Tionchar Sheáin Uí Neachtain

Is oth le Conradh na Gaeilge nach mbeidh Seán Ó Neachtain, Feisire Pharlaimint na hEorpa, ag seasamh sna toghcháin i mí an Mheithimh ar chúiseanna sláinte. Thacaigh Seán go láidir leis an bhfeachtas STÁDAS chun stádas oifigiúil agus oibre a bhaint amach don Ghaeilge san Aontas Eorpach (AE), agus béim ar leith aige ar chothromaíocht a bhaint amach do lucht labhartha na dteangacha neamhfhorleathana san Aontas fad is a bhí sé ina fheisire sa Pharlaimint Eorpach le seacht mbliana anuas. Arsa Pádraig Mac Fhearghusa, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: "Ní hamháin gur thug Seán Ó Neachtain lántacaíocht d'aidhmeanna STÁDAS ón gcéad lá, ach sheas sé lena bhriathar agus is i nGaeilge amháin a labhair sé os comhair na Parlaiminte Eorpaí tar éis don teanga stádas a bhaint amach san Aontas mar theanga oifigiúil agus oibre. "Thuig Seán go raibh buntáistí fostaíochta sa bhreis ar bhuntáistí cultúrtha ag baint le stádas a bhronnadh ar an nGaeilge le go mbeadh sí  i lár an aonaigh ag leibhéal na hEorpa, agus throid se go dian agus go leanúnach ar son chothrom na Féinne don teanga in institiúidí an Aontais Eorpaigh." Dúirt Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge: "Is mór an trua nach mbeidh Seán ag seasamh don toghchán i mí an Mheithimh ach guíonn muid gach beannacht air féin agus ar a mhuintir agus iad dul i ngleic leis na fadhbanna sláinte a chuir bac air rith arís i mbliana. "Tá súil againn go leanfaidh pé feisire Eorpach a thoghtar le dea-obair Uí Neachtain ar son na Gaeilge, agus go mbainfear úsáid leanúnach as an teanga ag gach leibhéal san Eoraip amach anseo, ionas go gcuirfear lenár bhféiniúlacht, le dlús na bpostanna, agus le stádas na teanga trí chéile." Tuilleadh eolais:Pádraig Mac Fhearghusa Uachtarán, Conradh na Gaeilge.066 7124169  / 087 2901154

Leanúint ar aghaidh

Chéad Dáil ina hEiseamláir Ghaeilge

Conradh na Gaeilge is looking to all the political parties to give prominence to the Irish language while commemorating the first Dáil Éireann this Wednesday 21 January 2009, considering the amount of business conducted through Irish in Dáil Éireann 90 years ago.

Leanúint ar aghaidh

Cláraigh Ar-Líne Do Ranganna!

Tá Conradh na Gaeilge ag cur spleodar Gaelach san Athbhliain le ranganna Gaeilge úra in Uimhir a Sé, Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2, ag tosú an tseachtain dár tús an 19 Eanáir 2009. Is féidir clárú ar-líne do na ranganna anseo don chéad uair riamh agus tá leagan inchloíte de gach foirm le fáil ón suíomh freisin.

Leanúint ar aghaidh

Ciorrú ina Chlaonadh Aicme

Cháin Conradh na Gaeilge an Roinn Oideachais agus Eolaíochta go géar as cur le claontacht aicme ag an dara leibhéal oideachais trí stop a chur le deontas múinteoireachta na gcoláistí samhraidh sa cháinaisnéis is déanaí, agus léirigh a dtacaíocht iomlán do na coláistí samhraidh a fhulaingeoidh faoin gciorrú seo.

Leanúint ar aghaidh

Bás Iar-Uachtarán Nollaig Uí Ghadhra

Is cúis mhór bhróin do Chonradh na Gaeilge bás Nollaig Uí Ghadhra, iar-Uachtarán an Chonartha agus Conraitheoir dílis. Fuair sé bás sa bhaile sna Forbacha aréir, Dé Céadaoin 13 Lúnasa 2008. Déanann muintir agus foireann uile an Chonartha comhbhrón ó chroí lena bhaintreach, Máirín, lena chlann Máirín, Dáithí agus Siobhán agus lena chairde agus ghaolta uile. Beidh oifigí an Chonartha ag Árus na nGael, 45 Sráid Doiminic, Gaillimh agus ag 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 dúnta amárach in ómós dó.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge