Uachtarán Chonradh na Gaeilge

Uachtarán Chonradh na Gaeilge

Toghadh an Dr Niall Comer ó Chraobh Ghleann an Iolair ina Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge den chéad uair ag Ard-Fheis na heagraíochta in Óstán Chuan na Gaillimhe, Gaillimh, Dé Sathairn, 25 Feabhra 2017.

Leanúint ar aghaidh

Clár Oibre Chonradh na Gaeilge

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge agus saothraíonn an eagraíocht ar son phobal labhartha na Gaeilge agus na Gaeltachta ar fud na hÉireann uile agus timpeall na cruinne. Ó bunaíodh é ar 31 Iúil 1893, tá baill an Chonartha gníomhach ag cur chun cinn na Gaeilge i ngach gné de shaol na tíre, ó chúrsaí dlí agus oideachais go forbairt meán cumarsáide agus seirbhísí Gaeilge.

Leanúint ar aghaidh

Stair Chonradh na Gaeilge

Stair Chonradh na Gaeilge

Ba ar 31 Iúil 1893, i mBaile Átha Cliath, a bunaíodh Conradh na Gaeilge. An aidhm a chuir an eagraíocht nua roimhe féin ná an Ghaeilge a láidriú trí labhairt agus úsáid na Gaeilge.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge