bliain na gaeilge 2018

Plean Infheistíochta na Gaeilge & na Gaeltachta

Plean Infheistíochta na Gaeilge & na GaeltachtaComhiarratas

D'aontaigh 80 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta ar phlean infheistíochta ar son na teanga sa bhliain 2016.

Áirítear eagrais phobail agus uile-Éireann, agus na húdaráis mhaoinithe s’acu, i measc na ngrúpaí seo. Is é seo an chéad chomhiarratas riamh ó na húdaráis agus ó ghrúpaí pobail.

Chomh maith leis sin, d'aontaíomar bearta ionadaíochta a chinnteodh go gcuirfí an plean i bhfeidhm agus go mbeadh ionadaíocht cheart ag pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta ag leibhéal Rialtais mar chuid den fheachtas #Gaelvóta.

Príomhaimdhmeanna

Tá sí mar aidhm ag an bplean seo:

 • Breis ‘s 1,150 post a chruthú
 • Tuilleadh deiseanna a sholáthar don phobal leis an nGaeilge a úsáid
 • Ionaid teaghlaigh don phobal a bhunú
 • Lárionaid Ghaeilge a thógáil ar fud na tíre
 • Oifigigh Ghaeilge a fhostú tríd an Scéim Pobal Gaeilge
 • Clár gníomhaíochta maidir le húsáid agus foghlaim na teanga a chur ar fáil
 • Scoláireachtaí Gaeltachta a chur ar fáil do pháistí agus do theaghlaigh faoi mhíbhuntáiste

Aisiompú ar Chiorruithe

Plean Infheistíochta na Gaeilge & na GaeltachtaAisiompú ar na ciorraithe díobhálacha a rinneadh ar earnáil na Gaeilge atá de dhíth uainn ar dtús báire. Chomh maith leis sin, tá infheistíocht níos lú ná maoiniú na bliana 2008 á lorg againn don phlean seo.

Go deimhin, is ionann an maoiniú breise atá ag teastáil don phlean infheistíochta agus €5 mhilliún níos lú ná an maoiniú iomlán a cuireadh ar fáil don Ghaeilge agus don Ghaeltacht sa bhliain 2008.

Leathnaíodh réimsí oibre Fhoras na Gaeilge agus Údarás na Gaeltachta le blianta beaga anuas. Cuireadh cúraimí breise orthu chun an Ghaeilge agus an Ghaeltacht a chosaint agus a chur chun cinn ag an am céanna gur laghdaíodh na buiséid s’acu go suntasach.

Laghdaíodh buiséad na n-údarás Gaeilge agus Gaeltachta ó €45 milliún in 2008 go €22 milliún in 2015, mar shampla.

Tá sé thar am ag na rialtais na ciorruithe díobhálacha sin a aisiompú agus infheistíocht mar is ceart agus mar is cóir a dhéanamh sa Ghaeilge agus sa Ghaeltacht, ag tosú leis an bplean infheistíochta a mhaoiniú ina iomláine.

Athinfheistíocht

Tá infheistíocht de €18 milliún tar éis trí bliana á lorg againn sa phlean infheistíochta:

 • Seo níos lú ná 1% den airgead breise a ceadaíodh san iomlán i gCáinaisnéis 2016 ó dheas.
 • Tá méadú go £2.27 milliún thar trí bliana ó thuaidh san áireamh san fhigiúr seo.
 • Sin 0.43% den airgead breise a gealladh faoi Chomhaontú Theach Stormont 2015.

Níl ach €743,000 as an €18 milliún faighte go dtí seo, .i. 4% den iomlán a bhí de dhíth don bhliain 2017. Tá laghdú de £30,000 faighte ó thuaidh, 'sé sin -1.32% den £2.27 milliún atá á lorg don bhliain seo.

Tacaíocht Traspháirtí

Plean Infheistíochta na GaeilgeTá tacaíocht ag an bplean ó mhóramh na dTeachtaí Dála ó dheas agus ó mhóramh na gComhaltaí ó thuaidh:

Tacaíocht Trasphobail

Is iad seo a leanas na 80 grúpa Gaeilge agus Gaeltachtaa thacaíonn le plean infheistíochta na Gaeilge agus na Gaeltachta:

 1. An Clár as Gaeilge Teo
 2. An Droichead Teo
 3. An Foras Pátrúnachta
 4. Aontas na Mac Léinn in Éirinn
 5. Áras na nGael
 6. Cairde Teo
 7. Cairde Uí Néill
 8. Céim Aniar
 9. Coiste Culturtha & Teanga Tuar Mhic Eadaigh
 10. Coiste Dúiche Mhaigh Eo, Conradh na Gaeilge
 11. Coiste Forbartha Charn Tóchair
 12. Coiste Pobail Ghort a’ Choirce
 13. Coláiste na bhFiann
 14. Coláiste na nGael
 15. Comhairle Ceantair na nOileán Teo
 16. Comhlachas na gComharchumann Gaeltachta
 17. Comhaltas Uladh
 18. Comhar Chaomhan Teo Inis Oírr
 19. Comhar Chuigeil Teo
 20. Comhar Dún Chaocháin Teo
 21. Comharchumann Chléire Teo
 22. Comharchumann Dhúiche Sheoighe
 23. Comharchumann Forbartha Árann
 24. Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne
 25. Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair
 26. Comharchumann Forbartha Mhuscraí Teo
 27. Comharchumann Forbartha Shailearna
 28. Comharchumann Mhic Dara Teo
 29. Comharchumann na nOileán Bheag Teo
 30. Comharchumann Oileáin Árainn Mhóir
 31. Comharchumann Oileán Thoraí
 32. Comharchumann Rath Chairn
 33. Comharchumann Sliogéisc Chonamara Teo
 34. Comhchoiste Gaeltachta Chiarraí Theas
 35. Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla
 36. Comhlacht Forbartha an Spidéal Teo
 37. Comhlacht Forbartha na Déise Teo
 38. CONCOS
 39. Conradh na Gaeilge
 40. Conradh na Gaeilge, Boirche Íochtar
 41. Conradh na Gaeilge, Craobh an Aonaigh
 42. Croí Éanna
 43. Cultúrlann McAdam Ó Fiaich
 44. Cultúrlann Uí Chanáin
 45. Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain
 46. Cumann Gaelach na hEaglaise
 47. Cumann na bhFiann
 48. Fóram na nÓg
 49. Forbairt Chonamara Láir
 50. Forbairt Mhaigh Cuilinn Teo
 51. Forbairt na Dromada
 52. Gaeilge Locha Riach
 53. Gaeil na Gaillimhe
 54. Gaelfhorbairt na Gaillimhe
 55. Gael-Linn
 56. Gaelphobal Cheantar an tSratha Báin
 57. Gaelscoileanna
 58. Gael-Taca
 59. Gaillimh le Gaeilge
 60. Glór an Ghleanna
 61. Glór an Tuaiscirt
 62. Glór Cheatharlach
 63. Glór na Móna
 64. Glór na nGael
 65. Glór na nGael, Uachtar Tíre
 66. Gnó Mhaigh Eo
 67. Ionad Deirbhle
 68. Ionad Naomh Phádraig
 69. Ionad Uíbh Eachach
 70. Lárchomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille
 71. Misean Oirthear Bhéal Feirste
 72. Misneach
 73. Muintir Chrónáin Teo
 74. Ógras
 75. Oideas Gael
 76. Oidhreacht Chorca Dhuibhne
 77. Oireachtas na Gaeilge
 78. Pobal Eascarrach Teo
 79. Pobal ar a’n Iúl - Craobh na hÓmaí
 80. Tuismitheoirí na Gaeltachta

10 gCúis Gur Chóir Tacú leis an bPlean Infheistíochta Gaeilge agus Gaeltachta:

 1. Tacaíonn tromlach na ndaoine leis an nGaeilge.*
 2. Tá Gaeilge éigin ag nach mór 2 mhilliún duine ar oileán na hÉireann, dar leis na daonáirimh.**
 3. Léirítear i suirbhé go bhfuil an pobal ar aon intinn gur chóir tacaíocht bhreise a chur ar fáil.***
 4. Tá Conradh na Gaeilge agus breis ‘s 70 grúpa ar lorg €5 mhilliún níos ísle ná an maoiniú a cuireadh ar fáil in 2008.
 5. Tugadh cúraimí agus dualgais bhreise d'Fhoras na Gaeilge agus d'Údarás na Gaeltachta gan acmhainní breise.
 6. Is é seo an chéad chomhiarratas riamh ó na húdaráis agus ó ghrúpaí pobail.
 7. D’fhéadfaí breis agus 1,160 post a chruthú leis an maoiniú atá á lorg.
 8. Bheadh tionchar dearfach aige seo ar gheilleagar an oileáin agus le forbairt gheilleagrach an oileáin.****
 9. Tá suim agus úsáid na Gaeilge sa saol mór, go háirithe i measc daoine óga, ag fás go leanúnach. Tá breis ‘s milliúin duine tar éis éisteacht leis an amhránaí cáiliúil Ed Sheeran ag canadh as Gaeilge, mar shampla.
 10. Caithfidh na rialtais tosaíocht a thabhairt don Ghaeilge agus muid ag druidim i dtreo 125 bliain d’athbheochan na Gaeilge.

* Tacaíonn 93% den daonra ó dheas le hathbheochan nó le caomhnú na Gaeilge, dar leis an ESRI & OÉ Maigh Nuad, 2009; ESRI, 2015.
** Daonáireamh 2011.
*** Attitudes towards the Irish Language and Irish language policy, Millward Brown, 2015.
**** Attitudes towards the Irish Language and Irish language policy, Millward Brown, 2015; Economic benefits associated with the Irish language which accrue to Galway City and to the Galway Gaeltacht, Gaillimh le Gaeilge, 2009.

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge