Téarma an Earraigh 2020: Bunrang 2 (Dé Luain)

Fad an Chúrsa: 10 seachtaine (1 rang sa tseachtain)
Leibhéal ranga: Bunrang 2 (TEG A2)
Múinteoir: Colleen
Lá Ranga: Dé Luain
Dáta Tosaithe: Luan, 20 Eanáir 2020
Dáta Críochnaithe: Luan, 30 Márta 2020
Briseadh Mheántéarma: 16 - 19 Márta 2020
Am Ranga: 19.00 - 21.00 (sos tae ag 20.00)
Táille: €190
 
Leanann an cúrsa seo an t-ábhar atá clúdaithe ag foghlaimeoirí a d'fhreastail ar Bhunrang 1 cheana féin. 
 
Baineann múinteoirí Chonradh na Gaeilge leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh dos na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile. 

Sonraí Cúrsa

Cúrsaí Dáta 20-01-2020 19:00 pm
Deireadh 30-03-2020 21:00 pm
Registration Start Date 09-08-2019
Líon Áiteanna ar fáil 2
Dáta deiridh 20-01-2020 23:00 pm
Praghas €190
Ionad Baile Átha Cliath
Clárú dúnta

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge