bliain na gaeilge 2018

Téarma an Earraigh 2019: Bunrang 1 (Dé Máirt)

Téarma an Earraigh 2019: Bunrang 1 (Dé Máirt)
Fad an Chúrsa: 10 seachtain (1 rang sa tseachtain)
Leibhéal ranga: Bunrang 1 (TEG A2)
Múinteoir: le deimhniú
Lá Ranga: Dé Máirt
Dáta Tosaithe: Máirt, 22 Eanair 2019
Dáta Críochnaithe: Máirt, 2 Aibreán 2019
Briseadh Fhéile Phádraig: Luan - Céadaoin, 18 - 20 Márta 2019
Am Ranga: 19.00 - 21.00 (sos tae ag 20.00)
Táille: €180
 
Baineann múinteoirí Chonradh na Gaeilge leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh dos na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile. 

Sonraí Cúrsa

Cúrsaí Dáta 22-01-2019 19:00 pm
Deireadh 02-04-2019 21:00 pm
Registration Start Date 31-10-2018
Líon Áiteanna ar fáil 18
Dáta deiridh 24-01-2019 12:00 pm
Praghas €180.00
Ionad
Baile Átha Cliath
6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath, Éire
Baile Átha Cliath
180.00 18

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge