Cumainn Ghaelacha 3ú Leibhéal

Tá gréasán leathan Cumann Gaelach sna hinstitiúidí tríú leibhéal ar fud fad na tíre. Is grúpaí sóisialta iad na cumainn, leis an dteanga a spreagadh i mbealach neamhfhoirimiúil agus nádúrtha. Déanann na cumainn ceiliúradh ar an teanga agus ar an gcultúr Gaelach, trí imeachtaí sóisialta agus acadúla a eagrú do bhaill an Chumainn, an choláiste agus an pobal ollscoile. Tá na Cumainn Ghaelacha mar bhradán beatha na teanga ag tabhairt an deis do dhaoine óga úsáid a bhaint aisti chuile lá.

3 A 20 Cumann Gaelach

Tá Caolán Mac Grianna mar Chomhordaitheoir na Mac Léinn Tríú Leibhéal le Conradh na Gaeilge. Bíonn Caolán ag cabhrú leis na Cumainn trí chomairle agus tacaíocht a thabhairt dóibh lena n-ócáidí agus lena bhfeachtais tríd an bhliain acadúil ar fad. Bíonn sé ar fáil an t-am ar fad chun ceisteanna a fhreagairt. Is féidir ríomhphost a sheoladh chuige ag: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. nó is féidir glaoch a chur air ag: +353 (0) 1 45 57401.

Chomh maith leis sin cuirtear eolas amach faoi deiseanna fostaíochta leis an nGaeilge. Eagraítear cainteanna ar champas ollscoile agus seoltar nuachtlitir míosúil amach.

Má tá spéis agat caint a eagrú ar do champas féin téigh i dteagmháil le Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air..

Tá tuilleadh eolas ar fáil maidir le fostaíocht ag PEIG.ie/fostaiocht

 

 TRAENÁIL NA gCUMANN GAELACH AGUS NA nOIFIGEACH GAEILGE

Bhí Traenáil na gCumann agus na nOifigeach Gaeilge ar siúl ar an Aoine & Satharn, 12-13 Deireadh Fómhair 2018, i dTeach an Ard-Mhéara agus Conradh na Gaeilge, Sráid Fhearchair.

Tá an clár ó Traenáil na gCumann 2018 le feiceáil thíos. 
Amchlár na Traenála 2018

 

Seo Liosta le sonraí teagmhála i gcomhair na Cumainn Ghaelacha 3ú Leibhéal a bhfuil cláraithe mar chraobh de Chonradh na Gaeilge

Coláiste Ról Rphost Ainm Sloinne
Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Méabh Ní Chathail
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Míde Nic Fhionnlaoich
Coláiste na Tríonóide Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Blánaid Ní Chearnaigh
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Muireann   Nic Corcráin
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Catherine   Ní Cheallaigh
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Sorcha Ní Chonghaile
Ollscoil Mhá Nuad Uachtarán Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Lucy Nic Aindrís
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Ruairí Weiner
Ollscoil na Banríona Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Niall Páirc
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Aodhán Ó Baoill
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Aimée Ní Chunaigh
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Erin Mac an tSaoir
  An Cumann Drámaíochta, Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Georgina Bashford
Coláiste na hOllscoile Corcaigh An Chuallacht, Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Darragh Ó Caoimh
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Eimear Ní Churtáin
  Cumann Drámaíochta, Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Aisling Nic Cárthaigh
Ollscoil Luimnigh Cumann Gaelach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Maria  Lynch
Ollscoil Uladh- Mhig Aoidh Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Cormac Mac Giolla Úir
Coláiste na Mainleá in Éirinn (RCSI) Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Orla Conway
  Oifigeach na Gaeilge & Leas-Reachtaire   Cathal Ó Tuile
IT Bhaile Átha Cliath Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. - -
IT Shligigh Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Jessica Nic Daibhéid
  Oifigeach na Gaeilge   Rachael Dooner
IT Phort Láirge Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. - -
Coláiste Mhuire Béal Féirste Cathaoirleach   Daniel Ó Donnaile
  Oifigeach Cultúrtha agus Gaeilge   - -
  Oifigeach Cultúrtha agus Gaeilge   - -
Coláiste Mhuire, Marino Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Gráinne Ní Chinnéide
  Oifigeach na Gaeilge   Phil Boyle
Coláiste San Aingeal, Sligeach Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Sarah McWeeney
Coláiste Mhuire Gan Smál Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. - -
  Oifigeach Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. - -
  Oifigeach Gaeilge   - -

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge