buy.com buy.com Téarma an Earraigh 2020: Meánrang 1 (Dé Luain)-Baile Átha Cliath - Conradh na Gaeilge | Ar son phobal na Gaeilge

Téarma an Earraigh 2020: Meánrang 1 (Dé Luain)

Fad an Chúrsa: 10 seachtaine (1 rang sa tseachtain)
Leibhéal ranga: Meánrang 1 (TEG B1)
Múinteoir: Jo
Lá Ranga: Dé Luain
Dáta Tosaithe: Luan, 20 Eanáir 2020
Dáta Críochnaithe: Luan, 30 Márta 2020
Briseadh Meántéarma: 16 - 19 Márta 2020
Am Ranga: 19.00 - 21.00 (sos tae ag 20.00)
Táille: €190
 
Clúdófar ábhar atá mar chuid den siollabas TEG B1 sa chúrsa seo. D'oirfeadh sé do dhuine atá Gaeilge réasúnta acu.
 
Baineann múinteoirí Chonradh na Gaeilge leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin cuí a dhéanamh dos na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile.

Sonraí Cúrsa

Cúrsaí Dáta 20-01-2020 19:00 pm
Deireadh 30-03-2020 21:00 pm
Registration Start Date 29-11-2019
Líon Áiteanna ar fáil 0
Dáta deiridh 20-01-2020 23:00 pm
Praghas €190
Ionad Baile Átha Cliath
Sorry, the event is now full and we could not accept more registration
buy.com buy.com