Skip to main content

Ard Fheis na n-Óg 2024

Is deis í an Ard-Fheis ardán poiblí a thabhairt do dhaltaí meánscoile agus guth na n-óg a spreagadh. Beidh deis ag na daltaí cur i láthair a dhéanamh, freastal ar cheardlanna agus díospóireachtaí a dhéanamh lena gcomhscoláirí ó thimpeall na tíre.  

 • I mbliana bhí Ard-Fheis na nÓg 2024 ar súil i gCorca Dhuibhne ón 23-25 Aibreáin!

 • Comhghairdeas mór leis na scoileanna ar éirigh leo gradam a bhaint amach as a gcur i láthair:

  • Teaspeántas is cruthaithí - Gaelcholáiste na Mara

  • Úsáid is fearr teicneolaíocht - Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin

  • Scileanna Taighde is fearr -  Coláiste Íosagáin

  • Agus is iad na scoileanna a d’éirigh leo an líon is mó vótaí a bhaint amach: Coláiste Mhuire Cabrach, Colásite Cois Life agus Pobailscoil Chorca Dhuibhne!

Chun blaiseadh beag den craic a bhí againn i mbliana ag Ard-Fheis 2024 féach ar an nasc thíos:

Ceisteanna Coitianta:

 • Cé dóibh é? Is imeacht é seo dóibh siúd san idirbhliain nó sa shraith shinsireach in scoileanna Gaeltachta agus Gaelcholáistí. 

 •  Cé mhéid scoláire gur féidir freastal ar an imeacht? 
  Meastar gur 6 dalta ar an uasmhéid ó gach scoil a bheidh ag teacht, ach le do thoil scríobh síos cibé uimhir a cheapann tú a bheidh spéis acu teacht ón scoil, fiú más níos mó ná 10 atá ann agus tiocfaimid ar ais chugat.

 • An ghá do mhúinteoirí teacht leo? 
  Is gá do mhúinteoir teacht leo ón scoil.

 • Cén costas atá ag baint leis an ócáid?
  Clúdófar costais an imeachta (bia, lóistín srl) do ghach dalta. Beidh costais taistil le clúdach ag an scoil - tabharfadh breis sonraí faoi chúnamh leis na costais taistil go luath. 

 • An bhfuil bia agus lóistín san áireamh?
  Beidh lóistín le bean an tí agus bia ar fáil le linn an ócáid.

 •  Cén cineáil imeachtaí a bheidh ar siúl?
  Beidh imeachtaí idirghníomhacha ar siúl. Sna ceardlainne, foghlamóidh na daoine óga faoi phleanáil teanga, faoi deiseanna fostaíochta leis an nGaeilge agus faoi chonas a bheith ina gníomhairí ar son na teanga. Beidh cur i láthair le déanamh ag gach scoil freisin, ar thopaic a bheidh roinnte libh roimh ré. 

Chun leargas a fháil ar Ard-Fheis na n-Óg, féach ar an bpíosa seo ó Nuacht TG4 in 2020 i Ros Muc!

An Ard-Fheis thar na blianta..

Eagraíodh an chéad Ard-Fheis na nÓg sa bhliain 2019 i Muineachán. Chaitheamar an lá ar fad ag plé faoi todhchaí na teanga & ábhair eagsúla.

D'fhás Ard-Fheis na nÓg go himeacht 2 lá, thar oíche i Ros Muc, Co. na Gaillimhe ag tús 2020, áit ar tháinig 80 dalta le chéile i Mí Feabhra. Bhain na daltaí sult as ceardlanna, díospóireachtaí agus turas chuig Teach an Phiarsaigh. 

Bhí an-áthas orainn a bheith i nGaoth Dobhair in Aibreáin 2023 do Ard-Fheis na nÓg. Seo thíos blaiseadh den plé, díospóireacht, caint agus craic a bhí ag os cionn 100 scoláire as 20 scoil ó ghach chearn den oileáin.

Seo roinnt gearrthóga beaga den phlé a tharla i Gaoth Dobhair anuraidh ag Ard-Fheis 2023:

Conradh na Gaeilge

6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
Fón: +353 (0) 1 475 7401, Facs: +353 (0) 1 475 7844, Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.