoraip le blianta beaga anuas. Ba mhaith linn eolas a roinnt faoi na poist seo agus faoi na cúrsaí tríú leibhéal a bheidh go mór ina gcabhair dóibh siúd atá ag iarraidh post leis an nGaeilge a bhaint amach.

  Táimid ag súil leis na buntáistí eile a bhaineann leis an nGaeilge a chur faoi bhráid na ndaltaí chomh maith sula leanann siad ar aghaidh chuig an chéad chéim eile sa saol.

  An Scoilbhliain 2024/25

  Beidh triúr Chomhordaitheoirí ar an mbóthar i mbliana leis an Seó Bóthair a reáchtáil ar fud na tíre - Comhordaitheoir don Iarthar agus Gaeltacht, Deisceart agus Gaeltacht agus Oirthear.

  DÓNALL BREATHNACH

  DEISCEART AGUS GAELTACHT

  Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

  +353 87 4848713

  Cill Mhantáin

  Ceatharlach                   

  Ciarraí

  Cill Chainnigh

  Clár

  Corcaigh

  Loch Garman

  Luimneach

  Port Láirge

  Tiobráid Árainn

  IARTHAR AGUS GAELTACHT

  Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

  Cabhán

  Dún na nGall           

  Gaillimh     

  Iarmhí

  Laois

  Liatroim

  Longfort

  Maigh Eo

  Ros Comáin

  Sligeach 

  Uíbh Fháilí

  AOIFE CURTIS

  OIRTHEAR

  Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

  +353 87 7093436

  Aontroim 

  Ard Mhacha                            

  Baile Átha Cliath     

  Cill Dara

  Doire

  Fear Manach

  Muineacháin

  Tír Eoghain

  Dún

  Sceideal na Bliana

   

   

   

  Bain úsáid as an gcnaipe ar do cheantar

  Deisceart

  Contae Seachtain dár dtús
  Corcaigh 27 Samhain
  Port Láirge 4 Nollaig
  Cill Mhantáin 11 Nollaig
  Briseadh na Nollag 19 Nollaig- 2 Eanáir
  Corcaigh 8 Eanáir
  An Chlár 15 Eanáir
  Ceatharlach 22 Eanáir
  Ciarraí 29 Eanáir
  Cill Ceannaigh/Loch Garman 5 Feabhra
  Corcaigh 19 Feabhra
  Tiobráid Árainn 26 Feabhra
  Cill Mhantáin 4 Márta
  Luimneach 11 Márta
  Port Láirgen 18 Márta
  Corcaigh 8 Aibreáin
  Luimneach / An Chlár 15 Aibreáin
  Port Láirge / Tiobráid Árainn 22 Aibreáin
  Loch Garman / Cill Mhantáin 29 Aibreáin
  Contae le deimhniú 6 Bealtaine
  Contae le deimhniú 13 Bealtaine
  Contae le deimhniú 20 Bealtaine
  Contae le deimhniú 27 Bealtaine

  Iarthar

  Contae Seachtain dár dtús
  Iarmhí 20 - 24 Samhain
  Uibh Fháilí / Laois 27 Samhain - 1 Nollaig
  Cabhán / Longfort 4 - 8 Nollaig
  Gaillimh 11 - 15 Nollaig
  Briseadh na Nollag 19 Nollaig- 2 Eanáir
  Cabhán / Liatroim 8 Eanáir
  Gaillimh 15 Eanáir
  Iarmhí / Longfort 22 Eanáir
  Ros Comáin / Maigh Eo 29 Eanáir
  Laois / Uíbh Fháilí 5 Feabhra
  Liatroim / Dún na nGall 19 Feabhra
  Maigh Eo / Sligeach 26 Feabhra
  Gaillimh 4 Márta
  Iarmhí / Ros Comáin 11 Márta
  Longfort / Liatroim / Cabhán 18 Márta
  Dún na nGall 8 Aibreáin
  Sligeach / Cabhán 15 Aibreáin
  Laois / Uíbh Fháilí 22 Aibreáin
  Maigh Eo 29 Aibreáin
  Gaillimh 6 Bealtaine
  Iarmhí / Cabhán /Longfort 13 Bealtaine
  Ros Comáin 20 Bealtaine
  Gaillimh 27 Bealtaine

  Oirthear

  Contae Seachtain dár dtús
  Baile Átha Cliath 20 - 24 Samhain
  Doire / Tír Eoghain 27 Samhain - 1 Nollaig
  Muineacháin /Fear Manach 4 - 8 Nollaig
  Dún / Lú 11 - 15 Nollaig
  Briseadh na Nollag 19 Nollaig- 2 Eanáir
  BÁC 8 Eanáir
  15 Eanáir
  Cill Dara 22 Eanáir
  Ard Mhacha / Tír Eoghain 29 Eanáir
  Muineacháin / Fear Manach 5 Feabhra
  19 Feabhra
  BÁC 26 Feabhra
  Aontroim 4 Márta
  Doire / Fear Manach 11 Márta
  BÁC 18 Márta
  BÁC 8 Aibreáin
  15 Aibreáin
  Cill Dara 22 Aibreáin
  Dún 29 Aibreáin
  Aontroim 6 Bealtaine
  Doire / Tír Eoghain 13 Bealtaine
  Ard Mhacha / Dún 20 Bealtaine
  27 Bealtaine

  Aiseolas ar an Seó Bóthair

  Tugadh suirbhéanna digiteacha amach do mhúinteoirí agus daltaí a bhí páirteach le linn na bliana. Tá rogha de cheisteanna agus freagraí anseo a léiríonn aiseolas na múinteoirí go cothrom:

   What is Gluaiseacht?

   The Seó Bóthair is part of the Gluaiseacht campaign. The aim of the campaign is to encourage young people to use their Irish after they leave school. We illustrate to them the different ways that Irish can be used outside of the classroom, be that in their future career, in their locality, within their family or simply in their daily life.

   For more information about Gluaiseacht, contact Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. 

   Gluaiseacht is sponsored by the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media

   Conradh na Gaeilge

   6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
   Fón: +353 (0) 1 475 7401, Facs: +353 (0) 1 475 7844, Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.