Fóraim Ghnímh

Fóraim Ghnímh 2016Thionóil Conradh na Gaeilge fóraim ghnímh oscailte thuaidh theas le gníomhartha a aontú chun éilimh phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta a chur chun cinn sna toghcháin a reáchtáladh níos luaithe i mbliana, agus chun an pobal áitiúil a spreagadh chun gnímh ar son na Gaeilge agus na Gaeltachta sna sála ar na toghcháin chéanna.

Leanúint ar aghaidh

Bille na dTeangacha Oifigiúla

Bille na dTeangacha Oifigiúla

D'fháiltigh Conradh na Gaeilge roimh an athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a d'fhógair an tAire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD ag tús na Samhna 2011 agus súil againn an deis a thapú le soláthar seirbhísí trí Ghaeilge níos éifeachtaí agus níos cuimsí a chinntiú do phobal na Gaeilge. Bhí go dtí 31 Eanáir 2012 ag an bpobal chun aighneacht a chur faoi bhráid na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i dtaca leis an athbhreithniú seo agus chuireamar aighneacht shamplach agus aighneacht Chonradh na Gaeilge ar fáil chun cabhrú le daoine aighneacht dá gcuid féin a líonadh amach.

Leanúint ar aghaidh

Comharthaí Bóthair

Comharthaí Bóthair na hÉireannIn ainneoin gurb í an Ghaeilge an chéad teanga oifigiúil de réir an Bhunreachta ó dheas, agus cé go dtugtar cúram ar leith le cinntiú go bhfuil an Ghaeilge go príomha chun cinn ar chomharthaí áirithe in Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, (Alt 9) Rialacháin 2008, fágann na rialacháin chéanna comharthaí bóthair na hÉireann go sonrach as an áireamh.

Leanúint ar aghaidh

  • 1
  • 2

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge