Skip to main content

Ciste Spreagtha

Posted in Glac Páirt.

 

 

Foirm iarratais don chiste ar fáil anseo:

Sciar 1 - Imeachtaí idir 1-17 Márta 2023 

Sciar 2 - Imeachtaí idir 17 Márta - 30 Meitheamh 2023

 

Spriocanna an Chiste: 

 • Spreagadh a thabhairt d’úsáid na Gaeilge sa phobal 
 • Spreagadh chun gnímh a thabhairt do ghrúpaí pobal laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht le himeachtaí sa phobal a eagrú 
 • Úsáid a bhaint as Seachtain na Gaeilge le Energia 2023 mar fhócas leis an spreagadh seo a thabhairt don phobal agus an fhoirm iarratais ar oscailt d’imeachtaí le linn na féile agus an fhoirm ar oscailt go dtí an 3ú Márta d’imeachtaí tar éis na féile 

Spriocanna Thánaisteacha an Chiste a thabharfar aird orthu sna hiarratais ar mhaoiniú:

 • Daoine a mhealladh le bheith gníomhach sna himeachtaí 
 • Daoine nua ó chúlraí éagsúla a mhealladh nár ghlac páirt in imeachtaí Gaeilge roimhe seo
 • Cuidiú le grúpaí a chuireann an Ghaeilge chun cinn sa phobal
 • An ciste a dháileadh ar fud an oileán

Coinníollacha an Chiste:

 • Beidh dhá siar den mhaoiniú 
  • Cuid 1 - Spriocdháta meánlae 17 Feabhra d'imeachtaí le linn #SnaG23 (1-17 Márta)
  • Cuid 2 - Spriocdháta meánlae 3 Márta d'imeachtaí idir 17 Márta & 30 Meitheamh 2023
 • €1,000 a chur ar fáil do 175 grúpa 
 • Ní féidir le scoileanna nó údaráis áitiúla cur isteach ar an gciste.
 • Ní féidir leis an gciste maoiniú a chur ar fáil d’imeachtaí polaitiúla
 • Is féidir cur isteach ar an gciste d’imeachtaí dátheangacha ach caithfidh go mbeadh an Ghaeilge lárnach san imeacht
 • Má ghlactar leis an maoiniú ón gciste, glacann an grúpaí le plean poiblíochta an chiste (Go mbeadh lógóanna Seachtain na Gaeilge le Energia, Conradh na Gaeilge & an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán le feiceáil ar ábhair phoiblíochta don imeacht & go mbeadh na haisclibeanna cuí don scéim in úsáid ar phóstáileacha ar na meáin shóisialta)
 • Beidh deontais de €1,000 le bronnadh ón gciste

 

 

 

Ráiteas Nuachta

[AOINE 03 FEABHRA 2023]

 

Ciste Spreagtha Sheachtain na Gaeilge le Energia 2023 seolta ar an gCaisleán Nua inniu

Ciste Tacaíochta ar luach €200,000 curtha ar fáil le ciste imeachtaí a chur ar siúl ar fud na hÉireann leis an nGaeilge a cheiliúradh.

 

Cuireann Conradh na Gaeilge fáilte roimh an mhaoiniú nua atá seolta inniu ag an Aire Stáit Gaeltachta Patrick O’Donovan TD, ar luach €200,000, chun Ciste Spreagtha Sheachtain na Gaeilge le Energia a chur ar bun le linn 2023. Beidh an maoiniú seo dírithe ar imeachtaí agus deiseanna sóisialta a chur ar siúl le linn Sheachtain na Gaeilge le Energia 1-17 Márta 2023  agus sa tréimhse idir Aibreán agus Meitheamh 2023, mar seo a leanas:

 

 • Babhta 1: Tacaíocht chun imeachtaí a eagrú le linn Sheachtain na Gaeilge le Energia, 1-17 Márta 2023.
 • Babhta 2: Tacaíocht chun imeachtaí a eagrú sa téimhse idir 17 Márta 2023 agus 30 Meitheamh 2023. 
 • Beidh grúpaí ar fud na hÉireann ábalta cur isteach ar deontas tacaíochta uair amháin, le linn Babhta 1 nó le linn Babhta 2. 
 • Beidh suas le €1000 ar fáil do 175 grúpa faoin Chiste nua.

 

Ag labhairt inniu, dúirt Uachtarán Chonradh na Gaeilge, Paula Melvin:

 

“Tá an-áthas orainn go bhfuil an Ciste Spreagtha in éineacht le Seachtain na Gaeilge le Energia ann arís i mbliana. Tabharfaidh sé tacaíocht do na grúpaí iontacha a eagraíonn imeachtaí Gaeilge le linn na féile agus ina dhiaidh. Táimid ag súil go spreagfaidh an ciste seo pobal na Gaeilge, pobal na Gaeltachta agus iad siúd nach raibh deis acu a bheith páirteach in imeachtaí Gaeilge roimhe seo. Freisin táimid an-bhuíoch don Aire Stáit agus don Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán as an maoiniú seo a chur ar fáil arís.”

 

Maidir leis an gCiste Spreagtha, dúirt an tAire Stáit Patrick O’Donovan:

 

“Tá an-áthas orm go bhfuil sé de chumas ag mo Roinn tacú leis an gCiste Spreagtha arís i mbliana le linn Sheachtain na Gaeilge. Is bealach iontach é an tionscadal chun an teanga a chur ar ais i mbéal na bpobal thart timpeall na hÉireann agus chun an teanga a cheiliúradh ag leibhéal áitiúil.”

 

Dúirt Orlaith Nic Ghearailt, Bainisteoir, Seachtain na Gaeilge le Energia ag an seoladh ar an gCaisleán Nua inniu:

 

“Tá sé thar a bheith tábhachtach go bhfuil an Ciste Spreagtha ann le deis a thabhairt do ghrúpaí imeachtaí trí Ghaeilge a reáchtáil sa phobal. Rachaidh an t-airgead seo i bhfad le imeachtaí le linn Sheachtain na Gaeilge le Energia a chumasú sa chéad bhabhta maoinithe, agus arís le imeachtaí sa Ghaeltacht, sna pobail Ghaeilge agus in áiteanna nach raibh an deis acu imeachtaí Gaeilge a chur ar siúl cheana féin leis an dara babhta tar éis na féile. Tríd an mhaoiniú seo, feicfidh muid tuilleadh deiseanna do ghrúpaí agus do phobail ar fud na hÉireann an Ghaeilge a úsáid, a chleachtadh agus a fhoghlaim le chéile.” 

 

Is feidir tuilleadh eolais faoin Chiste Spreagtha a seoladh inniu a aimsiú anseo: snag.ie/cistespreagtha 

 

TEAGMHÁIL

 

Orlaith Nic Ghearailt

Bainisteoir, Seachtain na Gaeilge le Energia

+353 85 7759639 | Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Julian de Spáinn

Ard-Rúnaí, Conradh na Gaeilge

+353 86 8142757 | Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

 

Twitter: #SnaG23 @cnag & @snagaeilge 

 

NÓTA DON EAGARTHÓIR:

Féile de chuid Chonradh na Gaeilge is ea 'Seachtain na Gaeilge le Energia' a bhunaigh an eagraíocht in 1902 agus tá an Conradh ag comhordú na féile ó shin.Faigheann Conradh na Gaeilge maoiniú ó Fhoras na Gaeilge chun an ócáid a eagrú. Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge. Tá níos mó ná 200 craobh agus an iliomad ball aonair ag an gConradh ar fud na cruinne, baill a bhíonn ag saothrú chun úsáid na teanga a chur chun cinn ina gceantar féin. Is í príomhaidhm na heagraíochta an Ghaeilge a spreagadh mar ghnáth-theanga labhartha na hÉireann. Bhunaigh Dubhghlas de hÍde, Eoin Mac Néill, agus comhghleacaithe leo Conradh na Gaeilge ar 31 Iúil 1893. Tá idir ranganna Gaeilge; abhcóideacht ar son chearta teanga; fheachtais feasachta; Seachtain na Gaeilge le Energia; PEIG.ie, lárphointe eolais don Ghaeilge; An Siopa Leabhar; thacaíocht do Raidió Rí-Rá; agus eile ar bun ag an eagraíocht ó shin i leith. Tuilleadh eolais: www.cnag.ie

 

Conradh na Gaeilge

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
Fón: +353 (0) 1 475 7401, Facs: +353 (0) 1 475 7844, Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.