Acmhainní

Féach thíos tá roinnt acmhainní a bheadh ina gcabhair duit.

Liosta cuimsitheach d'acmhainní éagsúla a bhaineann le cúrsaí chultúr club 
https://bit.ly/acmhainni-culturclub

Seo dhuit nasc chuig postaeirí a chlúdaíonn roinnt ábhar éagsúil a bheadh ina gcabhair don chultúr chlub, nó a bheadh thar a bheith áisiúil don seomra ranga. Buíochas le Kay Stauffer ó Irish Language Learners a chur an t-ábhar ar fáil.
https://cnag.ie/ga/glac-p%C3%A1irt/cultur-club/doodles.html

Seo dhuit an leabhrán tacaíochta má tá beagán inspioráide uait!
https://bit.ly/tacaiocht-culturclub

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge