Ranganna Seachtracha

Ranganna Seachtracha

Eagraíonn Conradh na Gaeilge ranganna seachtracha taobh amuigh dár gceannoifigí chomh maith. Oibrímid le roinnt comhlachtaí, eagraíochtaí, carthanachtaí agus údarais le cúrsaí Gaeilge a sholáthar dóibh. Is féidir linn oibriú le d'eagraíocht le cúrsaí in oiriúint daoibh féin a chur ar fáil. Tá painéal teagascóirí oilte againn a bhíonn in ann múineadh ag gach leibhéal líofachta. Leanann siad an curaclam TEG agus tá na cúrsaí a bhaineann leis bunaithe ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha. Tá ár dteagascóirí solúbtha ó thaobh uaireanta oibre de agus mar sin is féidir leo ranganna a mhúineadh ag amanna atá oiriúnach duit féin agus do d’fhoireann.

Leanúint ar aghaidh

Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG)

Cuirtear cúrsaí Chonradh na Gaeilge in oiriúint do shiollabais Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) de chuid Ollscoil na hÉireann, Má Nuad (OÉ Má Nuad). Cé nach reáchtálann Conradh na Gaeilge scrúduithe oifigiúla TEG mar chuid de na cúrsaí, is féidir le mac léinn ar bith ar spéis leo tabhairt faoin teastas teagmháil a dhéanamh le hOllscoil na hÉireann, Má Nuad, go díreach ag an uimhir thíos.

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge