Different Levels

Tosaitheoirí 1: Cúrsa bunúsach do dhaoine nár dhein Gaeilge cheana.

Tosaitheoirí 2: Do daoine a dhein Tosaitheoirí 1 nó cúrsa cosúil leis cheana féin.

Bunrang 1: Má dhein tú Gaeilge cheana, seo cúrsa bunúsach athnuachana.

Bunrang 2: Má dhein tú Bunrang 1 nó cúrsa athnuachana eile.

Meánrang 1: Má thuigeann tú Gaeilge go réasúnta maith ach nach bhfuil sé de mhuinín agat í a labhairt.

Meánrang 2: Má thuigeann tú Gaeilge go réasúnta maith agus má dhein tú Meánrang 1 cheana féin.

Ardrang 1: Má tá gaeilge mhaith agat ach má theastaíonn uait feabhas a chur ar do chuid foghraíochta, gramadaí, nathanna cainte agus foclóra.

Ardrang 2: Má tá Gaeilge mhaith agat agus má dhein tú Ardrang 1 cheana féin.

Rang Cruinnis: Má tá Gaeilge mhaith agat cheana féin ach a dteastaíonn uait caighdeán níos airde cruinnis a bhaint amach, go háirithe i scríobh na teanga. Tá an cúrsa seo oiriúnach do dhaoine úsáideann an Ghaeilge go rialta ina gcuid oibre.

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge