Conradh na Gaeilge ag an 3ú Leibhéal

Cumainn Ghaelacha - Céard is Cumann Gaelach ann?

Tá Cumainn Gaelacha ar an bfód leis na blianta fada i gColáistí agus Ollscoileanna na tíre seo. Is grúpaí mac léinn atá iontu a thagann le chéile le pobal Gaelach a chruthú thart orthu.  Is grúpaí sóisialta iad, a dhéanann an teanga a spreagadh ar bhealach neamhfhoirimiúil agus nádúrtha. Déanann na cumainn ceiliúradh ar an teanga agus ar an gcultúr Gaelach, trí imeachtaí sóisialta agus acadúla a eagrú do bhaill an Chumainn agus an pobal mórthimpeall orthu. 

Tugtar ‘Cumann Gaelach’ ar go leor de na grúpaí seo, agus tá ‘Cuallacht’ in úsáid ag roinnt acu fosta. Tá cúpla coláiste ina bhfuil Cumainn ag feidhmiú ar ghnéithe áirithe trí Ghaeilge, an nós Cumainn Drámaíochta. 

Cén dóigh an féidir liom páirt a ghlacadh?

Is féidir síniú suas le Cumann i rith Seachtain na bhFreisear, nó trí teagmháil a dhéanamh leo ar na meáin nó trí ríomhphost. Thíos ag deireadh an leathanaigh seo feicfidh tú na sonraí teagmhála do na Cumainn ar fad atá ag feidhmiú fá láthair. 

Mura bhfuil Cumann i do Choláiste nó Ollscoil féin - tosaigh ceann! Tar i dteagmháil linn is tabharfaimid gach cuidiú gur féidir linn le cumann a fháil tosaithe ar do champas. 

3 A 20 Cumann Gaelach

Comhordaitheoir na Mac Léinn 3ú Leibhéal

Mar chuid den Rannóg Óige, tá Comhordaitheoir 3ú Leibhéal ag Conradh na Gaeilge le tacaíocht a thabhairt do na Cumainn agus Oifigigh Ghaeilge ina gcuid oibre. Tugann siad cuairt ar na coláistí, cuidíonn siad le cúrsaí pleanála, cuireann siad traenáil de chineálacha difriúla ar fáil, cuidíonn siad le cumainn eagrú i dtreo an Oireachtais, comórtais agus gradaim éagsúla, cuireann siad ceardlanna ar fáil ó thaobh cúrsaí fostaíochta i ndiaidh na coláiste agus go leor eile. 

Is é Caolán Mac Grianna an Comhordaitheoir 3ú Leibhéal fá láthair. Tá sé ar fáil an t-am ar fad chun comhairle a thabhairt nó ceisteanna a fhreagairt. Is féidir ríomhphost a sheoladh chuige ag: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. nó is féidir glaoch a chur air ag: +353 (0) 1 45 57401.

Cuireann an Comhordaitheoir an nuachtlitir Scéal na Míosa amach uair sa mhí, le eolas a roinnt ar imeachtaí ag tarlú, cúrsaí fostaíochta, nuacht ó na coláistí agus go leor eile. Is féidir clárú leis an nuachtlitir anseo

Traenáil na gCumann is na nOifigeach Gaeilge

Bhí Traenáil na gCumann is na nOifigeach Gaeilge ar siúl Dé hAoine is Dé Sathairn, 4-5 Deireadh Fómhair 2019. Cuireadh ar siúl é ar champas Shráid Aungier d'Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Tá an clár ó Thraenáil 2019 thíos. 

An méid a bhíonn i gceist leis nó go dtagann coistí na gCumann Gaelach ar fad agus na hOifigigh Ghaeilge ó na hAontais le chéile san aon áit amháin thar na deireadh seachtaine. Tugtar eolas, comhairle agus scileanna dóibh lena bpoist a dhéanamh sa bhliain amach rompu. Tá tábhacht ar léith leis freisin mar go dtugann sé deis do lucht na coláistí ar fad bualadh lena chéile, aithne a chur ar a chéile agus comhoibriú le pleananna a dhéanamh don todhchaí. 

 Clár_Traenáil_19d_1.jpg

 

An Seó Bóthair 3ú Leibhéal

Mar chuid de Seó Bóthair cuireann Conradh na Gaeilge in éineacht leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ceardlanna ar fáil ag an Tríú Leibhéal, le eolas, scileanna agus comhairle a roinnt le mic léinn maidir le gairmeacha le Gaeilge i ndiaidh na hOllscoile. 

Más maith leat go mbeadh ceardlann eagraithe i do choláiste, nó má tá comhairle uait maidir le cúrsaí fostaíochta le Gaeilge in aon chor, Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.!

Tá tuilleadh eolas ar fáil maidir le fostaíocht ag PEIG.ie/fostaiocht, agus tá eolas ar go poist ar fáil fá láthair anseo!

Sonraí Teagmhála

Seo liosta thíos le sonraí teagmhála do na Cumainn Ghaelacha 3ú Leibhéal atá cláraithe mar chraobhacha de Chonradh na Gaeilge. 

Coláiste Ról Rphost Ainm Sloinne
Conradh na Gaeilge Comhordaitheoir Tríú Leibhéal Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Caolán Mac Grianna
AMLÉ / USI Leas Uachtarán don Ghaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Clíodhna Ní Dhufaigh
Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Méabh Ní Chathail
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Míde Nic Fhionnlaoich
Coláiste na Tríonóide Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Blánaid Ní Chearnaigh
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Muireann   Nic Corcráin
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. - -
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Sorcha Ní Chonghaile
Ollscoil Mhá Nuad Uachtarán Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Lucy Nic Aindrís
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Ruairí Weiner
Ollscoil na Banríona Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Niall Páirc
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Aodhán Ó Baoill
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Aimée Ní Chunaigh
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Erin Mac an tSaoir
  An Cumann Drámaíochta, Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Georgina Bashford
Coláiste na hOllscoile Corcaigh An Chuallacht, Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Darragh Ó Caoimh
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Eimear Ní Churtáin
  Cumann Drámaíochta, Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Aisling Nic Cárthaigh
Ollscoil Luimnigh Cumann Gaelach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Maria  Lynch
Ollscoil Uladh- Mhig Aoidh Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Cormac Mac Giolla Úir
Coláiste na Mainleá in Éirinn (RCSI) Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Orla Conway
  Oifigeach na Gaeilge & Leas-Reachtaire  Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Cathal Ó Tuile
IT Shligigh Reachtaire Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Jessica Nic Daibhéid
Coláiste Mhuire Béal Féirste Cathaoirleach  Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Clodagh Ní Mháirtín
Coláiste Mhuire, Marino Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Gráinne Ní Chinnéide
  Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Phil Boyle
Coláiste San Aingeal, Sligeach Oifigeach na Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Sarah McWeeney
Coláiste Mhuire Gan Smál Cathaoirleach Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Colm Breathnach
  Oifigeach Gaeilge Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. Shane Noonan

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge