bliain na gaeilge 2018

Ár dTeanga Chomhroinnte

Ár dTeanga Roinnte: Bunús, Éabhlóid agus Forbairt na GaeilgeBhí an-rachairt ag baint leis an scéim ardú feasachta agus chultúir Ár dTeanga Chomhroinnte arna comhordú ag Conradh na Gaeilge sna scoileanna ó thuaidh arís i mbliana. Tagann maoiniú agus tacaíocht ó Oifig an Fheidhmeannais leis an scéim seo a reáchtáil.

Is í seo an dara bliain i ndiaidh a chéile don scéim fhaisnéiseach seo a fhiosraíonn:

  • an nasc idir logainmneacha áitiúla agus an Ghaeilge;
  • an nasc idir sloinnte agus an Ghaeilge;
  • an ceangal idir an Ghaeilge agus teangacha eile;
  • stádas na Gaeilge; agus
  • an borradh atá tagtha ar an Ghaeilge le blianta anuas.

Leabhrán Ár dTeanga Chomhroinnte

Is féidir Ár dTeanga Chomhroinnte: Bunús, Éabhlóid agus Forbairt na Gaeilge, lámhleabhar na scéime, a íoslódáil pdfanseo.

Teagmháil

Cé go bhfuil críoch tagtha le dara babhta na scéime seo, tá súil ag Conradh na Gaeilge Ár dTeanga Chomhroinnte a reáchtáil arís amach anseo. Iarrtar ar dhuine ar bith ar suim leo an scéim chun teagmháil a dhéanamh linn ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air..

Ár dTeanga Roinnte

Camchuairt na Scoileanna

Cuireadh tús le camchuairteanna ag dul thart ar bhunscoileanna agus ar iar-bhunscoileanna Béarla faoin bhabhta seo den scéim i mí na Nollag 2016.

Mhair an scéim go dtí mí an Mhárta 2017, ag díriú ar chlubanna óige chomh maith le scoileanna, agus tá súil ag Conradh na Gaeilge an scéim a reáchtáil arís amach anseo.

Seó Bóthair

Socraíodh mórimeacht dar teideal Seó Bóthair in achan chontae ar a raibh fáilte roimh dhaoine idir óg agus fhásta freastal. Is éard ata i gceist leis an Seó Bóthair ná ranganna Gaeilge agus léachtanna gairide dátheangacha ar oidhreacht agus cultúr na hÉireann. Eagraíodh na ceardlanna seo a leanas mar chuid den bhabhta seo:

Bíonn an Seó Bóthair féin saor in aisce le lón san áireamh.

Seó Bóthair na hÓmaí

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge