Ionaid Chultúir Ar Fáil Don Phobal

Tá Conradh na Gaeilge ag cur an dá áras i mBaile Átha Cliath agus i nGaillimh de chuid na heagraíochta ar fáil do phobal na Gaeilge le húsáid mar ionaid chomhdhála, chruinnithe, ranganna agus eile chun árais an Chonartha a fhorbairt mar lárionaid chultúrtha Ghaeilge i gcroílár an dá chathair.

Leanúint ar aghaidh

Pádraig Mac Fhearghusa Ath-Thofa

á teachtaí tar éis Pádraig Mac Fhearghusa ó Chraobh Thrá Lí a ath-thoghadh mar Uachtarán ar an eagraíocht don tríú bliain as a chéile ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2010 san Óstán Strand, Luimneach inniu, 17 Aibreán 2010. Bhí an bua ag Mac Fhearghusa ar Sheán Ó hAdhmaill ó Craobh na nGael Óg a bhí in iomaíocht d'Uachtaránacht Chonradh na Gaeilge don chéad uair.

Leanúint ar aghaidh

Seoladh Sheirbhís FM Raidió Rí-Rá!

Beidh Danny O'Reilly, príomhamhránaí ón mbanna mór le rá The Coronas, i measc na nGaeilgeoirí gnéasacha ag seoladh na seirbhíse FM don t-aon chairtstáisiúin cheoil Ghaeilge, Raidió Rí-Rá, Dé Luain 01 Márta 2010, mar thús leis an gcraolachán beo i mBaile Átha Cliath (100.3 FM), Corcaigh (106.7 FM), Gaillimh (99.1 FM), agus Luimneach (105.5 FM) ón 01 - 21 Márta 2010, díreach in am do Sheachtain na Gaeilge 2010.

Leanúint ar aghaidh

Athsheoladh an Cheannárais

Déanfaidh an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív, TD, Ceann-Áras stairiúil Chonradh na Gaeilge in Uimhir a Sé, Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 a athsheoladh i ndiaidh deisiúchán déanta air le gairid Dé Máirt, 23 Feabhra 2010, ag 6.00in.

Leanúint ar aghaidh

Fainic Roimh Aguisín in Aistarraingt Chiorcláin 0044/2007

Fáiltíonn Conradh na Gaeilge roimh chinneadh an Aire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O'Keeffe TD, Ciorclán conspóideach 0044/2007, a chuir cosc ar chleachtas fadbhunaithe an luaththumoideachais i nGaeilge sa stát, a tharraingt siar, ach cuirtear fainic roimh an aguisín atá curtha leis an gcinneadh go bhféadfadh tuismitheoir amháin teagasc foirmeálta an Bhéarla a éileamh sna naíonáin shóisearacha i scoil ar bith ina gcleachtaítear an luaththumoideachas Gaeilge.

Leanúint ar aghaidh

Moltaí an Chonartha don Chomhchoiste

Beidh toscaireacht ó Chonradh na Gaeilge ag moladh cúrsa comhtháite céimnithe Gaeilge a chur i bhfeidhm sna scoileanna; comhstádas a thabhairt don Ghaeilge ar chomharthaí bóthair dátheangacha; scéim earcaíochta a cheapadh don tseirbhís phoiblí le béim ar earcaigh dhátheangacha inniúla a fhostú; agus a chinntiú go mbíonn ról fiontraíochta agus cruthú fostaíochta sa Ghaeltacht ag an údarás nua teanga atá luaite sa Dréacht-Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, nuair atá an Dréacht-Straitéis sin á plé ag cruinniú den Chomhchoiste Dála um Ghnóthaí Ealaíon, Spóirt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta i dTeach Laighean ag 2.00in Dé Céadaoin, 20 Eanáir 2010.

Leanúint ar aghaidh

Ainmneacha Gaeilge ar Eastáit Nua

Ghlac Comhairle Chathrach Bhaile Átha Cliath le rún aréir, arna moladh ag na Comhairleoirí Tom Brabazon agus Críona Ní Dhálaigh, go mbeadh iallach ar lucht forbartha ainmneacha as Gaeilge amháin a chur ar eastáit nua sa chathair. Beidh na hainmneacha ar na heastáit tithíochta nua i gcathair Átha Cliath fréamhaithe sa stair agus sa tírdhreach áitiúil.

Leanúint ar aghaidh

Bás Aindrias Uí Scolaí

Aistriú óna theach inniu De Luain ag 17:30 go dtí Eaglais Naomh Bhríde, Cill Easra. Sochraid tar éis Aifreann 10:00 Dé Máirt go reilig Naomh Fhionntáin.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge