Gníomhaí Gaeilge

Is córas nua meantóireachta, gradaim agus aitheantas é Gníomhaí Gaeilge do dhaoine atá gníomhach leis an nGaeilge sa Tríú Leibhéal, reáchtáilte ag Conradh na Gaeilge agus Aontas na Mac Léinn in Éirinn.

Leanúint ar aghaidh

Cartlann na gCumann Gaelach

Tá gluaiseacht na gCumann Gaelach Ollscoile ar an bhfód anois leis na blianta fada, le cuid de na craobhacha os cionn 100 bliana d'aois. Ó bhí luath bhlianta Chonradh na Gaeilge ann, bhí caidreamh maith idir an eagraíocht agus mic léinn - féach anseo ar leathanaigh na mac léinn i sean eagráin den Chlaidheamh Soluis agus Fáinne an Lae ag tús an 20ú aois. 

Leanúint ar aghaidh

Bunreachtanna do Chumainn Ghaelacha 3ú Leibhéal

Is gnáth nós é do Chumainn Ghaelacha 3ú Leibhéal bunreacht a bheith acu, a dhéanann a gcuid aidhmeanna, rialacha, róil agus rudaí tábhachtacha eile a leagadh amach go docht is go soiléir. Is minic gur gá do chumainn bunreacht a bheith acu le aitheantas oifigiúil a fháil sa choláiste, agus molann muidne mar dhea-chleachtas fosta go mbeadh bunreacht ag ár gcraobhacha 3ú Leibhéal uilig. 

Leanúint ar aghaidh

An Cumann Gaelach

An Cumann Gaelach

Tá Conradh na Gaeilge déanta suas de níos mó ná 200 craobh in Éirinn agus thar lear, ag obair mar chuid de ghluaiseacht náisiúnta ar son na Gaeilge. Tá craobhacha déanta suas de dhaoine, de ghnáth ag obair go deonach, le spriocanna agus aidhmeanna a bhaint amach. Bíonn cuid de na craobhacha dírithe ar cheantracha ar leith (msh. Craobh Chathair Luimnigh, Craobh Londain), is bíonn cuid acu dírithe ar ábhair ar leith (msh. Craobh Na Gaeil Óga, Craobh Raidió Rí-Rá). 

Leanúint ar aghaidh

Gradaim Chonradh na Gaeilge

Gradaim Chonradh na Gaeilge

Is fóram daonlathach é Conradh na Gaeilge, déanta suas de chraobhacha agus baill aonair uilig ag obair ar son na teanga mar chuid de ghluaiseacht phobail amháin. Tá os cionn 200 craobh ar fud na cruinne ag plé le grúpaí, mianta agus spriocanna éagsúla, ach iad ar fad leis an Ghaeilge mar thosaíocht san obair sin. 

Leanúint ar aghaidh

An tOifigeach Gaeilge

An tOifigeach Gaeilge

Is ról thar a bheith tábhachtach atá ag an tOifigeach Gaeilge ar an Aontas Mac Léinn. Is iad atá freagrach de ghnáth as cur chuige an Aontais i leith na Gaeilge, agus mar gheall go bhfuil an Aontas ag déanamh ionadaíocht ar na mílte mic léinn, b’iad an tOifigeach Gaeilge atá freagrach as cearta Gaeilge ar champas a chinntiú do na mílte daoine seo, chomh maith le seasamh ar a son le cúis na Gaeilge agus na nGael a bhrú ar aghaidh sa choláiste. 

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge