Seimineáir Gairmeacha le Gaeilge ar Líne

CLÁRAIGH ANSEO

Fáilte chuig an gclárúchán do cheardlanna Gairmeacha le Gaeilge ar líne. Tá na ceardlanna seo á reáchtáil mar chuid de Seó Bóthair 3ú Leibhéal Chonradh na Gaeilge, mar ghné nua dhigiteach ag teacht le riachtanais slándála in aimsir an choróinvíris Covid-19.

Tá sé mar aidhm ag na ceardlanna seo eolas a roinnt ar na deiseanna fostaíochta le Gaeilge atá ar fáil dhuit, cén dóigh le cur isteach orthu agus cén dóigh lena mbaint amach. Díreofar isteach ar mhíreanna éagsúla, le deiseanna in Éirinn, san Aontas Eorpach agus thar lear san áireamh. Clúdófar gairmeacha san éarnáil oideachais, sna meáin, sa státseirbhís agus in eagraíochtaí Gaeilge, poist aistriúcháin agus go leor eile. Tabharfar eolas fá phróisis chlárúcháin, ullmhú C.V agus leideanna eile le tú a dhéanamh réidh le cur isteach ar shaol oibre na Gaeilge.

Mairfidh an cheardlann thart fá uair a’ chloig, agus beidh sé reáchtáilte trí Ghaeilge.

Beidh an ceardlann go seachtainiúil, ar trí lá agus am éagsúil:

  • Dé Máirt 12:00 
  • Dé Céadaoin 14:00
  • Déardaoin 19:00

Beidh siad reáchtáilte mar sheimineár gréasáin nó webinar ar Zoom.

CLÁRAIGH ANSEO don cheardlann is oiriúnaí duitse anois!

gluaiseacht 2

Tá na ceardlanna Gairmeacha le Gaeilge reáchtáilte mar chuid den obair 3ú Leibhéal atá ar bun faoin tionscadal Gluaiseacht, maoinithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. 

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge