Coiste Gnó Chonradh na Gaeilge ag seasamh leis na Coláistí Samhraidh Gaeltachta

Ag cruinniú de Choiste Ghnó Chonradh na Gaeilge Dé Sathairn seo caite, cruinniú a tionóladh ar líne mar thoradh ar an gcoróinvíreas, léiríodh imní mhór faoin ngéarchéim atá buailte ar na Coláistí Samhraidh sa Ghaeltacht. Aithníodh ag an gcruinniú tábhacht na gColáistí Samhraidh agus an ról tábhachtach a bhí agus atá acu i saol eacnamaíoch na Gaeltachta. Aithníodh freisin an baol go mbeadh deireadh le roinnt de na Coláistí mar nach mbeadh sé d’acmhainn acu a gcostais riaracháin a sheasamh gan teacht isteach na bliana seo acu.

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge