Coiste Gnó Chonradh na Gaeilge

Coiste Gnó Chonradh na Gaeilge 2017 - 2018An Coiste Gnó

Tá An Coiste Gnó ina ardchomhlacht cheannais ar Chonradh na Gaeilge ó Ard-Fheis go hArd-Fheis.

Tagann siad le chéile gach 6 - 8 seachtain agus pléitear dul chun cinn na heagraíochta, na feachtais Gaeilge, agus eile ann.

Is é nó í Uachtarán Chonradh na Gaeilge a bhíonn ina c(h)athaoirleach ar na cruinnithe.

Bíonn údarás ag an gCoiste Gnó plé le haighneas ar bith nó le ceist ar bith a bhaineann le smacht, le hairgeadas, le maoin, le haidhm, le cuspóirí nó le gnóthaí ar bith eile de chuid na heagraíochta faoi réir fhorálacha Bhunreacht Chonradh na Gaeilge.

Tá breith an Choiste Ghnó san uile ní a bhaineann le gnóthaí na heagraíochta ceangailteach ar gach ball, ar gach craobh agus ar gach coiste de chuid na heagraíochta.

Baill an Choiste Ghnó

Bíonn ina mbaill den Choiste Gnó:

  1. Uachtarán na heagraíochta arna thoghadh ag teachtaí eagraíochta agus teachtaí aonair na hArd-Fheise;
  2. Tánaiste na heagraíochta arna thoghadh ag an gCoiste Gnó;
  3. Teachta amháin thar ceann gach coiste cúige agus thar ceann gach coiste contae;
  4. Dáréag arna dtoghadh ag na teachtaí eagraíochta ag an Ard-Fheis;
  5. Beirt arna dtoghadh ag na baill aonair ag an Ard-Fheis;
  6. Teachta amháin thar ceann gach eagraíochta a thagann faoi scáth Chonradh na Gaeilge faoi réir an Bhunreachta;
  7. Triúr, ar a mhéid, a chomhthoghfar ag an gcéad chruinniú den Choiste Gnó tar éis na hArd-Fheise bliantúla.

Coiste Gnó an Chonartha 2018 - 2019

Áirítear na baill seo a leanas ar Choiste Gnó reatha Chonradh na Gaeilge:

Ainm   Tofa ag Ard-Fheis 2018 / Ionadaí Choiste Dúiche
     
Niall Comer   Ard-Fheis - Uachtarán
Conchubhar Mac Lochlainn   Ard-Fheis
Pádraig Mac Fhearghusa   Ard-Fheis
Aodhán Ó Dea   Ard-Fheis
Íte Ní Chionnaith   Ard-Fheis
Tomás Mac Ruairí   Ard-Fheis
Michaeline Donnelly   Ard-Fheis
Séamus Mac Dhaibhéid   Ard-Fheis
Caoimhe Ní Ghriallais   Coiste Contae na Gaillimhe
Cuan Ó Seireadáin   Ard-Fheis
Gráinne Ní Ghilín   Ard-Fheis
Micheál Ó Raghallaigh   Coiste Contae Chiarraí
Paula Melvin   Coiste Contae Átha Cliath - Tánaiste
Donnchadh Ó hAodha   Dáil na Mumhan
Celine Ní Chóchlaigh   Coiste Contae Thiobraid Árann
Seán Ó Cionfhaola   Coiste Contae Mhaigh Eo
Máire Uí Ghairbhí   Coiste Contae Luimnigh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge