Ollchruinniú Oscailte Raidió Rí-Rá

Tá an cairtstáisiún Gaeilge is mó in Éirinn ag lorg tuairimí a lucht éisteachta ar conas Raidió Rí-Rá a fhorbairt ag ollchruinniú oscailte in Óstán Blooms, Barra Temple, Baile Átha Cliath 2, óna 8 - 9.30in Dé hAoine, 16 Deireadh Fómhair 2009.

Leanúint ar aghaidh

Nuachtáin Bhéarla na hÉireann Dall ar Chultúr Phobal na Gaeilge

Beidh Léacht Nollaig Uí Ghadhra ar siúl in Acadamh Ríoga na hÉireann, Sráid Dhásain, Baile Átha Cliath 2 ag 7.00 i.n. Dé Máirt, 22 Meán Fómhair 2009, agus is é Saothrú na Gaeilge ar Nuachtáin Náisiúnta Bhéarla na hAoise Seo Caite: Sop nó Solamar? an téama a bheidh faoi chaibidil ag an Ollamh Nollaig Mac Congáil ar an oíche.

Leanúint ar aghaidh

Nuachtáin Bhéarla na hÉireann Dall ar Chultúr Phobal na Gaeilge (2)

Beidh Léacht Nollaig Uí Ghadhra ar siúl in Acadamh Ríoga na hÉireann, Sráid Dhásain, Baile Átha Cliath 2 ag 7.00 i.n. Dé Máirt, 22 Meán Fómhair 2009, agus is é Saothrú na Gaeilge ar Nuachtáin Náisiúnta Bhéarla na hAoise Seo Caite: Sop nó Solamar? an téama a bheidh faoi chaibidil ag an Ollamh Nollaig Mac Congáil ar an oíche.

Leanúint ar aghaidh

Tacaíocht do Léirsiú na mBan Tív

Iarrann Conradh na Gaeilge ar gach éinne ar mhór leis nó léi an Ghaeilge tacaíocht a léiriú do na mná tí a bheidh ag léirsiú lasmuigh d'oifigí na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta sna Forbacha, Co. na Gaillimhe, ag 2.00in Dé Céadaoin, 2 Meán Fómhair 2009.

Leanúint ar aghaidh

Comhbhrón ar Bhás Cháit Uí Chadhain

Is cúis mhór bhróin do Chonradh na Gaeilge bás Cháit Uí Chadhain, bean uasal mhisniúil as Gaeltacht Chonamara a chaith formhór a saoil i mBaile Átha Cliath. Bhí Cáit an-ghníomhach i ngnéithe éagsúla de shaol na Gaeilge sa chathair. Thóg sí a clann le Gaeilge, d'fhreastail sí ar imeachtaí Gaeilge agus is beag agóid a bhain leis an nGaeilge nó leis an nGaeltacht nach raibh sí páirteach ann nuair a bhí sí ina sláinte.

Leanúint ar aghaidh

Fáilte Mhór Chonradh na Gaeilge roimh Athcheapachán an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Cuív

Guíonn Conradh na Gaeilge gach rath ar gach Teachta Dála a ceapadh agus a athcheapadh i gcomh-aireacht nua na Dála. Tá súil ag lucht an Chonartha go n-éireoidh go thar barr leo agus iad ag tabhairt faoin obair atá rompu amach anseo. Cuireann an Conradh fáilte is fiche, ach go háirithe, roimh athcheapachán an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív, agus táthar ag súil go leanfaí leis an obair mhór atá ar bun aige le cúig bliana anuas.

Leanúint ar aghaidh

Iarrthóirí Eorpacha Ar Son na Gaeilge

Tá Conradh na Gaeilge ag iarraidh ar an bpobal tacú leis na polaiteoirí is mó atá sásta gníomhú ar son na teanga ag leibhéal na hEorpa sna toghcháin Eorpacha ar an 5 Meitheamh 2009, go háirithe i dtaca le húsáid na Gaeilge i bParlaimint na hEorpa agus le deireadh a chur le maolú stádas na teanga san Aontas Eorpach.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge