Cumhdach Leanaí

Cumhdach Leanaí

nach bhfuil freagracht ar Chonradh na Gaeilge as na ceardlanna Cultúr Club a eagraíonn éascaitheoirí áitiúla ina gceantar féin, ba mhaith linn aird gach éascaitheora a dhíriú ar threoirlínte a bhaineann le cumhdach leanaí nuair a bhíonn imeachtaí le gasúir á reáchtáil áit ar bith ar domhan.

Leanúint ar aghaidh

Chéad Chéim in Hong Cong

Chéad Chéim in Hong Cong

Chuir Conradh na Gaeilge tús le Cultúr Club i gcomhar le hArd-Chonsalacht na hÉireann do Hong Cong & Macau le linn an tsamhraidh i 2016. Bhí an Ard-Chonsalacht tar éis a aithint go raibh ann d’éileamh do ranganna Gaeilge agus cultúir, is é sin le rá ranganna do pháistí le tuistí Éireann agus iad siúd le naisc láidre le hÉirinn a bheadh mar bhealach chun féiniúlacht Éireann a neartú i measc an phobail.

Leanúint ar aghaidh

Cad é Cultúr Club?

Cad é Cultúr Club?

Cultúr Club an t-ainm atá ar réimse de thograí spleodracha, nuálaíocha atá á bhforbairt ag Conradh na Gaeilge chun féiniúlacht Éireann níos láidre a chothú i measc na nGael, go háirithe iad siúd thar sáile. Tá sí mar aidhm ag na tograí seo tacú le pobail áitiúla chun gach sórt ruda a reáchtáil trí mheán na Gaeilge, ó fheachtais um chearta teanga agus ceardlanna óige go himeachtaí cultúir d’aoisghrúpaí éagsúla.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge