Skip to main content

Foirm Ordaithe Cultúr Club 2019

Fáilte go dtí an dara sraith de leabhráin Cultúr Club!
Níl costas ar bith ag baint leis na leabhráin Cultúr Club a íoslódáil, ach ba mhór againn aiseolas a fháil uait maidir lena n-úsáid. Tá do chuid tuairimí an-tábhachtach dúinne agus d'fheabhsú leanúnach Cultúr Club, agus beidh d'ionchur ríluachmhar ó thaobh fhorbairt na n-acmhainní de amach anseo.
Táimid ag iarraidh ar úsáideoirí a gcuid sonraí a chlárú linn ionas gur féidir linn na hacmhainní a sheoladh chugat ar ríomhphost, agus beimid i dteagmháil leat arís i gceann cúpla mí le suirbhé gairid. Cabhróidh an suirbhé linn tuiscint níos fearr a fháil ar conas ar éirigh leat leis na leabhráin, ar bhain tú úsáid astu go fóill agus más rud é gur bhain, an raibh siad úsáideach duit.
Ní bhainfear úsáid as do chuid sonraí ar mhaithe le nithe eile seachas cúrsaí Cultúr Club, agus ní gá ach na ceisteanna riachtanacha le réiltín (*) a fhreagairt ar mhaithe le do chuid sonraí a phróiseáil agus le heolas staidrimh i dtaobh úsáide a chur ar fáil.
Is ceisteanna roghnacha iad na cinn eile, ach chabhródh do chuid freagraí linn tuiscint níos fearr a fháil ar úsáideoirí. Go raibh míle maith agat!
Scríobh do chéad ainm anseo le do thoil.

Scríobh do shloinne anseo le do thoil.

Cuir isteach seoladh ríomhphoist bailí anseo le do thoil.

Cinntigh go bhfuil an seoladh ríomhphoist seo mar an gcéanna leis an seoladh thuas le do thoil.

Sonraigh cár chuala tú faoi na hacmhainní Cultúr Club le do thoil.

Sonraigh cén áit (ar-líne nó i bhfoilseachán) ar chuala tú faoi na hacmhainní ar dtús le cabhrú linn scéal Cultúr Club a phoibliú go héifeachtach.

Cabhróidh líne nó dhó linn tuiscint níos fearr a fháil ar úsáideoirí Cultúr Club.


Sonraigh cé na hacmhainní Cultúr Club atá feicthe agat agus/nó a d'úsáid tú go dtí seo.

Roghnaigh gach acmhainn a bhaineann leat; is féidir CTRL (PC) nó CMD (Mac) a bhrúigh más mian leat níos mó ná acmhainn amháin a roghnú.

Déan na hacmhainní Cultúr Club a mheas anseo le do thoil.

Sonraigh anseo cén gléas a d'úsáid tú chun na leabhráin a íoslódáil le do thoil.

Sonraigh anseo cén gléas a d'úsáid tú chun na leabhráin a íoslódáil le do thoil chun go mbeimid in ann na comhaid Cultúr Club a chur in oiriúint do ghléasanna éagsúla úsáideoirí.

Sonraigh anseo cén brabhsálaí a d'úsáid tú chun na leabhráin a íoslódáil le do thoil.

Sonraigh anseo cén brabhsálaí a d'úsáid tú chun na leabhráin a íoslódáil le do thoil chun go mbeimid in ann na comhaid Cultúr Club a chur in oiriúint do bhrabhsálaithe éagsúla úsáideoirí.

Sonraigh cad a thaitin leat faoi na leabhráin Cultúr Club ón rogha seo le do thoil, nó mínigh dúinn cén fáth nár thaitin rud ar bith leat tríd an rogha Eile a ghligeáil.

Inis dúinn cad a thaitin leat faoi na leabhráin, nó mínigh cén fáth nár thaitin rud ar bith thuas leat.

Déan na leabhráin a mheas in aon fhocal amháin le do thoil.

Sonraigh cá háit ar domhan a mbeidh na hábhair Cultúr Club in úsáid agat.

Roghnaigh an áit nó na háiteanna ina mbeidh na hacmhainní in úsáid agat. Cuir tic le gach áit a bhaineann leat; is féidir CTRL (PC) nó CMD (Mac) a bhrúigh más mian leat níos mó ná áit amháin a roghnú.

Sonraigh le do thoil cén leas a bhainfidh tú as na hacmhainní Cultúr Club, má tá sé i gceist agat amhlaidh a dhéanamh.

Scríobh nóta gairid faoi do chúinsí féin anseo le do thoil chun cabhrú linn tuiscint níos fearr a fháil ar úsáideoirí Cultúr Club.

Invalid Input

Inis dúinn cén tacaíocht bhreise a d’fhéadfadh cabhrú leatsa an Ghaeilge a fhoghlaim, a theagasc nó a chur chun cinn i do cheantar féin le do thoil, agus breathnóimid i ndiaidh acmhainní praiticiúla Cultúr Club breise chuige seo a fhorbairt d’úsáideoirí amach anseo.

Sonraigh do ról nó do chuid spéise in Cultúr Club.

Scríobh nóta gairid faoi do chúinsí féin anseo le do thoil chun cabhrú linn tuiscint níos fearr a fháil ar úsáideoirí Cultúr Club.

Sonraigh do ghaol le hÉirinn anseo le do thoil.

Invalid Input

Invalid Input

Cuir isteach seoladh ríomhphoist eile nó sonraí teagmhála tánaisteacha ar eagla nach féidir linn teagmháil a dhéanamh leat tríd an bpríomhsheoladh ríomhphoist a thug tú dúinn thuas.

De réir an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR), tá do chead uainn le do shonraí pearsanta a phróiseáil chun nasc a sheoladh chugat leis na comhaid Cultúr Club a íoslódáil.

Tabhair faoi deara gur comhaid mhóra atá sna leabhráin; d'fhéadfadh go nglacfadh sé tamall chun iad a íoslódáil ina n-iomláine, ag brath ar an gceangal idirlín.
Mura gcloiseann tú aon cheo uainn taobh istigh de 24 uair a chloig, seol ríomhphost chugainn ar eagla go raibh fadhb againn le do sheoladh ríomhphoist.

Conradh na Gaeilge

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
Fón: +353 (0) 1 475 7401, Facs: +353 (0) 1 475 7844, Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.