Traenáil na nOifigeach Gaeilge Dara Leibhéal

 traenail2020

Reáchtáileadh dhá sheisiún de Thraenáil na nOifigeach Dara Leibhéal i mbliana.

Sathairn 13 Samhain 2021 - Baile Átha Cliath.
 
Sathairn 27 Samhain 2021 - Gaillimh. 
 
Beidh Traenáil na nOifigeach Dara Leibhéal 2022 ar siúl sa scoilbhliain nua 2022/2023. Beidh sonraí agus foirm chlárúcháin ar fáil anseo nuair atá siad deimhnithe.

Is deis iontach iad na seisiúin traenála le bualadh le daoine eile a bhfuil suim acu i gcursaí na Gaeilge agus eile.

Reáchtáilfear ceardlanna éagsúla ar an lá bainteach le réimsí éagsúla den teanga:

- Conas an Ghaeilge a chur chun cinn i do scoil.
- Conas deileáil le tuairimí diúltacha i dtaobh na Gaeilge de.
- Conas imeachtaí a eagrú/reáchtáil i do scoil/ceantar (nó ar líne!) do Sheachtain na Gaeilge.
- neart eile.

Tá teorainn de dhalta nó beirt in aghaidh na scoile don traenáil seo.

Beidh briseadh leath uair a chloig le linn an tseisiúin. 

Tá an traenáil seo á reáchtáil againn i gcomhpháirt le ISSU (ANDIE) agus tá roinnt eolais ar an suíomh s'acu (Gaeilge agus Béarla). 

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge