Téarma an Earraigh 2020: Meánrang 1 (Dé Máirt)

Fad an Chúrsa: 10 seachtaine (1 rang sa tseachtain)
Leibhéal ranga: Meánrang 1 (TEG B1)
Múinteoir: Meadhbh
Lá Ranga: Dé Máirt
Dáta Tosaithe: Máirt, 21 Eanáir 2020
Dáta Críochnaithe: Máirt, 31 Márta 2020
Briseadh Mheántéarma: 16 - 19 Márta 2020
Am Ranga: 19.00 - 21.00 (sos tae 20.00)
Táille: €190
Clúdófar cuid den siollabas TEG B1 ar an gcúrsa seo. D'oirfeadh sé dóibh siúd atá Gaeilge réasúnta acu.
 
Baineann múinteoirí Chonradh na Gaeilge leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh dos na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile.

Sonraí Cúrsa

Cúrsaí Dáta 21-01-2020 19:00 pm
Deireadh 31-03-2020 21:00 pm
Registration Start Date 29-11-2019
Líon Áiteanna ar fáil 13
Dáta deiridh 21-01-2020 12:00 pm
Praghas €190
Ionad Baile Átha Cliath

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge