Clárúchán Gaeilge24 2019

Lógó Gaeilge24 2019
Cláraigh do scoil le Gaeilge24 thíos.

Cé go bhfuil clárúchán Gaeilge24 2019 dúnta ó 24/10/2019, déanfaimid iarracht teacht ar pacáistí daoibh fós. B'fhearr clárú chomh luath is gur féidir libh agus déanfaimid teagmháil libh go luath.

Cuid a haon - Eolas faoin scoil

Is gá an cheist seo a fhreagairt le do thoil

Is gá an cheist seo a fhreagairt le do thoil

Más duine aonair atá i gceist is féidir díreach pacáiste a ordú tríd an Siopa Leabhar ag an nasc seo

Is gá an cheist seo a fhreagairt le do thoil

Is gá an cheist seo a fhreagairt le do thoil

Is gá an cheist seo a fhreagairt le do thoil

Invalid Input

Roghnaigh Contae le do thoil. (Áth Cliath ag an deireadh)

Invalid Input

Is gá an cheist seo a fhreagairt le do thoil

(nó Ainm an Phríomhtheagmhálaí)

Uimhreacha amháin anseo. Is gá an cheist seo a fhreagairt ionas gur féidir linn uimhreacha a dheimhniú níos giorra don dúshlán

Uimhir ghutháin phóca de dhíth ionas gur féidir linn uimhreacha a dheimhniú níos giorra don dúshlán

Neamhbhailí - Ríomhphost amháin anseo Is gá an cheist seo a fhreagairt le do thoil

Ní rphost baillí é seo

Coinneoidh muid an duine seo ar an eolas leis faoin ordú atá déanta agaibh agus gach nuacht faoin bhfeachtas

Invalid Input

Is feidir níos mó ná freagra amháin a roghnú

Invalid Input

Invalid Input

Cuir nasc / url / ainm úsáideora sa bhosca thuas agus cuirfimid clib ar an scoil in aon ghrianghraif atá roinnte ar na meáin shóisialta.

Cuid a dó - Cé mhéad dalta / pacáiste?

Is gá an cheist seo a fhreagairt le huimhreacha amháin- Ná bí buartha muna ghlacann gach duine páirt- is fearr díreach tuairim a fháil anois.

B’fhearr an iomarca cártaí urraíochta a lorg ar eagla go ritheann tú amach. Seolfaimid na cártaí go luath le roinnt póstaeir le cabhrú leis an bpoiblíocht don lá. Muna bhfuil cártaí urraíochta uaibh díreach abair "0" sa bhosca thuas

Pacáiste Gaeilge24 2019
Táimid ag iarraidh ar gach dalta €10 / £9 a bhailiú. Rachaidh brabús ón airgead a bhaileofar i dtreo tógraí ‘Cairde an Domhain’ le tacú leis an timpeallacht.

Gheobhaidh gach dalta atá ag bailiú airgid an pacáiste thuas. Seolfaimid an pacáiste chuig an scoil seachtain roimh an dúshláin. Seolfaimid na teastais chuig an scoil i ndiaidh an dúshláin nuair a sheoltar an t-airgead a bailíodh ar an lá ar ais chugainn.

Uimhir ag teastáil sa bhosca seo

Ná bí buartha mura bhfuil na sonraí ar fad agat anois, cinnteoimid gach rud leat roimh an spriocdháta; 24 Deireadh Fómhair 2019. Cabhróidh sé linn dá mbéadh tuairim againn anois áfach.

Uimhir ag teastáil sa bhosca seo

Uimhir ag teastáil sa bhosca seo

Uimhir ag teastáil sa bhosca seo

Is ionann na tléinte seo agus tléine beag (S) do dhuine fásta

Uimhir ag teastáil sa bhosca seo

Is ionann na tléinte seo agus tléine meánach (M) do dhuine fásta

Uimhir ag teastáil sa bhosca seo

Uimhir ag teastáil sa bhosca seo

Uimhir ag teastáil sa bhosca seo

Uimhir ag teastáil sa bhosca seo

Is gá an cheist seo a fhreagairt le do thoil

An dtugann tú cead do Chonradh na Gaeilge teagmháil a dhéanamh leat maidir le Gaeilge24 agus imeachtaí scoile eile amach anseo?

Is gá an cheist seo a fhreagairt le do thoil

Anois is arís tagann Iriseoir i dteagmháil ag lorg scoileanna ar mhaithe le mír nuachta áitiúil nó scéal náisiúnta faoi Gaeilge24. An féidir linn do shonraí a roinnt leo sa chás seo amháin?

Invalid Input

Is leor do ainm a thabhairt sa bhosca seo le deimhniú go dtuigeann tú na téarmaí agus coinníollacha

Deimhním an t-eolas thuas leis an síniú seo. Cinnteoidh mé na huimhreacha le Conradh na Gaeilge roimh 24 Deireadh Fómhair 2019.

Tuigim go bhfuil costas i gceist leis na pacáistí agus go bhfuil muid ag iarraidh ar na daltaí €10 / £9 a bhailiú.

Is féidir na huimhreacha a dheimhniú linn am ar bith ag Gaeilge24@cnag.ie nó +353 (0)1 4757401

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge