Glac Ballraíocht Linn

Cad iad na cineálacha éagsúla ballraíochta atá againn i gConradh na Gaeilge?

Craobhacha Eagraíochta

  Craobh Eagraíochta
 
 • Is í seo an craobh thraidisiúnta, dheonach a bhí riamh agus atá fós mar chroílár na heagraíochta.
 • Is í an sprioc phraiticiúil atá ag craobh eagraíochta ná an Ghaeilge a chur chun cinn i gceantar nó i réimse na craoibhe sin.
 • Níl de dhíth le craobh a bhunú ach coiste atá sásta imeachtaí sóisialta a eagrú ina gceantar féin nó/agus a bheith gníomhach i gcóras daonlathach na heagraíochta.
 • Bíonn vóta ag gach ball de Chraobh Eagraíochta ag Ard Fheis Chonradh na Gaeilge gach bliain.
 • Cuirfear eolas agus nuachtlitreacha ar fáil do bhaill chraobhacha, chomh maith le hardán lena scéalta agus eolas faoin a n-imeachtaí a scaipeadh.
 • Feidhmeoidh an Craobh Eagraíochta de réir bhunreacht na heagraíochta ó thaobh rialachas de.
CláraighanseoTuilleadh Eolais

 

 Craobhacha Comhpháirteacha

  Craobh Chomhpháirteach

 

 • Is éard atá i gceist le Craobh Chomhpháirteach ná grúpa Gaeilge lena stádas dlí fhéin atá ag iarradh fós a bheith páirteach i gConradh na Gaeilge (mar shampla comharchumann Gaeltachta, grúpa Gaeilge le stádas cuideachta acu cheana féin, srl.)
 • Beidh grúpaí den tsaghas seo in ann clárú mar Chraobh Chomhpháirteach le Conradh na Gaeilge agus páirt a ghlacadh san eagraíocht, ar nós rúin Ard-Fheise a mholadh (seachas rúin bunreachta), daoine a thoghadh don Choiste Gnó, freastail ar imeachtaí den eagraíocht, mianta an ghrúpa a chur ar chlár oibre an Chonartha, srl.
 • Leanfaidh an Chraobh Comhpháirteach, áfach, lena freagrachtaí rialachais fhéin a bhaineann lena stádas mar chuideachta nó eile agus ní faoin rialachas a bhaineann leis an stádas iontaobhais atá ag an gConradh.
 • Beidh vóta ag gach ball de Chraobh Comhpháirteach ag Ard Fheis Chonradh na Gaeilge gach bliain.
 • Cuirfear eolas agus nuachtlitreacha ar fáil do theagmhálaithe ainmnithe ag an gCraobh Comhpháirteach, chomh maith le hardán lena scéalta agus eolas faoin a n-imeachtaí a scaipeadh.
CláraighanseoTuilleadh Eolais

 

Baill Aonair

  Baill Aonair 
 

Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte romhat ballraíocht aonair a ghlacadh linn! Freastalaíonn an córas ballraíochta seo ar an duine nach bhfuil in ann, ar chúiseanna éagsúla, páirt a ghlacadh in obair chraoibhe ach ar mhaith leo a bheith páirteach i gcur chun cinn na Gaeilge.

Mar bhall aonair den Chonradh:

 • Gheobhaidh baill aonair gach eolas faoi na feachtais agus na himeachtaí a bhíonn ar siúl ag ár n-oifigí agus ag ár gcraobhacha;
 • Tá deis ag gach ball freastal ar an Ard-Fheis gach bliain lena c(h)uid tuairimí a nochtadh agus páirt a ghlacadh sna díospóireachtaí agus in obair na heagraíochta;
 • Tá deis ag gach ball aonair duine amháin a mholadh le toghadh don uachtaránacht, don dá spás a bheidh ar fáil do bhaill aonair ar Choiste Gnó an Chonartha agus don spás a bheidh ar fáil do bhaill aonair ar Bhord Stiúrtha Sheachtain na Gaeilge;
 • Tá an deis ag gach ball aonair rún amháin, nach rún bunreachta é, a mholadh ag Ard-Fheis an Chonartha.
CláraighanseoTuilleadh Eolais

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge