Gaeilge24

G2421 Header G

Tá dáta Gaeilge24 2021 roghnaithe agus muid ag tnúth leis an lá mór arís ar 9 Samhain 2021. 

Osclóidh clárúchán Gaeilge24 le linn Meán Fómhair 2021 ach idir an dá linn is féidir an fhoirm léiriú spéise a líonadh ag an nasc seo.

Seolfaimid pacáiste le cártaí urraíochta agus póstaeir chuig gach scoil atá spéis léirithe acu ag tús Mheán Fómhair 2021 ionas gur féidir libh iad a scaipeadh ar bhur ndaltaí nuair a fhileann siad ar scoil.

Gaeilge24 2021- Foirm léiriú spéise anseo

 

 

Tuilleadh eolais faoi Ghaeilge24 2020 thíos....


Header GIF 2018 claraigh anseo

300 Scoil- 30,000 Dalta
Lá amháin - Gaeilge gan stad
An mbeidh do scoil páirteach???


Tá Gaeilge24 ar ais arís! Dúshlán iontach don rang, don bhliain nó don scoil ar fad. Cláraigh go luath le cártaí urraíochta a fháil.

Céard í an aidhm?

ClaraighAnseo 18

 • Is í aidhm an dúshláin seo ná daoine óga a spreagadh chun labhairt as Gaeilge amháin ar feadh 24 uair a’ chloig: sa bhaile, ar scoil, le siopaí agus gnólachtaí, timpeall an bhaile, sa chlub spóirt & le cairde!

 • Cuideofar le hintinn na ndaoine óga a oscailt agus eispéireas dearfach a thabhairt dóibh maidir le húsáid na Gaeilge ina saol féin.

 • Tá fás agus forbairt i gcónaí ag teacht ar Gaeilge24 & anois tá sé mar cheann de na himeachtaí scoile is spreagúla ar bhonn náisiúnta le linn an chéad théarma. Beidh na mílte ag glacadh páirte ann arís i mbliana. Táimid ag tnúth le breis is 300 scoil agus 30,000 dalta in 2020

Cén fáth gur chóir dúinn páirt a ghlacadh?Dáta G24

 • An Scrúdú Béil - Béim faoi leith ar labhairt na Gaeilge
  Cabhróidh Gaeilge24 le gach dalta sinsearach atá ag ullmhú don scrúdú béil (ar fiú 40% de mhóriomlán na marcanna san Ardteist anois). Cuirfidh lá iomlán de labhairt as Gaeilge go mór le stór focal dalta ar bith.
 • Teanga bheo bhríomhar - taobh amuigh den seomra ranga
  Is deis faoi leith atá ann an Ghaeilge a thógáil amach ón seomra ranga Gaeilge. D’fhéadfaí ábhair scoile eile a mhúineadh trí Ghaeilge, nó Lá Spóirt nó turas a eagrú trí Ghaeilge.
 • Normalú a dhéanamh ar an nGaeilge - taobh amuigh den scoil
  Déantar normalú ar an teanga trí nasc a chruthú le gnóthaí agus le siopaí le Gaeilge, le grúpaí Gaeilge áitiúla, agus le seirbhísí stáit le Gaeilge. Tá an-deis ann taispeáint gur féidir le duine ar bith a saol a chaitheamh trí Ghaeilge.
 • CoronavIs féidir Gaeilge24 a eagrú beag beann ar Covid19
  Tuigeann muid go mbeidh go leor imeachtaí, turais agus eachtraí ar ceal i mbliana de dheasca Covid-19 ach is féidir leanúint le Gaeilge24 sa scoil gan aon fhadhb. Má tharlaíonn sé go bhfuil srianta breise / scoileanna dúnta le linn Gaeilge24 is féidir an lá a eagrú am ar bith eile, díreach muid a choinneál ar an eolas.

Céard a fhaigheann na daltaí le cabhrú leo ar an lá???

Táimid ag iarraidh ar gach dalta €10 / £9 a bhailiú.
Gheobhaidh gach dalta atá ag bailiú airgid an pacáiste thíos.
pacaiste

Amlíne- Conas Clárú

1- Cláraigh luath anseo!
Chomh luath is atá tú cláraithe seolfaimid pacáiste chugat le cártaí urraíochta agus póstaer don scoil. Tabharfaidh sé breis ama duit fiosrú cé mhéad duine ar mhaith leo páirt a ghlacadh. Ná bí buartha mura bhfuil na sonraí ar fad agat anois, cinnteoimid gach rud leat roimh an spriocdháta; 22 Deireadh Fómhair 2020.
2- Cé mhéad dalta?
B’fhearr an-iomarca cártaí urraíochta a lorg ar eagla go ritheann tú amach. Is féidir le scoileanna idir bheag agus mhór páirt a ghlacadh - chláraigh roinnt scoileanna le 500+ dalta anuraidh, agus ghlac scoileanna eile le 20 dalta páirt. D’fhéadfadh rang amháin clárú le Gaeilge24, nó an scoil ar fad más fearr libh!
3- Scaip na cártaí urraíochta.
Tiocfaidh pacáiste sa phost le cártaí urraíochta cúpla lá tar éis clárú. Tabhair na cártaí amach do na daltaí a léirigh spéis nó don scoil ar fad más maith leat. Tabhair spriocdháta dóibh le teacht ar ais agus le rá cén tomhas t-léine atá ag teastáil ar an gcárta.
N.B. Bíonn sé i bhfad níos deacra airgead a fháil ar ais ó na daltaí nuair atá an lá thart.
4. Cinntigh uimhreacha linn.
Déan cinnte uimhreacha a chinntiú linn roimh 22 Deireadh Fómhair. Ordóidh muid na t-léinte agus pacáistí ar an lá seo. Is féidir seo a dhéanamh tríd rphost nó tríd glaoch orainn.
5. Cathain a thiocfaidh na t-léinte / pacáistí?
Ordóimid na pacáistí ag tús bhriseadh an mheántéarma nuair a bheidh an t-ordú deireanach againn. Seolfaimid an pacáiste chuig an scoil le cuiréir seachtain roimh an dúshlán. Ba chóir go mbeidh gach pacáiste agaibh sa phost idir 4-6 Samhain. Cuirfear greamáin "Labhair Gaeilge liom inniu" sa phacáiste i gcomhair múinteoirí eile sa scoil. 
6. Íocaíocht agus Teastais
Ní gá an t-airgead atá bailithe a sheoladh ar aghaidh go dtí deireadh Mhí na Samhna. Nuair atá an t-airgead íoctha seolfaimid admháil chugat leis na teastais don lá.

G24Pics1

Folláine
I mbliana, tá Gaeilge24 ag diriú isteach ar an bhfolláine. Tá an-tábhacht ag baint le haire a thabhairt duit féin, go háirithe do dhaoine óga, ó chleachtadh chorp go haireachas, chun a bheith ar bharr do shláinte.

Tá clár imeachtaí curtha le chéile againn don lá - fiséain theagaisc cruthaithe go speisialta don imeacht, gur féidir libh breathnú orthu le bhur ranganna. Freisin tá roinnt moltaí eile ó thaobh chluichí agus gníomhaíochtaí gur féidir libh tabhairt faoi le linn an lae sibh féin.

 • Tús an lae - Seisiúin HIIT (09:15 nó am eile a oireann daoibh)
  Cuir tús spleodrach le Lá Gaeilge24 le seisiúin HIIT! Tabhair faoi deich nóiméad cleachtadh coirp chéad rud ar maidin leis na daltaí (agus tú féin!) a mhúscailt agus a spreagadh don lá. Cuirfidh sé an fhuil ag cuisliú! Bígí linn ag 09:15 le tabhairt faoin seisiúin aclaíochta seo, nó roghnaigh am eile a oireann duit mar gur seisiúin réamhthaifeadta a bheidh ann. 
 • Tráth na gCeist BEO do Mheánscoileanna - 11.30 
  Beidh Tráth na gCeist beo & idirghníomhach ar siúl ag 11.30 a mhairfidh leath uair a chloig. Beidh ceann in oiriúint do mheánscoileanna agus ceann eile do bhunscoileanna. Beidh duaiseanna le buachan! Tráth na gceist á stiúradh againn trí sheimineár gréasáin (webinar) atá i gceist. Ciallaíonn sin go mbeidh sibhse in ann muid a fheiceáil agus a chloisteáil fhad is atá na ceisteanna á cur againn ach ní bheimid in ann sibh a fheiceáil nó a chloisteáil.
  Beidh cur i láthair idirghníomhach á dhéanamh againn leis na ceisteanna air trí menti.com. Beidh ar gach dalta a ngléas féin (taibléad nó ríomhaire) a bheith acu le ceisteanna a fhreagairt. Is gá don clárú don tráth na gceist roimh ré.  Cláraigh don tráth na gceist meánscoile anseo.
 • Am Lóin - Ióga (13:00 nó am eile a oireann daoibh)
  Éist le do chorp. Tabhair faoi rang ióga as Gaeilge ar feadh 15 nóiméad - deirtear go laghdaíonn ióga strus, fadhbanna codlata agus imní, agus go cuireann sé le leibhéal fuinneamh chomh maith. Bí cinnte bia folláin a ithe leis le ham lóin iomlán sláintiúil a bheith agat. Mar gur seisiúin réamhthaifeadta a bheidh ann, tá an saoirse agaibh pé am a oireann daoibh a roghnú. 
 • Tráthnóna - Rang Machnaimh (14:00 nó am eile a oireann daoibh)
  Lig scíth agus scaoil le haon strus nó brú le seisiúin suaimhneach - Rang Machnamh, ar feadh 15 nóiméad. Ceol séimh, análú, comhaireamh - is seisiúin í seo a bheidh oiriúnach do chách. Mar gur seisiúin réamhthaifeadta a bheidh ann, tá an saoirse agaibh pé am a oireann daoibh a roghnú. 

Seolfar liosta d’imeachtaí / gníomhaíochtaí moltach agus nasc chuig na físeán níos cóngaraí don ócáid.

G24 Folláine G

Aiseolas ó 2019
Scaipeadh suirbhé ar gach scoil a bhí páirteach i Gaeilge24 anuraidh. Seo thíos cuid de na freagraí:
(Is féidir gliogáil ar an íomhá thíos le leagan níos mó a fheicáil)

Aiseolas

Ar mhaith leat cúpla focal a rá faoi Gaeilge24?

"A leithéid de lá a bhí ag daltaí. Bhí idir bród agus gliondar orainn mar scoil. Ba é seo an imeacht ba rathúla a d’eagraigh mé le ceithre bliana anuas! Tá muid ag tnúth go mór le #Gaeilge24 2019 chéanna féin!"
Máirtín Ó Gormlaithe, Coláiste Naomh Caoimhín, Co. Fhear Manach

"B’fhiú go mór Gaeilge 24 a dhéanamh - cruthaíodh atmaisféar spleodrach, spraíúil sa scoil agus bhain idir mhúinteoirí & dhaltaí taitneamh agus tairbhe as!" 
Siobhán Ní Dhufaidh, Meánscoil Mhuire, Béal an Mhuirthead

"Is smaoineamh iontach é Lá Gaeilge 24 mar tugann sé deis do chách aird a dhíriú ar an nGaeilge agus taitneamh a bhaint as a bheith ag déanamh iarrachta Gaeilge a labhairt don lá. Taitníonn sé le daltaí óga freisin a dtuismitheoirí a chloisteáil ag labhairt Gaeilge agus is breá leo a dT-léinte a chaitheamh sa phobal ar an lá." 
Nóirín Uí Dheaghaidh, S.N. Cul na Seimre, Luimneach

"Cheap na múinteoirí go raibh sé go hiontach an Ghaeilge a chloisteáil ar fud na háite, sna siopaí sular thosaigh na ranganna fiú. Mholfainn an lá do scoil ar bith."
Gearóid Ó Seanacháin, Loreto Bhaile Brigín


An Cárthanacht - Cá dTéann an brabús?
Tabharfar gach brabús do Chonradh na Gaeilge chun tacú le cur chun cinn na Gaeilge ar fud na hÉireann. Tá Conradh na Gaeilge cláraithe mar charthanacht: Uimhir Charthanachta: CHY 3094. I mbliana, cabhróidh an brabús ó Gaeilge24 le:

Feachtais:
Gaeilge4All:
Feachtais atá tosaithe againn i mbliana leis an nGaeilge a chosaint agus a láidriú sa chóras oideachais go mbeidh eispéireas sásúil foghlama Gaeilge ag gach dalta sa chóras oideachais ón réamhscoil go dtí an tríú leibhéal. Go dtí seo, tá 12,000 síniú faighte againn agus muid ag súil le leanúint leis an mbrú ar an rialtas nua.
GaeltachtX: Faraor cuireadh na coláistí samhraidh ar ceal i mbliana ach bhí eispéireas nua Gaelach á reachtáil ar líne againn darb ainm Gaeltacht X. Cuireadh ‘ábhar siamsúil, spraíúil ar fáil do dhaoine óga leis an nGaeilge a choinneáil lárnach ina saol agus an domhan mór athraithe thart orainn.’

Imeachtaí:
Tá súil againn leathnú amach ar imeachtaí atá tosaithe againn le daltaí meánscoile a thraenáil agus a chumachtú. Beimid ag cabhrú le Traenáil  na nOifigeach Gaeilge i gcomhpháirt le ANDIÉ / ISSU arís go luath. Bhí Ard-Fheis na nÓg ar siúl don dara uair i 2020 i Ros Muc, tá súil againn leanúint leis an bhfás agus leis an bhforbairt agus muid ag pleanáil i dtreo Ard-Fheis na nÓg 2021

Tacaíocht:
Tá Conradh na Gaeilge ag leanúint leis an bhfeachtas le breis ceoltóirí a mhealladh le canadh trí Ghaeilge. Táimid ag obair ar an gcéad leagan eile den Albam CEOL agus muid ag coinneál Raidió Rí-Rá beo ar an aer 24/7 agus muid ag súil le bheith beo ar FM amach anseo.

G24Pics2

10 Smaoineamh don Mhúinteoir:
1. Leag amach clár ama don lá le go leor rudaí éagsúla ag tarlú sa scoil as Gaeilge
2. Déan bratfhógra mór & póstaeir don scoil faoin lá
3. Tabhair greamáin do gach múinteoir gur féidir leo labhairt as Gaeilge
4. Déan seoladh oifigiúil sa scoil le haoichainteoir áitiúil le Gaeilge
5. Cuir scéal chuig stáisiúin raidió áitiúla faoin dúshlán sa scoil
6. Lá Spóirt as Gaeilge / turas as Gaeilge nó físeán ceoil a thaifeadadh as Gaeilge
7. Eagraigh cluichí ar nós Scrabble, Comhaireamh Síos, An Crochadóir as Gaeilge
8. Can amhráin i nGaeilge i lár an bhaile
9. Scaip bileoga le frásaí úsáideacha ar shiopaí áitiúla agus ar thuismitheoirí. Mínigh go bhfuil ról ag gach duine an dúshlán a chur i gcrích (is féidir le daltaí siopaí a roghnú mar thionscnamh / obair bhaile sna seachtainí roimh ré)
10. Nasc le scoileanna eile atá ag tabhairt faoin dúshlán don lá - Skype/ Zoom as Gaeilge

Banner G24 Bunscoil

Bunscoileanna
Cuirfear pacáiste éagsúil ar fáil do bhunscoileanna & tacaíocht bhreise don mhúinteoir bunscoile le:
1. Leabhrán frásaí nua dírithe ar dhaltaí bunscoile amháin
2. 3 phlean shamplacha don lá scoile iomlán
3. Tráth na gCeist samplach don lá
4. Litir shamplach le seoladh chuig tuismitheoirí faoin lá
5. Frásaí úsáideacha don fhoireann sa scoil, tuisimitheoirí sa bhaile & siopaí áitiúla
6. Naisc chuig scannáin, ceol & treoracha don chéilí agus áiseanna úsáideacha eile

Conas gur féidir liom clárú ClaraighAnseo
Is féidir clárú ag an nasc seo.... 

Mura bhfuil na sonraí ar fad ar eolas agat is féidir an fhoirm a líonadh amach agus na sonraí a dheimhniú linn roimh Dhéardaoin 22/10/20

Déan teagmháil linn le huimhreacha a dheimhniú nó le ceist ar bith:
+353 (0)1 4757401 | Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.


Acmhainní breise...

BileogG le PDF  Postaer Daltai Meancoileanna le PDF Postaer Daltai Bunscoileanna le PDF

 Carta Urraiochta PDFG2419 PM G Postaeir Bunscoileanna le PDF
g24imeachta2PDF   frasai muinteoiri G24     litirshamplach gae

 gniomhaochtasamplachaBS  TnagCMS G242020  

 

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge