bliain na gaeilge 2018

Cumainn Ghaelacha 3ú Leibhéal

 TRAENÁIL NA gCUMANN GAELACH AGUS NA nOIFIGEACH GAEILGE

Dáta: Dé hAoine & Dé Sathairn, 12-13 Deireadh Fómhair 2018 Ionaid: le cinntiú

Tá an clár ó Traenáil na gCumann 2016 le feiceáil thíos. 
Culra Traenail 16 DEIREADH 4 RP RBG

 

 

Tá gréasán leathan Cumann Gaelacha sna hinsitiuidí tríú leibhéal ar fud fad na tíre. Déanann na Cumainn ceiliúradh ar an teanga agus ar an gcultúr Gaelach, trí imeachtaí sóisialta agus acadúla a eagrú do bhaill an Chumainn, an choláiste agus an pobal ina iomlána. Tá na Cumainn Ghaelacha mar bhradán beatha na teanga ag tabhairt an deis do dhaoine óga úsáid a bhaint aisti ó lá go lá.

3 A 20 Cumann Gaelach

Tá Alswyn Ní Aonghusa Ní Dhúill mar Chomhordaitheoir na Mac Léinn Tríú Leibhéal le Conradh na Gaeilge. Bíonn Alswyn ag cabhrú leis na Cumainn trí chomairle agus tacaíocht a thabhairt dóibh lena n-ócáidí agus lena bhfeachtais tríd an bhliain acadúil ar fad. Bíonn sí ar fáil an t-am ar fad chun ceisteanna a fhreagairt. Is féidir rphost a sheoladh chuici ag: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. nó is féidir glaoch a chur uirthi ag: +353 (0) 1 45 57401 

Príomh Imeachtaí na bliana seo ná:

8 - 15/10/2018 - Comhrá ‘18

12 - 13/10/2018: Traenáil na gCumann Gaelacha agus na hOifigeach Gaeilge: BÁC

2 - 3/11/2018: Oireachtas na Samhna:  Cill Airne, Deireadh seachtaine na Mac Léinn

16 Deireadh Fómhair - Réamhbhabhta Comórtas Díospóireachta 1, BÁC

18 Deireadh Fómhair - Réamhbhabhta Comórtas Díospóireachta 2

3 Samhain - Craobh an Chomórtais Díospóireachta ag an Oireachtas, Cill Airne

13 Samhain - Gaeilge 24

5 - 7 Feabhra 2019 - Dúshlán

22 - 24 Feabhra 2019 - Ard-Fheis & Gradaim Chonradh na Gaeilge, Muineacháin

1 - 17 Márta 2019 - Seachtain na Gaeilge  

Feabhra - Bronnadh Gradam Ghlór na nGael

Mí Aibreán - Gradaim AMLÉ Feachtas Gaeilge na Bliana

 

Seo Liosta le sonraí teagmhála i gcomhair na Cumainn Ghaelacha 3ú Leibhéal

Coláiste Ainm an Chumainn Reachaire
/Cathaoirleach
R-phost
       
Laighean      
Coláiste Mhuire, Marino Cumann Gaelach Darragh Mc Gee Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
Coláiste Phádraig, Drom Chonarach Cumann Gaelach Caoimhe Ní Chonghaile  
Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath Cumann Gaelach Shane Grogan Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
Coláiste na Tríonóide Cumann Gaelach Áine Haberline Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
IT Bhaile Átha Cliath Cumann Gaelach (reachtaire fós le cinntiú) Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
IT Thamhlachta Cumann Gaelach Alex Mac Uaid Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
IT Átha Luain Cumann Gaelach   Spéis agat Cumann Gaelach a bhunú anseo? 
Seol r-phost chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath Cumann Gaelach Rachel Walker Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad An Chuallacht Kevin Boushel Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
       
Uladh      
Coláiste Mhuire Béal Féirste Oifigeach na Gaeilge Cailín Fox  
Ollscoil na Banríona Cumann Gaelach Rebecca Donnelly Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
Ollscoil Uladh- Béal Feiriste Oifigeach na Gaeilge/Cumann Caolán Ó Coisneacháin  
Ollscoil Uladh- Mhig Aoidh Cumann Gaelach Nollaig Mac Giolla Thuile  
IT Leitir Ceannain Cumann Gaelach   Spéis agat Cumann Gaelach a bhunú anseo?
Seol r-phost chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. 
       
Connacht      
Coláiste San Aingeal, Sligeach Oifigeach na Gaeilge Julie Mc Garry Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
GMIT Oifigeach na Gaeilge Darragh Clarke-Hagan  
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh An Cumann Gaelach Clár Mc Areavey Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
       
Mumhan      
Coláiste Mhuire Gan Smál Cumann Gaelach Jamie Ó Flannúra  
Coláiste na hOllscoile Corcaigh An Chuallacht Therese Collins Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
Coláiste na hOllscoile Corcaigh Cumann Drámaíochta Seosamh Mac Carthaigh Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
Ollscoil Luimnigh Cumann Gaelach Fé Langley Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
IT Port Láirge Cumann Gaelach   Spéis agat Cumann Gaelach a bhunú anseo? 
Seol r-phost chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge