buy.com buy.com Téarma an tSamhraidh 2020: Meánrang 1 - Rang Sa Bhreis (Dé Máirt / Ar-Line)-Baile Átha Cliath - Conradh na Gaeilge | Ar son phobal na Gaeilge

Téarma an tSamhraidh 2020: Meánrang 1 - Rang Sa Bhreis (Dé Máirt / Ar-Line)

Fad an Chúrsa: 10 seachtaine (1 rang sa tseachtain)
Leibhéal ranga: Meánrang 1 (TEG B1)
Modh Teagaisc: Zoom
Múinteoir: Jo
Lá Ranga: Dé Máirt
Dáta Tosaithe: Máirt, 2 Meitheamh 2020
Dáta Críochnaithe: Máirt, 4 Lúnasa 2020
Am Ranga: 19.00 - 20.30
Táille: €150
Tá an cúrsa seo á chur ar fáil mar gheall ar an éileamh atá ann ar chúrsaí TEG B1.
 
Tabhair faoi dheara go dtarlóidh an cúrsa seo ar líne, bainfidh an múinteoir úsáid as Zoom, an bogearra físchomhdhála leis na ranganna a reáchtáil. Tá sé riachtanach, mar sin, go bhfuil ríomhaire ag gach foghlaimeoir le páirt a ghlacadh sa rang.
 
Mar chuid den táille gheobhaidh gach foghlaimeoir:
- 15 uair le múinteoir i rang nach mbeidh níos mó ná 16 duine ann
- Ríomhphost seachtainiúil le hacmhainní foghlama agus leideanna i dtaobh foghlaim na Gaeilge de
- 2 seisiún comhrá (ciorcal comhrá fíoriúil) áisithe ag an bhfoireann oideachais 
 
Is ionann an leibhéal seo agus meánchúrsa, clúdófar píosaí áirithe ón gcúrsa TEG B1 in éineacht le gnéithe eile den teanga, tá sé in oiriúint do dhaoine atá Gaeilge mhaith acu. Úsáidfidh an múinteoir uirlisí éagsúla in éineacht le Zoom leis an rang a reáchtáil, ina measc beidh réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile.
 
Baineann múinteoirí Chonradh na Gaeilge leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh dos na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile. 

Sonraí Cúrsa

Tús 02-06-2020 19:00 pm
Deireadh 04-08-2020 20:30 pm
Oscailt an Chlárúchain 19-05-2020
Líon Áiteanna ar fáil 0
Dáta deiridh 29-05-2020 23:00 pm
Praghas €150
Ionad Ar Líne
Níl aon spás
buy.com buy.com