Meitheal Ghaeltachta: Ráth Chairn

Tacaíonn Conradh na Gaeilge le pobal Ráth Chairn maidir leis an athbhreithniú cúirte atá á lorg acu ar chinneadh an Bord Pleanála cead pleanála a dheonú ar eastáit tithíochta sa cheantar. Ag eascairt as cruinniú de chuid Mheitheal Ghaeltachta Chonradh na Gaeilge (27 Meitheamh) dúirt an Cathaoirleach, Mairéad Ní Fhatharta, go raibh cinneadh déanta tosaíocht a thabhairt dó chúrsaí pleanála sa Ghaeltacht sa tréimhse romhainn agus gníomhú ar an gceist seo leis an bpobal agus leis an Stát.       

Leanúint ar aghaidh

Soiléiriú agus cruinnithe lorgtha ag Conradh na Gaeilge le Fianna Fáil agus le Fine Gael maidir lena gcomhaontú nua agus an laghad tagairtí don Ghaeilge agus don Ghaeltacht

Tá Conradh na Gaeilge tar éis scríobh chuig Fianna Fáil agus chuig Fine Gael ag lorg cruinnithe leo maidir leis an laghad tagairtí don Ghaeilge agus an easpa tagairte don Ghaeltacht in aon chor sa chomhaontú nua foilsithe ag an dá pháirtí inné le Rialtas nua a chur le chéile. 

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge