Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG)

Cuirtear cúrsaí Chonradh na Gaeilge in oiriúint do shiollabais Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) de chuid Ollscoil na hÉireann, Má Nuad (OÉ Má Nuad). Cé nach reáchtálann Conradh na Gaeilge scrúduithe oifigiúla TEG mar chuid de na cúrsaí, is féidir le mac léinn ar bith ar spéis leo tabhairt faoin teastas teagmháil a dhéanamh le hOllscoil na hÉireann, Má Nuad, go díreach ag an uimhir thíos.

Is córas scrúdaithe é TEG d'fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge ón mbonnleibhéal (A1/A2) go leibhéal idirmheánach (B1/B2) go dtí an t-ardleibhéal (C1/C2). Forbraíodh an córas tástála seo in Ionad na dTeangacha in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, chun córas scrúdaithe a chur ar fáil d' fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge in Éirinn agus thar lear gur mhaith leo a gcuid staidéir a phleanáil agus torthaí a gcuid foghlama a fheiceáil ar bhonn pearsanta agus proifisiúnta.

Tá scrúduithe TEG a dtairscint ag cúig leibhéal - A1, A2, B1, B2 agus C1 in ionaid éagsúla ar fud na tíre agus thar lear, ina measc Má Nuad, Gaoth Dobhair, Leitir Ceanainn, Caisleán an Bharraigh, An Spidéal, Luimneach, Corcaigh, Cill Chainnigh, Cill Airne, agus Béal Feirste in Éirinn agus Nua Eabhrac, Páras, Prág, Ottawa, agus Sydney thar sáile. Cabhraíonn an córas seo le foghlaimeoirí a gcuid staidéir a struchturú agus aitheantas a fháil as an dul chun cinn atá déanta acu. Chomh maith leis sin, tugann sé cruthúnas d'fhostóirí maidir le cumas teanga agus iad ag roghnú iarrthóirí do phoist.

Tá Ionad na dTeangacha ag obair i gcónaí ar ábhar teagaisc a chur ar fáil do theagascóirí/eagraíochtaí ar mhaith leo a gcuid foghlaimeoirí a stiúradh i dtreo TEG. Tá ábhar teagaisc ar fáil ag leibhéil A1, A2, B1, agus B2 cheana féin, agus é ar fáil ar líne. Tá siollabais agus treoracha leagtha amach do na leibhéil eile agus táthar ag obair ar an ábhar teagaisc faoi láthair.

Is féidir tuilleadh eolais (páipéir scrúdaithe shamplacha, siollabais, ábhar teagaisc agus eile) a fháil ag www.teg.ie nó déan teagmháil le:

Aisling Ní Bheacháin,
Ionad na dTeangacha, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad.
Fón: 01 708 6417
R-phost@ Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge