Dianchúrsa Lae: Cúrsa ar Ghaeilge Labhartha don Scrúdú Cainte Iontrála TEG B1 i gcomhair Bunmhúinteoirí (Eanáir)

Dianchúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú Cainte TEG B1 a bheidh ar siúl 19ú Eanáir 2020. Tháinig athrú ar an gcóras iontrála i mbliana dóibh siúd atá ag iarraidh cur isteach ar na hinstitiúidí seo a leanas:

  • Institiúid Oideachais Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
  • Roinn Froebel, Ollscoil Mhá Nuad
  • Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach
  • Institiúid Oideachais Marino

Caithfear marc 65% a bhaint amach san scrúdú cainte TEG B1 le cuireadh chun agallaimh a fháil leis na hinstitiúidí thuasluaite. Mar gheall ar sin, tá cúrsa lae á eagrú ag Conradh na Gaeilge dírithe ar scrúduithe cainte. Tá siollabas nua curtha le chéile againn don chúrsa agus is teagascóir Ghaeilge atá an-taithí aige le scrúduithe cainte a dhéanamh ar iarrathóirí ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) a bheas ag stiúradh an chúrsa. Seo a leanas sonraí an chúrsa:

Áit: Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.

Dátaí: Dé Domhnaigh, 19ú Eanáir 2020

Am: 9.30rn - 4.00in

Praghas:    €100.00

Clár Ama an lae:

9.15: Clárú
9.30: Tús
11:00: Sos (15 nóim)
13:00 - 14:00: Lón*
14:00 - 16:00: Seisiún  an Tráthnóna 
 
 
 Ábhair an chúrsa
 
- Cur in aithne, comhrá lena chéile
- Ceisteanna samplacha
- Téarmeolaíocht múinteoireachta
- Gramadach & foghraíocht
- Nathanna cainte & botúin choitianta
- Struchtúr an scrúdú cainte
- Na trí chuid éagsúil ón scrúdú cainte
- Gaeilge chanúnach
- Achoimre & Ceisteanna

*Lón san áireamh - cuir ar an eolas muid mar gheall ar aon riachtanas bia a luaithe agus is féidir

Sonraí Cúrsa

Tús 19-01-2020 9:30 am
Deireadh 19-01-2020 4:30 am
Oscailt an Chlárúchain 16-10-2019
Líon Áiteanna ar fáil 0
Dáta deiridh 19-01-2020 16:00 pm
Praghas €100
Ionad Baile Átha Cliath
Níl aon spás

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge