buy.com buy.com Téarma an Fhómhair 2019: Bunrang 1 (Dé Luain) -Baile Átha Cliath - Conradh na Gaeilge | Ar son phobal na Gaeilge

Téarma an Fhómhair 2019: Bunrang 1 (Dé Luain)

Fad an Chúrsa: 10 seachtain (1 rang sa tseachtain)
Leibhéal ranga: Bunrang 1 (TEG A2)
Múinteoir: Le deimhniú
Lá Ranga: Dé Luain
Dáta Tosaithe: Luan, 16 Meán Fhómhair 2019
Dáta Críochnaithe: Luan, 25 Samhain 2019
Briseadh Mheántéarma: 28 - 30 Deireadh Fómhair 2019
Am Ranga: 19.00 - 21.00 (sos tae ag 20.00)
Táille: €190
 
Baineann múinteoirí Chonradh na Gaeilge leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh dos na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile. 

Sonraí Cúrsa

Tús 16-09-2019 19:00 pm
Deireadh 25-11-2019 21:00 pm
Oscailt an Chlárúchain 08-08-2019
Líon Áiteanna ar fáil 0
Dáta deiridh 23-09-2019 23:00 pm
Praghas €190.00
Ionad Baile Átha Cliath
Níl aon spás
buy.com buy.com