An Claidheamh Soluis ar Líne

Foilsíodh iris sheachtainiúil Chonradh na Gaeilge, An Claidheamh Soluis, ó 1899 go dtí 1932. Sa thréimhse sin, bhí Eoin Mac Néill agus Pádraig Mac Piarais mar eagarthóirí uirthi agus rinneadh roinnt mhaith athruithe chomh maith. Ag amantaí foilsíodh faoi ainmneacha éagsúla í - Fáinne an Lae agus Misneach

Le cuidiú ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tá na heagráin ar fad atá i seilbh Chonradh na Gaeilge foilsithe anseo i bhfoirm digitheach.

Tá súil againn go mbaineann sibh taitneamh agus tairbhe as na hiris seo agus go bhfaigheann sibh léargas ar ghluaiseacht iriseoireachta na Gaeilge na blianta sin! 

Eanáir - Márta: An Claidheamh Soluis agus tá Márta 1903 - Márta 1904 ar iarraidh

 

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge