Ár dTeanga Roinnte

Ár dTeanga Roinnte: Bunús, Éabhlóid agus Forbairt na GaeilgeTá an scéim ardú feasachta agus chultúir Ár dTeanga Roinnte fá lánseol agus rachairt anois uirthi sna scoileanna ó thuaidh.

Is í seo an dara bliain i ndiaidh a chéile don scéim fhaisnéiseach a fhiosraíonn an nasc idir logainmneacha áitiúla, sloinnte agus an Ghaeilge, an ceangal idir an Ghaeilge agus teangacha eile agus stádas na Gaeilge agus an borradh atá tagtha uirthi le blianta anuas.

Is féidir Ár dTeanga Roinnte: Bunús, Éabhlóid agus Forbairt na Gaeilge, lámhleabhar na scéime, a íoslódáil pdfanseo.

Tá maoiniú agus tacaíocht á sholáthar ó Oifig an Fheidhmeannais leis an scéim seo a reáchtáil.

Ár dTeanga Roinnte

Camchuairt na Scoileanna

Cuireadh tús le camchuairteanna ag dul thart ar bhunscoileanna agus ar iar-bhunscoileanna Béarla faoin bhabhta seo den scéim i mí na Nollag 2016.

Leanfaidh an scéim go dtí mí an Mhárta 2017. Díríonn an scéim ar chlubanna óige chomh maith le scoileanna.

Seó Bóthair

Socrófar mórimeacht dar teideal Seó Bóthair in achan chontae ar a mbeidh fáilte roimh dhaoine idir óg agus fhásta freastal. Is éard ata i gceist leis an Seó Bóthair ná ranganna Gaeilge agus léachtanna gairide dátheangacha ar oidhreacht agus cultúr na hÉireann. Eagraíodh dhá Sheó Bóthair cheana féin, pngSeó Bóthair Ard Mhacha sa Pháirc Lúthchleasa in Ard Mhacha ar 21 Eanáir 2017 agus jpgSeó Bóthair an Iúir i nGaeláras Mhic Ardgháil in Iúr Cinn Trá ar 28 Eanáir 2017.

Beidh Seó Bóthair ar leith do na scoileanna á reáchtáil in Stormont i mBéal Feirste, Co. Aontroma, Dé Máirt, 14 Márta 2017, ar 10.00rn (cuirí amháin). Eagrófar Seó Bóthair Latharna i gClós an Mhargaidh, Latharna, Co. Aontroma, Dé Máirt, 28 Márta 2017, ar 7.00in, agus pdfSeó Bóthair na hÓmaí i nDún Uladh ar an Ómaigh, Co. Thír Eoghain i gcomhpháirt le Fondúireacht Michaela Dé Sathairn, 1 Aibreán 2017. Tosóidh sé ar 11.00rn agus beidh dianchúrsa ar siúil mar chuid de seo, agus tá gach eolas ar fáil anseo. Fáilte roimh chách!

Tá an Seó Bóthair féin saor in aisce le lón san áireamh.

Teagmháil

Iarrtar ar dhuine ar bith ar suim leo freastal ar imeacht ar bith thuasluaite chun teagmháil a dhéanamh le Gearóid Mac Eoin, Oifigeach Tionsacadal le Conradh na Gaeilge, ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air..

Seó Bóthair na hÓmaí

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge