Imeachtaí Samplacha

 

IMEACHTAÍ SAMPLACHA

 • 12 Theach Tábhairne na Nollag
 • Agallaimh Bheirte, lúibíní is araile
 • Aifreann lán-Ghaeilge/dátheangach
 • Aíonna- Des Bishop, Dara Ó Briain, Heathers, Coronas, Dirty 9s, Séan Óg, Páidí Ó Lionáird, Glen Hansard, Luke Fitzgerald, Hector, Des Bishop /Dara Ó Briain Bainisteoir Cáiliúil peile/iomána
 • Amhráin a aistriú go Gaeilge
 • An Liathróid (‘’Bál na Gaeilge’’ neamhfhoirmiúil- oíche amuigh i gclub oíche)
 • Aoichainteoir - stair an Chumainn Lúthchleas Gael, deiseanna fostaíochta san earnáil ghaelach.
 • Athrú Teangacha- imeacht le cumainn eile teanga agus cuid den teanga a mhúineadh dá chéile
 • Babhláil mar ghrúpa
 • Bailiúchán airgid do charthanachtaí ar maidin ar lá Gaeilge
 • Bál Gaelach/Bál na Gaeilge/ Bál Ceilteach
 • Balla na Gaeilge a chruthú in áit poiblí, eolas, póstaeir agus ealaíon as Gaeilge
 • Banna Ceoil cáiliúl le hamhráin Ghaeilge
 • BBQ le bior-róst (spit roast)
 • Biongó as Gaeilge
 • Blaiseadh Fíona is Cáise
 • Bolscaireacht/grúpaí a eagrú le haghaidh ócáidí sóisialta atá á n-eagrú ag grúpaí éagsúla, m.sh drámaí/imeachtaí as Gaeilge.
 • Bricfeasta/ maidin caife trí Ghaeilge
 • Buail le chéile ag Café sa chathair/baile mór agus comhrá Gaeilge a bheith ann, eolas a scaipeadh air seo
 • Caife agus Comhrá
 • Campáil as Gaeilge a eagrú ag féilte móra ceoil
 • Campáil as Gaeilge
 • Carúil na Nollag a déanamh ar son carthannais
 • Cath seanfhocal
 • Ceardlann amhránaíochta, drámaíochta, scríbhneoireacht, Áiseanna Múinteoireachta na Gaeilge, ceol, damhsa
 • Céilí ar phríomhshráid – Tobchéilí (Flash céilí)
 • Céilí Glas (tugtar glais do na fir is eochracha do na mná nó a mhalairt nó meascán! Caithfear an eochair cheart a aimsiú!)
 • Céilí na Nollag
 • Céilí Soilse Tráchta
 • Céilí sa Chistin-ceann a eagrú i dteach!
 • Ceolchoirm
 • Ceoldráma nó Geamaireacht/ pantó as Gaeilge
 • Ciorcal Comhrá Rialta - comhrá-réchúiseach deis cleachtaidh
 • Ciorcal léitheoireachta
 • Cistin Anraith/carthanachta a eagrú/ i gcomhpháirt le carthanachtaí
 • Clár raidió
 • Cleamhnas- ar nós an tseó teilifíse ‘Dáta Dall’
 • Club leabhar, bunaithe ar leabhair Ghaeilge, ón leabharlann
 • Cluiche bleachtaireachta "Fiosrú Dúnmharaithe" as Gaeilge (grúpa beag go leor)
 • Cluichí agus cártaí trí Ghaeilge
 • Cócaireacht as Gaeilge
 • Cóisir Ghléasta- figiúirí stairiúla na hÉireann
 • Cóisir ghléasta na Samhna 
 • Cóisir na Nollag
 • Cóisir tí, dul go tithe éagsúla, is Gaeilge a spreagadh
 • Cóisir UV
 • Comharthaí- ealaíon- Gaeilge Ghnéasúil
 • Comhoibriú le carthanachtaí
 • Comhoibriú le grúpaí eile
 • Comórtais spóirt
 • Comórtas Amhránaíochta as Gaeilge/ Amhráin nuachumtha
 • Comórtas an ghoile gharbh (Iron Stomach)
 • Comórtas cainte poiblí
 • Comórtas Ceoil trí Ghaeilge
 • Comórtas Cumadóireachta Rapcheoil- rap off
 • Comórtas Damhsa ar an Sean-nós
 • Comórtas Déanta Fear Sneachta(sa Gheimhreadh amháin, tá súil againn!)
 • Comórtas deartha póstaer as Gaeilge
 • Comórtas Ealaíne
 • Comórtas Filíochta, comórtas gearrscéalaíochta
 • Comórtas Greannáin (Comics) as Gaeilge
 • Comórtas grianghrafadóireachta-téamaí Gaeilge/gaelacha
 • Comórtas iriseoireachta
 • Comórtas liathróid láimhe
 • Comórtas Peile
 • Comórtas Quidditch/Peile trí Ghaeilge Foireann ó ghrúpaí/gnólachtaí éagsúla. Pionós má tá Béarla le cloisteáil ó fhoireann ar bith. Réiteoireacht agus rialacha trí Ghaeilge
 • Comórtas sa Pheil Ghaelach nó Sacar as Gaeilge
 • Comórtas Scrabble as Gaeilge
 • Comórtas Wii/ pro-ev/Playstation
 • Cór Gaeilge a bhunú
 • Countdown trí Ghaeilge
 • Cuir dúbail ar scannán as Gaeilge
 • Cuirtear sceideal TG4 ar crochadh ar Bhalla na Gaeilge.
 • Cúrchéilí / Cúrchóisir – céilí ach le sobal!
 • Curiarracht Domhanda in éineacht le Conradh na Gaeilge/TG4 nó aon ghrúpa eile as Gaeilge
 • Cúrsaí Spóirt: club lúthchleasaíochta/ bogshodair; an fhoireann camógaíochta;  an club peile
 • Daidí na Nollag rúnda 
 • Damhsa Seite
 • Dáta dall
 • Dialann Físe 
 • Díolacháin Cístí/Cácaí Milse
 • Díospóireacht as Gaeilge ar ábhar reatha
 • Díospóireacht ghrinn /eile
 • Doras na Gaeilge- faigheann daoine milseáin má tá siad sásta Gaeilge a labhairt, nó gan chead dul tríd!
 • Dornálaíocht an Bhóna Bháin
 • Dráma trí Ghaeilge
 • Dreolín sna clubanna
 • Éacht aistriúcháin- Facebook/Wikipedia/Twitter a aistriú go Gaeilge
 • Éalú, 24 uair chun taisteal go dtí áit ar leith/áit is faide i gcéin gan phingin, cúpla foireann le 3 nó 4- déan iarracht imeacht ón túsphointe gan Béarla agus gan airgead.
 • Faigh an méid duine is féidir chun Gaeilge a labhairt ar feadh 24 uair mar dhúshlán.
 • Fán-seinm/Buscáil ar an tSráid
 • Féile Cheilteach
 • Féile Drámaíochta 
 • Féilte áitiúla- eagraigh imeacht as Gaeilge iontu
 • File/seanchaí in áit poiblí chomh maith le healaíontóirí éagsúla-léacht nó máistir-rang leo.
 • Físeán Gaeilge/amhrán a dhéanamh- ar nós TG Lurgan
 • Fleadh 
 • Focal an lae - crochtar timpeall na háite é, ar Bhalla na Gaeilge & ar Twitter, Facebook srl
 • Focal na Seachtaine - crochtar timpeall na háite é, ar Bhalla na Gaeilge & ar Twitter, Facebook srl
 • Fugitive Gaeilge/Fugitive Gaelach
 • Galf as Gaeilge
 • Geansaithe/t-léinte agus málaí le suaitheantas as Gaeilge
 • Gig Gaelach- cath na mbannaí le Gaeilge/amhrán Gaeilge
 • Glantachán gluaisteán as Gaeilge
 • Grúpa lúthschleasaíochta trí Ghaeilge
 • Halla Gaelach/ Doras Gaelach
 • Imeachtaí ar Lá Fhéile Vailintín; scóráil sciobtha, céilí rómánsúil!
 • Karaoke as Gaeilge
 • Lá amháin- geansaithe glasa ag daoine le Gaeilge
 • Lá Fhéile Pádraig 
 • Lá Gaeilge a eagrú ar an idirlíon- twitter, facebook is araile
 • Lá Gaelach/ Lá na Gaeilge
 • Lá gan Bhéarla
 • Lá oscailte-níos mó fógraíochta!!! 
 • Lá spraoi agus tóraíocht taisce do theaghlaigh
 • Lainseáil balún mar chuid de fhógairt imeachtaí
 • Lascaine i ngnólachata/bialann/teach tabhaire- má labhraíonn daoine Gaeilge
 • Léamh filíochta le filí móra agus mic léinn
 • Lón le Gaeilge
 • Margaíocht Víreasach(Viral Marketing) le físeán
 • Mataí Beorach-Frásaí Gaeilge ar thaobh amháin
 • Meirge mór don ghrúpa/Gaeilge (banner)
 • Mic oscailte
 • Mo chéad 1,2,3 – ranganna sa damhsa Gaelach
 • Monster /Oll-Chéilí
 • Mórdhamhsa
 • My first Gaeilge- do mhic léinn idirnáisiúnta
 • Oíche amuigh i dTábhairne Gaelach
 • Oíche amuigh le grúpaí eile
 • Oíche amuigh faoin aer, gan dídean le Gaeilgeoirí do charthanachtaí
 • Oíche bia Éireannaigh
 • Oíche Casino/ Cártaí Party
 • Oíche chultúrtha – muintir idirnáisiúnta
 • Oíche Dhathanna Contae
 • Oíche Ghaelach-gig go hiomlán as Gaeilge
 • Oíche ghrinn, ceardlann ghrinn
 • Oíche Mhic Oscailte trí Ghaeilge -Comórtas le deichniúr ag iarraidh an duais don duine is greannmhaire le Gaeilge
 • Oíchí na gCluichí
 • Oíche Phócair
 • Oíche scannán Gaelach
 • Oíche Scéalaíochta
 • Oíche Traidisiúnta
 • Oíche Úsáid do Theanga as Gaeilge
 • Oíche/laethanta gan alcól
 • Oilimpicí, i nGaeilge
 • Oireachtas áitiúil
 • Oireachtas na Gaeilge - i gCeanada agus in Éirinn
 • Paisean Faisean
 • Paráid agus imeachtaí ar lá randamach
 • Peigín Leitir Móir (Miss Gaeltacht Pageant) le fir nó mná nó fir s mná
 • Picnic na Gaeilge
 • Pionta a shlogadh siar- comórtas óil le huisce/ bainne
 • Pógathon
 • Póstaeir le nathanna cainte greannmahra a chrochadh timpeall na háite
 • Póstaer mór: “An Ghaeltacht” a chur ag príomhbhealach isteach do Sheachtain na Gaeilge nó don bhliain
 • Póstaer, féilire, imeachtaí coláiste
 • Raidió Fáilte
 • Raidió na Gaeltachta
 • Raidió Rí-Rá, Raidió na Life, craoladh beo ón gcoláiste/clár a bheith agat leo/ agallamh leo
 • Rang ag múineadh Téacschaint as Gaeilge –an8 agus mar sin de.
 • Ranganna Damhsa
 • Ranganna do mhic léinn idirnáisiúnta
 • Ranganna Gaeilge
 • Rás Carthanachta trí Ghaeilge
 • Rás an choláiste trí Ghaeilge- ar nós Rás UCD
 • Rith 2012
 • Rith Buinsí/tarbhluascach –(bungee  run/bucking broncho)
 • Scannán/ Clár Teilifíse as Gaeilge
 • Scátáil Oighir
 • Sciúrd Tralaí (Supermarket dash)
 • Scóráil Sciobtha
 • Seanfhocal na seachtaine
 • Seirbhís chúnaimh- crochadh thart as Gaeilge
 • Seirbhísí as Gaeilge a lorg go háitiúil
 • Seirbhísí Reiligiúin/ Neamh-reiligiúin lán-Ghaeilge
 • Séisiún Ceol a chuir ar siúl 
 • Seó ceisteanna
 • Seó Faisin as Gaeilge- le gúnaí/faisean Gaelach/ceilteach ann chomh maith
 • Seó Tallainne as Gaeilge
 • Siopa - Gaeilge sa siopa i gcomhair lá amháin
 • Siúlóid faoin tuath/ timpeall ar ionad oidhreachta le treoraí le Gaeilge
 • Snámh
 • Sobal Clár ar Youtube le cumann drámaíochta
 • Sraith léachtaí – polaitíocht, Gaeilge, leigheas, tréidliacht, aon ábhar eilel, logainmneacha, béaloideas
 • Sraith spóirt - gach seachtain
 • Sraith Tag - Rugbaí
 • Greamaitheoirí/ Sticéirí in aice le na scipéid(tileanna)ar fad
 • Taispeántas den Rince Gaelach
 • ‘Tar chun Dinnéir liom’ (Come Dine With Me)- dul áit difriúil gach seachtain/mí
 • Tatúnna as Gaeilge (aer-thatúnna)
 • Tionscadal Ealaíne i rith Sheachtain na hEalaíne.
 • T-léinte as Gaeilge
 • Tobchéilí
 • Tobshlua (Flashmob) as Gaeilge - Sean nós, Amhrán na bhFiann
 • Tóg Amach Mé
 • Toraíocht Taisce timpeall na háite/cathrach(scavenger hunt)
 • Tórramh bréagach, cónra, fuisce, pórtar agus cluichí an tórraimh
 • Tóstal do dhaoine a bhuail lena chéile sa Ghaeltacht
 • TradDiscó
 • Tráth na gCeist
 • Tráth na gCeist le hAoichainteoir
 • Tráthnóna sóisialta le ceol agus sólaistí.
 • Triatlón Spóirt as Gaeilge
 • Trisco (TradDiscó)
 • Troid Uisce - ar nós Lurgan/Troid sneachta (más ann dó!)
 • Troscadh ó bhia do charthanacht
 • Turas Rúnda
 • Turas chuig an Gaeltacht
 • Turas go dtí an Bhreatain Bheag/ Eisteddfod
 • Turas go hAlban, foghlaim Gàidhlig, (Gaeilge na hAlban) Gaelg Oileán Mhanann, maoiniú ó Iomairt Chomcille
 • Turas go Halla na Cathrach /zú as Gaeilge
 • Turas Mistéire as Gaeilge
 • Twister ollmhór
 • VoxPops Gaeilge - ceisteanna craiceáilte
 • X Factor as Gaeilge
 • Yes Gaeilge

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge