An Clár Techspace

 

Cad is Techspace ann?
Is gluaiseacht náisiúnta é TechSpace a chuireann deiseanna ar fáil do dhaoine óga a bheith
cruthaitheach agus úsáid á baint acu as an teicneolaíocht. 

Is aidhm leis a bheith mar an bpríomhghréasán teicneolaíochta cruthaithí d’oideachasóirí
chun oiliúint agus nuashonrú a dhéanamh sa Chruthaitheacht dhigiteach agus i STEAM

Bíonn Conradh na Gaeilge ag obair i gcomhpháirt le Camara Education Ireland leis an
gclár Techspace a chur chun cinn go forleathan ar oileán na hÉireann
tríd an gclár a reáchtáil i gCúige Laighean agus Contae Átha Cliath

What is TechSpace?

 

 

 

 

Cén tábhacht atá leis?

Tá daoine óga ag maireachtáil in aois dhigiteach agus is ann don Líonra TechSpace le cur ar
a gcumas a bheith ina gcruthaitheoirí teicneolaíochta, seachas a bheith ina dtomhaltóirí amháin.

Ach deiseanna a chur ar fáil do dhaoine dul i mbun gníomhaíochtaí Cruthaitheachta Digití agus
STEAM beidh siad in ann dul i mbun na cruthaitheachta agus na déantúsaíochta ar bhealach
saindírithe, rud a rachaidh i bhfeidhm ar shaol daoine óga agus a thabharfaidh uchtach dóibh.

 Cén tábhacht atá leis?
 
 
 
 
 
 
 
 

Céard a dhéanaimid?

Déanaimid oiliúint, gníomhaíochtaí, acmhainní agus deiseanna a dhearadh agus a sheachadadh as Béarla
agus as Gaeilge d'oibrithe óige, do mhúinteoirí agus d’oibrithe deonacha.

Cuidíonn ábhar an chláir, cuir i gcás scannánaíocht, beochanú, sádráil, róbataic, leictreonaic,
iriseoireacht shoghluaiste, táirgeadh fuaime, códú, dearadh grafach, priontáil 3D, agus a
thuilleadh nach iad le scileanna an 21ú hAois a fhorbairt, mar shampla an chruthaitheacht,
comhoibriú, an smaointeoireacht chriticiúil, agus cumarsáid.

Céard a dhéanaimid?

 

 

 

 

 

Líonra Techspace

Bunaíodh TechSpace in 2012 chun dul i bhfeidhm go mór ar an oideachas chun óige
na hÉireann a fhorbairt.

Is oideachasóirí agus comhpháirtithe oibre óige iad baill líonra TechSpace atá meáite
ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach a dhéanamh ar an soláthar oideachais sa
Chruthaitheacht Dhigiteach agus i STEAM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Ealaíona agus Mata).

 Líonra TechSpace
 

Bí i d'Oideachasóir Techspace

Tacaíocht
Ach a ndéanann oideachasóir cúrsa oiliúna,
is cuid den Líonra TechSpace é 
nó í agus is féidir leis nó léi leas a bhaint as acmhainní ar líne, as pleananna cláir,
agus as tacaíocht phearsanta chun a TechSpace féin a bhunú agus a fhorbairt!

Crua-earraí
Cuireann Camara Education Ireland Boscaí Tacair Spreagtha, Crua-earraí Athchóirithe,
agus Liostaí Trealaimh ar fáil. Tá tacaíocht ar fáil ó Camara Education Ireland
do gach ceist a bheadh agat faoi chrua-earraí.

 Bí i d’Oiseachasóir Techspace

 

 

 

 

 

Deiseanna do "Techspacers"

Oibríonn Camara le comhpháirtithe agus le hurraitheoirí spreagthacha  chun cláir
oideachais a mhaoinítear ar scála mór a chur ar fáil i STEAM
agus sa Chruthaitheacht Dhigiteach. Cuirimid deiseanna ar fáil do TechSpacers
chun dul i mbun na Cruthaitheachta agus na Cumadóireachta agus chun daoine a spreagadh
de bhun imeachtaí taispeántais náisiúnta dá leithéidí ESB Creative Tech Fest agus TechFéile
gach bliain, le gradaim, taispeántais agus ceardlanna spreagúla a chothaíonn TechSpacers ar fud na hÉireann.

Tuilleadh eolais faoin gclár ar fáil ó www.techspace.ie

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge