Ranganna Seachtracha

Ranganna Seachtracha

Eagraíonn Conradh na Gaeilge ranganna seachtracha taobh amuigh dár gceannoifigí chomh maith. Oibrímid le roinnt comhlachtaí, eagraíochtaí, carthanachtaí agus údarais le cúrsaí Gaeilge a sholáthar dóibh. Is féidir linn oibriú le d'eagraíocht le cúrsaí in oiriúint daoibh féin a chur ar fáil. Tá painéal teagascóirí oilte againn a bhíonn in ann múineadh ag gach leibhéal líofachta. Leanann siad an curaclam TEG agus tá na cúrsaí a bhaineann leis bunaithe ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha. Tá ár dteagascóirí solúbtha ó thaobh uaireanta oibre de agus mar sin is féidir leo ranganna a mhúineadh ag amanna atá oiriúnach duit féin agus do d’fhoireann.

Leanúint ar aghaidh

Ceisteanna Coitianta

Ar an leathanach seo, gheobhaidh tú freagraí ar roinnt ceisteanna éagsúla bainteach le ranganna a ritheann Conradh na Gaeilge, is féidir cliceáil ar na naisc thíos leis na freagraí a fheiceáil:

Leanúint ar aghaidh

Dianchúrsa Lae: Agallamh Hibernia don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht)

Caithfidh iarrthóirí don Mháistir Gairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) le Hibernia agallamh 30 nóiméad a dhéanamh. Mar chuid den agallamh sin, caithfear 10 - 12 nóiméad a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Déantar measúnú ar líofacht, saibhreas teanga, tuiscint agus cruinneas le linn an agallaimh seo. Cuirtear ceisteanna faoin iarrthóir féin, a chúlra, ceisteanna ginearálta agus ansin faoin múinteoireacht, modhanna múinteoireachta agus teoiric na múinteoireachta. 

Leanúint ar aghaidh

Téarmaí & Coinníollacha

    Ní cuirfear ranganna áirithe ar fáil mura bhfuil a dhóthain spéise léirithe sa rang. Mar sin, is fiú nótáil gur féidir le chuid de na ranganna fógartha ar an suíomh a bheith curtha ar ceal nó bogtha chuig lá éigin eile. Cuifear aisíoc iomlán ar fáil sa chás nach n-oireann aon athraithe. Maireann gach téarma 10 seachtain go leanúnach (seachas an Dianchúrsa Lúnasa). Sá chás go mbeidh orainn rang a chur ar ceal de bharr imthosca maolaitheacha, déanfar gach iarracht rang sa bhreis a chur ar fáil ag deireadh an théarma. Freastlófar ar éinne gur mhaith leo leibhéal ranga a athrú ag tús an chúrsa, chomh maith agus is féidir, ag brath ar spásanna. Ní féidir rang a bhogadh ina dhiaidh seachtain 3. Leis an méid is mó foghlama a fháil as an gcúrsa, moltar a bheith ag cleachtadh i rith na seachtaine idir ranganna. Cuirfear an-chuid acmhainní foghlama ar fáil duit le linn an chúrsa tríd ár nuachtlitir coicísiúil. Is gá an táille iomlán a íoc roimh tús a chur leis an gcúrsa. Is féidir aisíocaíocht a fháil ar tháillí cúrsaí sa chás go ndéantar an áirithint a chur ar ceal roimh 7 lá roimh dháta thosaigh an chúrsa. Tuigtear go ndéanfaidh an mac léinn gach iarracht freastal ar gach rang. Sa chás nach féidir freastal ar rang ar fáth éigin, bheimis an-bhuíoch as scéal a fháil uait chomh luath agus is féidir roimh an rang. Is féidir leithscéalta a sheoladh chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.. Sa chás nach féidir leat leannúint leis an gcúrsa ar fáth éigin, is féidir an méid ranga atá fágtha a aistriú chuig an gcéad téarma eile nó leath-aisíoc a fháil. Ní thugfar aon aisíoc do ranganna nár freastlaíodh orthu gan leithscéal a fháil roimh ré.  Bheimis buíoch as aon bhuairteanna atá agat i leith an chúrsa a fháil chomh luath agus is féidir le linn an chúrsa. Déanfar gach iarracht ansin teacht ar réiteach tapaigh is éifeachtach.

Leanúint ar aghaidh

Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG)

Cuirtear cúrsaí Chonradh na Gaeilge in oiriúint do shiollabais Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) de chuid Ollscoil na hÉireann, Má Nuad (OÉ Má Nuad). Cé nach reáchtálann Conradh na Gaeilge scrúduithe oifigiúla TEG mar chuid de na cúrsaí, is féidir le mac léinn ar bith ar spéis leo tabhairt faoin teastas teagmháil a dhéanamh le hOllscoil na hÉireann, Má Nuad, go díreach ag an uimhir thíos.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge