Skip to main content

Gníomhaí Gaeilge

Posted in Tríú Leibhéal.

 

Is scéim mheantóireachta í Gníomhaí Gaeilge do dhaoine atá gníomhach leis an nGaeilge sa tríú leibhéal.

Tá an scéim seo á reachtáil ag Conradh na Gaeilge agus Aontas na Mac Léinn in Éirinn agus maoinithe ag an tÚdarás Um Ard-Oideachas. Tá an tÚdarás um Ard-Oideachas ag tacú le Gníomhaí Gaeilge trí mhaoiniú €150,000 a chur ar fáil thar tréimhse trí bliana.

 

Gníomhaí_Gaeilge_1.png

 

Táimid ag glacadh le hiarratais ó mhic léinn agus ó mheantóirí don bhliain acadúla 2023/24 anois.

Foirm Léiriú Spéise (Mac Léinn)

Registration of Interest (Students) (Participants under-taking scheme through English)

Foirm Léiriú Spéise (Meantóirí)

 

Ceisteanna Coitianta:

Céard é Gníomhaí Gaeilge?

Is scéim mheantóireachta í Gníomhaí Gaeilge do dhaoine atá gníomhach leis an nGaeilge sa tríú libhéal.

Cé a féidir clárú do Gníomhaí Gaeilge?
Is féidir le duine ar bith atá ag freastal ar an tríú leibhéal cur isteach ar Gníomhaí Gaeilge. 

Tá trí ghradam éagsúil ann: Duine Aonair / Cumann Gaelach agus Grúpaí Eile / Aontas na Mac Léinn. 

Is féidir cur isteach ar níos mó ná gradam amháin mar shampla tá tú mar reachtaire an Chumainn Ghaelaigh- d'fhéadfadh tú cur isteach ar an nGradam Duine Aonair agus ar an nGradam Cumann Gaelach.

Feictear cur síos ar na gradaim éagsúla thíos.

Duine Aonair

Don ghradam seo beidh tú ag plé le do chuid spriocanna pearsanta ó thaobh na Gaeilge de. Is féidir leo seo a bheith bainteach le obair an Chumainn nó an Aontais chomh maith.

Cumann Gaelach agus Grúpaí Eile

Tugann an gradam seo aitheantas don Chumann Gaelach agus do ghrúpaí eile. De ghnáth bíonn an Reachtaire mar ionadaí don Chumann. Is féidir áfach cur isteach ar an ngradam seo mura bhfuil an Reachtaire ó do Chumann ag glacadh páirte i nGníomhaí Gaeilge agus tá sé aontaithe le do choiste go mbeidh tú mar ionadaí an Chumainn.

Aontas na Mac Léinn

Tugann an gradam seo aitheantas d'Aontas na Mac Léinn. De ghnáth bíonn Oifigeach na Gaeilge nó Uachtarán an Aontais mar ionadaí don Aontas. Is féidir áfach cur isteach ar an ngradam seo mura bhfuil ionadaí eile ó d'Aontas ag glacadh páirte i nGníomhaí Gaeilge agus tá sé aontaithe le muintir an Aontais go mbeidh tú mar ionadaí don Aontas.

 

Cá huair a chuirfear tús leis?

Roghnófar mic léinn le dul faoin gcóras i Mí Meitheamh 2023 agus tabharfar meantóir dóibh. Cuirfear tús leis an obair i Mí Lúnasa /  Meán Fómhair 2023.

Cén cineál rudaí a bheidh orm déanamh?

Beidh orthu siúd ag glacadh páirt i nGníomhaí Gaeilge freastal ar thraenáil & oiliúint, cruinnithe a bheith acu lena meantóirí, obair a dhéanamh ar son na teanga ar champas agus spriocanna réamhshocraithe a bhaint amach i gcaitheamh na bliana.

Cén tslí a oibríonn an mheantóireacht?
Roghnófar meantóir do gach mac léinn a bhfuil taithí agus scileanna acu a chuideoidh leis an mac léinn ag gníomhú ar son na Gaeilge. Thiocfadh gur fhreastal an meantóir ar an gcoláiste céanna, go raibh siad sa ról céanna sna blianta a chuaigh thart, go bhfuil taithí acu óna gcuid oibre a thagann le spriocanna an mhac léinn nó go mbeadh luach éigin eile acu a chuirfidh le obair an mhic léinn.

Beidh an meantóir ar fáil don mhac léinn nuair atá comhairle nó cuidiú uathu. Beidh cruinnithe acu i rith na bliana le pleananna a phlé agus dul chun cinn a thuairisciú.

Ceist eile!? Téigh i dteagmháil leis an gComhordaitheoir Gníomhaí Gaeilge Chloe- Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

 

Gníomhaí Gaeilge 22/23

Ghlac 38 duine aonair agus 22 grúpa páirt i Gníomhaí Gaeilge sa bhliain acadúla 22/23. Ar an 9 Bealtaine bronnadh gradam ar 27 duine aonair agus 19 grúpa ag an ócáid bronnadh na ngradam. Bhí Rónán Ó Domhnaill - Coimisinéir Forbartha na Meán, Paula Melvin - Uachtarán Chonradh na Gaeilge agus Richard Brophy ón Údarás Um Ard-Oideachais i láthair leis na gradaim a bhronnadh ar na mic léinn.

D'éirigh le 9 ngrúpa an gradam airgid a bhaint amach agus d'eirigh le 10 ngrúpa an gradaim óir a bhaint amach. 

Untitled_design_2.png

 

Buaiteoirí an Ghradaim Airgid 2023

An Cumann Gaelach, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

Aontas na Mac Léinn, IEDT Dhún Laoighaire

IrishSoc Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn

Aontas na Mac Léinn, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

Aontas na Mac Léinn, OT an Oirdheiscirt, Port Láirge

Aontas na Mac Léinn, Ollscoil Chathair Baile Átha Cliath

Aontas na Mac Léinn, Coláiste Cheatharlach

Aontas na Mac Léinn, Ollscoil Uladh

Aontas na Mac Léinn, Ollscoil na Banríona

 

Buaiteoirí an Ghradaim Óir 2023

Aontas na Mac Léinn, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

An Cumann Dramaíochta, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

An Cumann Gaelach, Ollscoil na Gaillimhe

Comhaltas na Mac Léinn, Ollscoil na Gaillimhe

Cuallacht Cholmcille, Ollscoil Mhá Nuad

Aontas na Mac Léinn, Ollscoil Mhá Nuad

An Cumann Gaelach, Ollscoil Luimnigh 

Aontas na Mac Léinn, Coláiste Mhuire gan Smál

Aontas na Mac Léinn, Coláiste na Tríonóide

An Cumann Gaelach, Coláiste an Tríonóide

 

 

Leabhrán Eolais - Gníomhaí Gaeilge
Leabhrán Eolais- as Béarla (English Version)

 

 


Conradh na Gaeilge

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
Fón: +353 (0) 1 475 7401, Facs: +353 (0) 1 475 7844, Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.